Monday 9 December 2562
หน้าแรก > หางาน > หางาน!!! บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หางาน!!! บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

2 August 2019 เปิดอ่าน 6,235 ครั้ง

สมัครงาน ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม บนพื้นที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางได้แก่ทำเลตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และทำเลใกล้ทางด่วน ทั้งนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Sales Executive (English, Chinese Speak) ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศชาย-หญิง, อายุ 23-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)
  • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาการการเงิน ,การบัญชี
  • เพศชาย-หญิง, อายุ 30-35 ปี
  • ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปีขึ้นไป
  • ถ้าเคยผ่านงานด้าน การบริหารเงินบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. Project Marketing Manager ผู้จัดการโครงการฝ่ายการตลาด ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชายหรือหญิง
  • อายุไม่เกิน 38 ปี
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ด้านการตลาดในบริษัทอสังหาริมทรัพย์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา
 4. Project Marketing Manager (International) ผู้จัดการโครงการฝ่ายการตลาด ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชายหรือหญิง
  • อายุไม่เกิน 38 ปี
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ด้านการตลาดต่างชาติในบริษัทอสังหาริมทรัพย์
 5. Sales Executive / Senior Sales Executive ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศชาย-หญิง, อายุ 23-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)
  • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา/ระยอง
 6. Project Architect
  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบและอ่านแบบก่อสร้าง หากประสบการณ์ในส่วน Developer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานด้วยตัวเองและทำงานเป็นทีมได้
  • วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
  • ใช้ AutoCAD ได้ดี หากใช้ Sketch Up หรือ BIM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ Microsoft Office ได้แก่ word, excel, power point ได้
 7. Project Interior Designer
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ ความชำนาญด้านการอ่านแบบ ออกแบบ และจัดทำ Presentation
  • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน
  • สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Sketch-up, AutoCad, Bim, Photoshop, Illustrator
 8. Project Landscape
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสถาปนิกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • ชอบการเรียนรู้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น AUTOCAD, 3DS
  • สามารถเดินทางไปตรวจสอบงานภูมิสถาปัตย์ที่โครงการจริงได้
 9. Project Manager (High Rise)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขา โยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน แผนงาน และการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ ที่เกี่ยวข้องในงาน และ MS. Office ได้เป็นอย่างดี​
 10. Office Engineer วิศวกรประเมินราคา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ​
 11. HRD Specialist
  คุณสมบัติ :
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
  • มีความรับผิดชอบ
  • คิดบวก ชอบความท้าทาย
  • มีประสบการณ์ในด้าน HRD อย่างน้อย 5 ปี
 12. Business Development Officer (Junior/Senior) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ
  • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีทักษะการนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
  • มีความเป็นผู้นำ
 13. International Sales Executive / Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • เพศ หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย …มีหรือไม่มีก็ได้
 14. Personal Assistant to Ceo
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 26 – 32 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเลขานุการ , สาขาศิลปศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานเป็นเลขานุการกรรมการผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ (DC)
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 15. Sales Executive (อสังหาริมทรัพย์)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน