Wednesday 23 May 2561
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

หางาน สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

2 April 2018 เปิดอ่าน 5,082 ครั้ง

สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภค อาทิเช่น  ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ยาสีฟันซิสเท็มมา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ประจำพื้นที่ ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • Thai nationality, age not over 35 years old
  • Bachelor’s Degree or higher of Science in Polymer, Technology Packaging, or any related field
  • At least 2 years experiences in packaging development, research & development , laboratory practice in FMCG business will be advantage.
  • Good knowledge in polymer technology, polymer science research and Packaging development.
  • Computer literacy with good command of English .
  • Exact, efficient in analysis, communication, coordination and computer
  • Good attitude, creativity.
 2. Assistant Product Manager / Product Manager จำนวน 3 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานทั้ง above the line และ below the line ในธุรกิจ FMCG 2– 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
  • ทักษะการเจรจา การนำเสนอ การคิดเชิงกลยุทธ์
  • ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ด้านการวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์
  • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์
 3. เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด (Marketing Research) จำนวน 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • สัญชาติไทย  อายุ  23-28  ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการสถิติ/วิจัยตลาด/สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยตลาด  0-2  ปี ขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /ทัศคติเชิงบวก /มีทักษะการวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
  • ขยัน อดทน  มีความรอบคอบ และความรับผิดดชอบในการทำงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ SPSS ได้
  • สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 4. Business Development (ฝ่ายการตลาด) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ชาย /หญิง  สัญชาติไทย  อายุ  22-35  ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  สาขา การคลาด  เศรษฐศาสตร์ สถิติ   วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสคร์บัณฑิต
  • มีประสบการณ์ งานวิเคราะห์ข้อมูล และงานเอกสาร รวมทั้งการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นหาข้อมูล และการคิดวิเคราะห์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – Excel ดี
  • ทัศนคติเชิงบวก  ความใส่ใจในรายละเอียด และการทำงานเชิงรุก
 5. Assistant Consumer Survey Manager / Assistant Consumer Insight Manager จำนวน 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • Male Thai nationality, between 25-30 years old
  • Bachelor’s degree or higher in statistic , marketing , economics and related fields.
  • 1-3 years experience in marketing research (Experiences in FMCG will be an advantage)
  • Good skill on PC literacy such MS Officer, SPSS
  • Can be work with field researcher in other province
  • Friendly with strong coordination skill
  • (Fresh Graduate also welcome)
 6. Process Engineer (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิศวกรรม / อุตสาหการ / เคมี
  • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 7. Assistant Account Manager (Export Business Division) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • Thai nationality, age 26-35 years old
  • Bachelor’s degree or higher in Marketing and Sales,Business Administration majoring in International Marketing / International Trade
  • At least 2 years experiences in Marketing / Trade or International Business
  • Computer literacy with good command of English
  • Highly responsible, self – motivation , strong marketing sense and good analytical skill.
  • Strong negotiation skills and communication skill and target oriented.
 8. เจ้าหน้าที่ Energy (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า /พลังงาน/เคมี
  • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษดี
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 9. Cambodia Sale Executive จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • Cambodian or Thai National,Male,age over 30 year old.
  • Minimum Bachelor’s degree
  • At least 5 years experiences in sales job,retaii business or marketing.
  • good command of English (both written and verbal),ability in khmer language is aplus but not necessary
  • Have service mind,good presentation and negotiation skills.
  • Computer literacy (Microsoft Office)
 10. พี่เลี้ยงเด็ก (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • สัญชาติไทย  อายุ  18  ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ทุกสาขา
  •  มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กก่อนปฐมวัย (6 เดือน – 3ขวบ )
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักเด็ก
 11. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล , จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 27 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์งานด้านการสรรหาและว่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ และ มีมนุษยสัมพันธ์และมีอัธยาศัยที่ดี
 12. Calibration Staff (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องมือวัด (Instrument)
  • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษดี
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
  • สามารถทางานภายใต้ความกดดันได้
 13. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายการผลิต
  • วิเคราะห์ปัญหา การซ่อมเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูลการใช้พลังาน การวิเคราะห์การใช้พลังงาน และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน พร้อมนำเสนอมาตราการอนุรักษ์พลังงาน
 14. เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • ปริญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
  • สามารถทางานภายใต้ความกดดันได้
 15. Production Supervisor (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ เคมี การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 30– 35 ปี
  • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารการผลิตอย่างน้อย 5 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงงานประเภท สินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะความเป็นผู้นำ และการวางแผนและการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
 16. Production Shift Leader (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/ หญิง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี / อุตสาหการ
  • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะความเป็นผู้นำ
  • ไม่สูบบุหรี่
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 17. เจ้าหน้าที่สายการผลิต (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • ปวช-ปวส. สาขาช่าง ทุกสาขา
  • เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 18. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ประจำพื้นที่ศรีราชา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ระดับ ปวส.สาขาพาณิชย์ทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน