Thursday 13 December 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

2 March 2018 เปิดอ่าน 5,500 ครั้ง

สมัครงาน ไทยกูลิโกะ

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด ก่อตั้งโดยการร่วมทุนของบริษัท เอซากิ กูลิโกะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กูลิโกะ” อาทิเช่น ป๊อกกี้ ขนมปังกรอบแบบแท่ง ผลิตภัณฑ์เพรทซ์ ผลิตภัณฑ์โคลลอน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Sales Professional Trainee
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือหญิง / อายุ 22-25 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการคิดอย่างมีเหตุผล และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี และมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point)
 2. Production Professional Trainee
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือหญิง / อายุ 21-26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้างงานผลิต 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี
 3. Engineer Professional Trainee
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือหญิง / อายุ 21-26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้างการออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักร 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการวางแผน
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี
 4. เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีบริหาร)
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 22-26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด และเขียนได้ดี
 5. เจ้าหน้าที่ขาย (Metropolitan)
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการจัดทำแผน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการเป็นผู้นำ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)
 6. เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade (Supermarket)
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 0-5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้ Pivot table จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการต่อรองที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้อย่างดี
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)
 7. ผู้จัดการส่วน Modern Trade
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 33-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายในช่องทาง Modern Trade (Hypermarket) อย่างน้อย 3-5 ปี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และคู่แข่งได้
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดัน และมีทักษะในการต่อรองที่ดี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูด และเขียนได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)
 8. ผู้จัดการฝ่าย Traditional Trade
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 35-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG อย่างน้อย 8 ปี และจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษหากมี
  • ประสบการณ์บริหารศูนย์กระจายสินค้า
  • มีทักษะในการต่อรอง และการวิเคราะห์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูด และเขียนได้เป็นอย่างดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน