Monday 8 August 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > รวม 5 สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สุดฮิต กู้ง่าย ประจำปี 2565 เพื่อให้คุณลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมั่นใจ

รวม 5 สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สุดฮิต กู้ง่าย ประจำปี 2565 เพื่อให้คุณลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมั่นใจ

25 July 2022 เปิดอ่าน 28 ครั้ง

สินเชื่อแฟรนไชส์ (Franchise Loan) วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่อง ขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้น การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วันนี้ Za.in.th ขอแนะนำรวม 5 สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สุดฮิต กู้ง่าย ประจำปี 2565 ทำให้ปัจจุบันใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์ แต่ไม่เงินทุนลงทุน ไม่จำเป็นต้องกังวลใจอีกต่อไป เพราะปัจจุบันได้มีสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์หลายๆ แห่ง ที่พร้อมให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยคุณสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน ตามเกณฑ์การกู้เงินของแต่ละธนาคารมีธนาคารไหนบ้างไปดูกันเลย


เป็นเจ้าของแฟรนไชส์อย่างมั่นใจ โซลูชันแฟรนไชส์ พร้อมขาย SCB กู้ได้ยาวผ่อนนาน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นเจ้าของกิจการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ จัดแคมเปญพิเศษ “Instant Franchise” เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายๆ พร้อมเปิดร้านขายได้อย่างรวดเร็ว และยังมั่นใจกับความสำเร็จในอนาคต ด้วยโซลูชันเพื่อการดำเนินธุรกิจเฟรนไซส์อย่างครบวงจร สินเชื่อระยะยาววงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมตัวช่วยบริหารจัดการธุรกิจแบบครบมือจากพันธมิตรของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน อย่างเช่นแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ ระบบงานสนับสนุนธุรกิจเพื่อพัฒนายอดขาย ระบบสรรหาและจัดการบุคลากร และระบบขนส่งสินค้าสู่มือผู้บริโภคที่เชื่อถือได้ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์จะสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคง


เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ง่ายได้ดั่งใจ​​ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการด้วยการซื้อแฟรนไชส์ สามารถกู้ง่าย ได้ดั่งใจ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้ มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ค้าปลีก การศึกษา วงเงินสินเชื่อสูงสุุด 80% ของมููลค่าการลงทุุนแฟรนไชส์ซอร์ระบุ

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อเพื่อ SME ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ระดับคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกับ ธนาคารกสิกรไทย วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 80% ของมลูค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) ระยะเวลาผ่อนชำระ วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 10 ปี(พิจารณาตามสัญญาแฟรนไชส์) วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ทบทวนปีต่อปี อัตราดอกเบี้ย : สูงสุด MRR + 3.000% ต่อปี การคำนวณดอกเบี้ย รายวัน อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้: คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้: สูงสุด 3.000% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน : ตามประกาศของ บสย. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาประธาน (0.050% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาประธาน (5 บาท) ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3.000% ของจ านวนเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้ หรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย


เริ่มลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมั่นใจ กับธนาคารออมสินเชื่อแฟรนไชส์ ลงทุนทำธุรกิจ เงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท

เริ่มลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมั่นใจ กับธนาคารออมสินเชื่อแฟรนไชส์  ธนาคารออมสินเชื่อแฟรนไชส์ ให้ผู้ขอสินเชื่อรายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด, ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ประเภทเงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี, ประเภทเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 7 ปี และกรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี  ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิที่ทำ MOU กับธนาคารมีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์


สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ จาก ธ.ก.ส. เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์

ใครกำลังมองหาโอกาส ในการ ซื้อ แฟรนไชส์ มาทำ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตร เปิดโอกาสให้กู้ สูง ถึง 80% ของ เงินทุน สำหรับทำ แฟรนไชส์ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท อยากทำธุรกิจแฟรนไชส์ แต่ขาดเงินลงทุน ธ.ก.ส. ช่วยได้ กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครสินเชื่อได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566

เดินหน้าได้ไม่สะดุดกับ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit) ตอบโจทย์คนมีฝันอยากทำธุรกิจ


เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ง่ายๆ ด้วยสินเชื่อแฟรนไชส์ สินเชื่อบัวหลวง

สินเชื่อแฟรนไชส์สินเชื่อบัวหลวง เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สนับสนุนโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ไม่ยาก เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถยื่นขอสินเชื่อ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ แม้ไม่มีระสบการณ์ วงเงินสูง ดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนสบายผ่อนชำระได้นานสูงสุด 7 ปี ผ่อนชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เงินกู้ระยะยาว (Term Loan)เพื่อลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ต่อสาขา (สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MRR+2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละแฟรนไชส์) ระยะเวลาการกู้สูงสุด 7 ปี (สูงสุดไม่เกินระยะเวลาของสัญญาแฟรนไชส์)อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อFront end Fee ขั้นต่ำ 1% ของวงเงินกู้ที่อนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 3%) อัตราค่าธรรมเนียมชำระคืนก่อนกำหนดPrepayment Fee ไม่เกิน 3.0% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด

การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คนที่ไม่มีเงินทุนในการทำธุรกิจ หรือซื้อแฟรนไชส์ดีๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น เพราะสถาบันการเงินได้มีการสนับสนุนสินเชื่อให้กับคนที่พร้อมจะเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์อยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญก่อนขอสินเชื่อ คุณจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในระบบธุรกิจแฟรนไชส์พอสมควร

โพสต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดที่ดาวเพื่อให้คะแนน 🔻

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้?

TAGS
เปิดอ่าน 28 ครั้ง