Sunday 15 December 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน “บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน “บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

14 November 2019 เปิดอ่าน 2,559 ครั้ง

สมัครงาน ซัสโก้

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้ เครื่องหมายการค้ารูปหยดน้ำมันและเครื่องหมาย “SUSCO” จำหน่ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งยังมีการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นด้วย ทั้งนี้ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งผู้จัดการสถานีบริการ จำนวนหลายอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีบุคคลค้ำประกัน และเริ่มงานได้ทันที
  • รักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
  • หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
 2. ตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ จำนวนหลายอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • รักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
  • หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
 3. ตำแหน่งหัวหน้าร้านกาแฟ จำนวนหลายอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเป็นผู้นำ
  • รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีบุคคลค้ำประกัน และเริ่มงานได้ทันที
  • สามารถโอนย้ายตามการขยายตัวของบริษัทได้
 4. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 23 – 27 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ Database SQL, SQL Script
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • รักงานบริการ และชอบช่วยแก้ปัญหา
 5. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีความซื่อสัตย์ ใจเย็น สุขุมรอบคอบ และช่างสังเกต
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ตำแหน่งพนักงานน้ำมันสายการบิน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการประสานงาน
  • มีความรู้ความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 7. ตำแหน่งพนักงานการตลาด
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (หากสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 8. ตำแหน่งพนักงานบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • หากมีประสบการณ์ในงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ตำแหน่งพนักงานธุรการขาย
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • หากมีประสบการณ์ในงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
  • หากมีประสบการณ์ในงานไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. ตำแหน่งพนักงานชงกาแฟ (บาริสต้า) จำนวนหลายอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.3 – ปวส.ทุกสาขา
  • รักงานบริการ ขยัน อดทน และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถโอนย้ายตามการขยายตัวของบริษัทได้
 12. ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์ ประจำร้านสะดวกซื้อ จำนวนหลายอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • รักงานบริการ ขยัน อดทน และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้
 13. ตำแหน่งพนักงานหน้าลาน จำนวนหลายอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • รักงานบริการ ขยัน อดทน และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้
 14. ตำแหน่งสำหรับผู้พิการ
  คุณสมบัติ :
  • พนักงานรับโทรศัพท์
  • แม่บ้าน
  • พนักงานหน้าลาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน