Tuesday 19 February 2562
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน “บริษัท เจียไต๋ จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หางาน สมัครงาน “บริษัท เจียไต๋ จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

24 August 2018 เปิดอ่าน 12,268 ครั้ง

สมัครงาน บริษัท เจียไต๋

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตร ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย ทั้งยังขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งนักปรับปรุงพันธ์พืช (Breeder) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพืช
  • มีประสบการณ์ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช 0-5 ปี
  • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • เงินเดือน 30,000 บาท (+ประสบการณ์)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีวิจัยจังหวัดกาญจนบุรี, สถานีวิจัยจังหวัดเชียงใหม่
 2. ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 23-25 ปี
  • วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพืชไร่, พืชสวน, โรคพืช, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพืช
  • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช 0-3 ปี
  • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • เงินเดือน 19,000 บาท (+ประสบการณ์)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดราชบุรี
 3. ตำแหน่ง Farming Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาพืชสวน, พืชไร่ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพืช
  • มีความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการฟาร์มเพาะปลูก 10 ปี
  • มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการทีม
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • เงินเดือน 40,000 บาท (+ประสบการณ์)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดราชบุรี
 4. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการเจรจา, การขาย และการสื่อสาร
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  • ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • เงินเดือน 20,000 บาท (+ประสบการณ์)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 5. ตำแหน่ง Sale Manager (Modern Trade) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 30-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย Modern Trade 5 ปี
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • เงินเดือน 30,000 บาท (+ประสบการณ์)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน