Friday 24 May 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

21 November 2018 เปิดอ่าน 9,309 ครั้ง

สมัครงาน อิชิตัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชามเขียวพร้อมดื่ม ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “อิชิตัน กรีนที” อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็น เย็น” , เครื่องดื่มชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว” และเครื่องดื่มน้ำผลไม้และเยลลี่ “ไบเล่” ทั้งนี้ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ CRM & Website จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-34 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, สาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
  • มีทักษะ และประสบการณ์การในเรื่องของการทำ CRM และบริหารเว็บไซต์
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้ผลลัพธ์จากข้อมูล หรือ Big Data
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน CRM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-34 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
  • มีความสนใจด้านงานการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดทำ media plan, แคมเปญ social media และ influencer relations
  • มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนและผลิตงานสำหรับ social media และเว็บไซต์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในมีเดียเอเจนซี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ตำแหน่งผู้จัดการแผนก IT จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท ทางด้าน Management Information System (MIS) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านระบบฐานข้อมูล SQL Server , ASP และ Web Application อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านระบบเครือข่าย Network และ Security อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้าน Hardware ( Server , Router , Switch , Printer ) และ Software ( Microsoft Windows , MS Office , Antivirus , Utilities tools ) เป็นอย่างดี
  • มีความรู้เรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษา ( Change management)
 4. ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายช่องทางจัดจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 – 40 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขายในช่องทาง MT สินค้า FMCG อย่างน้อย 5 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถประเมินสถานการณ์โดยรวมได้
  • มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง การนำเสนออย่างมีเสน่ห์ การโน้มน้าว และการคำนวณ
  • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และทำงาน มีความเข้าใจในระบบการทำงาน และกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade อย่างละเอียด
  • สามารถสื่อสารได้ดีอย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ)
  • ซื่อสัตย์ มีใจรักและทำประโยชน์สูงสุดเพื่อองค์กร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน