Wednesday 23 May 2561
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน “บริษัท เจียไต๋ จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หางาน สมัครงาน “บริษัท เจียไต๋ จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

1 February 2018 เปิดอ่าน 7,315 ครั้ง

สมัครงาน บริษัท เจียไต๋

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตร ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย ทั้งยังขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงานบัญชี (ประจำต่างประเทศ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23-32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สามารถไปทำงานในต่างประเทศได้
 2. พนักงานบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 0-5 ปี
  • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำจังหวัดน่าน
 3. เลขานุการผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 24-28 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา บริหาร, การจัดการ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
  • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
 4. HR – Training จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25-27 ปี
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์,สาขารัฐศาสตร์, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฝึกอบรม
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
 5. HR – Performance Management System จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 24-30 ปี
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์,สาขารัฐศาสตร์, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ในด้านทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความอดทน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
 6. พนักงานประสานงานขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
 7. พนักงานเอกสารนำเข้า – ส่งออก จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22-27 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Logistic, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  •  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
 8. พนักงานขาย จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22-27 ปี (หากเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านเกษตร , บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานขาย  0-3 ปี
  • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีใจรักงานขาย
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
 9. พนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22-27 ปี (หากเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านเกษตร , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์ หรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์  1-3 ปี
  • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
 10. Assistant Secretary to COO ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Age 25 – 30 years old.
  • Bachelor’s Degree in Business Administration or any related field.
  • Good Interpersonal and Communication skill.
  • At least 4 – 8 years experiences in secretary Function.
  • Good verbal and written English communication skills.
  • Able to work upcountry.
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ทรงวาด และสำนักงานอ้อมน้อย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน