Friday 15 November 2562
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

หางาน สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

1 November 2019 เปิดอ่าน 12,852 ครั้ง

สมัครงาน บริษัท ไลอ้อน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภค อาทิเช่น  ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ยาสีฟันซิสเท็มมา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงานสายการผลิต จำนวน 5 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / วุฒิ ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
  • ไม่สูบบุหรี่
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
  • มีทักษะทางด้านช่างเทคนิค หรือทักษะทางคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีความขยัน และอดทน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 2. Assistant Big Data Analytics Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • ชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด / ยอดขาย 1-2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การคำนวณ และการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – Excel
  • ทัศนคติเชิงบวก ความสามารถในการวิเคราะห์ ความใส่ใจในรายละเอียด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ยานนาวา กรุงเทพฯ
 3. เจ้าหน้าที่จัดหาและจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • สัญชาติไทย
  • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 28-30 ปี
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง
  • ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้โปรแกรมในการจัดทำข้อมูลผ่านระบบ SAP
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ยานนาวา กรุงเทพฯ
 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Receptionist จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 28 ปี
  • ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ทักษะการประสานงาน การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
  • ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
  • มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ยานนาวา กรุงเทพฯ
 5. เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร (CSR) จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง หรือ ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับงานสื่อสารองค์กร และงาน Corporate Social Responsibility (CSR)
  • มีทักษะการประสานงาน การสื่อสาร การทำสื่อประชาสัมพันธ์
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
  • มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  • จบวุฒิ ปวช. / ปวส. สาขาช่าง ไฟฟ้า , ช่างโยธา , ก่อสร้าง ฯลฯ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25 – 30 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาก่อนอย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถทำสื่อฝึกอบรมต่างๆได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะการประสานงาน และการติดตามงาน รวมทั้งสามารถ
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ยานนาวา กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน