Saturday 20 July 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน บริษัท แลคตาซอย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

สมัครงาน บริษัท แลคตาซอย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

10 April 2019 เปิดอ่าน 949 ครั้ง

สมัครงาน แลคตาซอย

บริษัท แลคตาซอย จำกัด เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มยูเอชที แบบบรรจุกล่องรายแรกในประเทศไทย พร้อมจำหน่ายและส่งออกกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัท แลคตาซอย จำกัด มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท แลคตาซอย จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ช่างควบคุมเครื่องจักร (Operator) ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • มนุษย์สัมพัพธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการและการแก้ปัญหา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถปฏิบัติงานได้วันจันทร์-เสาร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ และงานโครงการ) ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิค สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องและสามารถอ่านแบบได้
  • มีความรู้ความเข้าใจในแผนงานก่อสร้างและโครงการ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
  • มีทัศนคติที่ดี รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมนำมาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตลอดเวลา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 3. เจ้าหน้าที่วัตถุดิบและคลังสินค้า (Operator)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุติการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี / คอมพิวเตอร์ / การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
  คุณสมบัติ :
  • เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 20 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. (ขึ้นไป)
  • มีทักษะในการสื่อสาร และบริการ
  • ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word , Excel ได้
  • มีสุขภาพแข็งแรง , มีความรับผิดชอบ , ขยันกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ
  • หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรการ อาคารสถานที่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานต้อนรับและงานเอกสาร)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี , สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และการบริการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือล้น
  • สามารถปฏิบัติงานได้วันจันทร์-เสาร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 6. วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Service Engineer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล และแมคคาทรอนิกส์
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าควบคุม ,เครื่องมือวัด
  • เขียนแบบ Auto cad ออกแบบการทำงาน ปรับปรุงแก้ไข การทำงานของเครื่องจักรได้
  • ถ้ามีความรู้ เรื่องการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือ Automation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการและการแก้ปัญหา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 7. วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, ISO9001 หรือหากเคยผ่านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการและการแก้ปัญหา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 8. วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ (Production Engineer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษาปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา เครื่องกล เท่านั้น
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฏหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่อยู่ในระหว่างพักใช้ใบอนุญาต
  • ผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
  • มีความรู้พื้นฐานด้านงานวิศวกรรมเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจในทางด้าน อุปกรณ์และเครื่องมือวัดในโรงงาน
  • มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนงาน การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, ISO9001
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 9. วิศวกรซ่อมบำรุงทั่วไป (Maintenance Engineer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล และแมคคาทรอนิกส์
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าควบคุม,เครื่องมือวัด
  • เขียนแบบ Auto cad ออกแบบการทำงาน ปรับปรุงแก้ไข การทำงานของเครื่องจักรได้
  • ถ้ามีความรู้ เรื่องการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือ Automation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการและการแก้ปัญหา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 10. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต (Maintenance Engineer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, ISO9001 หรือหากเคยผ่านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการและการแก้ปัญหา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 11. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (Maintenance Engineer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย 22 ปี ขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพ), วศ.บ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมอาหาร) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, ISO9001 หรือหากเคยผ่านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ และสามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 12. นักพัฒนาระบบ (Developer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง หรือ ชาย อายุ ไม่เกิน 27 ปี ( เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
  • จบการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ซอฟต์แวร์ หรือเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ทำงานไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน PHP หรือ PHP framework (Codeigniter,Laravel) Jquery, Javascript อยู่ในระดับที่ประยุกต์ใช้เป็นแอปพลิเคชันได้ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน PHP กับ Relational Database ( SQL SERVER )
  • มีความกระตือรื้อร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเป็นทีมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี
 13. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง หรือ ชาย อายุ ไม่เกิน 27 ปี ( เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
  • จบการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ซอฟต์แวร์ หรือเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ทำงานไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน PHP กับ Relational Database ( SQL SERVER )
  • มีความกระตือรื้อร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเป็นทีมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

อ่านรายละเอียดการสมัครงาน บริษัท แลคตาซอย จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน