Wednesday 14 November 2561
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

หางาน สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

23 October 2018 เปิดอ่าน 8,818 ครั้ง

สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภค อาทิเช่น  ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ยาสีฟันซิสเท็มมา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Cost Accounting Supervisor (หัวหน้างานบัญชีต้นทุน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
  • อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุน และ Process System 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, ERP และ SAP
 2. Graphic Designer (เจ้าหน้าที่ออกแบบสินค้า) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือ หญิง
  • อายุตั้งแต่ 24-28 ปี
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ การออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาประเภทต่างๆตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป(หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะในด้าน คอมพิวเตอร์ เครื่อง mac หรือ โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Max Studio, Macromedia Flash and Macromedia Dream Weaver
  • มีความรู้ความสามารถด้าน HTML, Javascript, jQuery, Css, PHP หรือ ASP.net และ DHTML
 3. Creative Translator (นักแปลเชิงสร้างสรรค์) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือ หญิง
  • อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / ศิลปศาสตร์  / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / ภาษาศาสตร์ / วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสนใจในเรื่องของ Trends, Lifestyle, Creative Design และข่าวสารต่างๆ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถแปล วิเคราะห์ และตีความข้อมูลภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจการออกแบบ และการสร้าง Concept ให้กับสินค้า
 4. Process Engineer (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิศวกรรม / อุตสาหการ / เคมี
  • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 5. Assistant Big Data Analytics Manager (ฝ่ายการตลาด) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ชาย /หญิง สัญชาติไทย
  • อายุ  22-35  ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  สาขา การคลาด  เศรษฐศาสตร์ สถิติ   วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสคร์บัณฑิต
  • มีประสบการณ์ งานวิเคราะห์ข้อมูล และงานเอกสาร รวมทั้งการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นหาข้อมูล และการคิดวิเคราะห์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – Excel ดี
  • ทัศนคติเชิงบวก  ความใส่ใจในรายละเอียด และการทำงานเชิงรุก
 6. Assistant Product Manager / Product Manager จำนวน 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี / โท  สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานทั้ง above the line และ below the line  ในธุรกิจ FMCG  2– 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
  • ทักษะการเจรจา การนำเสนอ การคิดเชิงกลยุทธ์
  • ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ด้านการวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์
  • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์
 7. Production Shift Leader (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/ หญิง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี / อุตสาหการ
  • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะความเป็นผู้นำ
  • ไม่สูบบุหรี่
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 8. เจ้าหน้าที่สายการผลิต (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ปวช-ปวส. สาขาช่าง ทุกสาขา
  • เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน