Tuesday 9 August 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำ 3 กองทุนเด่น จากหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ทันสมัย สร้างโอกาสรับผลตอบแทน

แนะนำ 3 กองทุนเด่น จากหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ทันสมัย สร้างโอกาสรับผลตอบแทน

12 March 2022 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

แนะนำ 3 กองทุนเด่น จากหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ทันสมัย สร้างโอกาสรับผลตอบแทน ประกอบด้วย เปลี่ยนโลก พร้อมกับกองทุน K-CHANGE-A(A) หุ้นนวัตกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โอกาสรับผลตอบแทน พร้อมมีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกับกองทุน K-CLIMATE และผู้นำเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียน ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำกับกองทุน K-VIETNAM อยากลงทุนกับกองทุนไหนไปศึกษารายละเอียดกันเลย

เปลี่ยนโลก พร้อมกับกองทุน K-CHANGE-A(A) หุ้นนวัตกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนโลก พร้อมกับกองทุน K-CHANGE-A(A) หุ้นนวัตกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ‘เปลี่ยน’ การลงทุน ‘เป็น’ โอกาสทำกำไรตามเทรนด์โลก การพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้ง่ายขึ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทั่วโลกการตื่นตัวของกระแสรักษ์โลกก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยกองทุน K-CHANGE-A(A) ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เน้นการลดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน จะทำให้มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมหาศาล ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) ที่มีผลงานโดดเด่น เน้นหุ้นของบริษัทที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Positive Impact)


โอกาสรับผลตอบแทน พร้อมมีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกับกองทุน K-CLIMATE

โอกาสรับผลตอบแทน พร้อมมีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกับกองทุน K-CLIMATE หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย โอกาสรับผลตอบแทน พร้อมมีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกับกองทุน K-CLIMATE ซื้อเลย ผ่าน K PLUS และ K-My Funds ลงทุนหุ้นทั่วโลกที่มีส่วนช่วยลดปัญหา สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ Climate Change เพราะ UN คาดการณ์ในอนาคตอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.1 – 6.4 องศาเซลเซียส สาเหตุสำคัญมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) เป็นสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อ แก้ไขปัญหา Climate Change ทำให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนจำนวนมาก คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573 จำนวนเม็ดเงินไหลเข้ากองทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะโดยในรอบ 1 ปี มีเงินลงทุนไหลเข้ากองทุนกลุ่ม Ecology Sector Funds เกือบ 50,000 ล้านยูโร


ผู้นำเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียน ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำกับกองทุน K-VIETNAM

ผู้นำเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียน ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำกับกองทุน K-VIETNAM หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ซื้อเลย ผ่าน K PLUS และ K-My Funds กองทุนหุ้นเวียดนามผลตอบแทนโดดเด่นชนะดัชนีชี้วัด เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตสูงสุด ในกลุ่ม ASEAN Emerging Markets จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตสูงสุด ในกลุ่ม ASEAN Emerging Markets จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ จำนวนประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนสูงที่สุดในอาเซียนเป็นปัจจัยบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน(EPS Growth) ในปี 2565 สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค และระดับราคาหุ้นไม่แพง

โอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นทั่วโลกที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตสูง เริ่มต้นเพียง 500 บาท ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้แนะนำการลงทุน โทร. 02-6733888 กด 1

โพสต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดที่ดาวเพื่อให้คะแนน 🔻

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้?