Saturday 17 November 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน บริษัท กรีนสปอต จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

สมัครงาน บริษัท กรีนสปอต จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

7 September 2018 เปิดอ่าน 2,064 ครั้ง

สมัครงาน กรีนสปอต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำส้มประเภทไม่อัดก๊าซ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กรีนสปอต (Green Spot)” รวมไปถึงยังมีผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง “ไวตามิ้ลค์” บรรจุขวดรายแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ กรีนสปอต มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท กรีนสปอต จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงานขาย Pre Sales จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานขายหน่วยรถเงินสด
  • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพ-ปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการขับขี่จักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
  • มีทักษะในการขาย การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการ
  • เป็นพนักงานประจำ มีเงินรางวัลจากการขายและสวัสดิการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต
 2. เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด – ศูนย์กระจายสินค้า จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุุ 21-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถเป็นของตนเอง)
  • หากมีประสบการณ์ขายต่างจังหวัด หรือด้าน FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถออกต่างจังหวัดได้ ทริปละ 23 วัน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติการขายต่างจังหวัด
 3. International Business Development Manager จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai nationality only.
  • Bachelor’s degree in Marketing, Finance or relevant fields.
  • At least 8 years’ experience in International Sales and Marketing or Business Development and 3 years in managerial level.
  • Experience in Food or Beverage industry is a plus.
  • Having knowledge in export trading is preferred.
  • Fluent in English language.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก
 4. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ในด้านบัญชีงบประมาณ หรือบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านหลักการบัญชี , การบันทึก และ การลงบัญชีประเภทต่างๆเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft เป็นอย่างดี ( โดยเฉพาะ Microsoft Excel จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารความสำคัญของงานได้ดี และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก
 5. IT Business Relationship (Managerial Level) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, IT or related fields.
  • At least 5 years of experience in IT Business Development, especially in manufacturing and production process.
  • Knowledge in project management at least 3 years and SAP at least 5 years.
  • Good understanding in FMCG and strong in management skills.
  • Good reporting and analytical skills
  • Good command in English.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต
 6. IT Infrastructure Manager จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related disciplines.
  • At less 5 years experience of IT infrastructure and project management skills.
  • Good command of spoken and written in English
  • Strong leadership and interpersonal skills.
  • Excellent communication skills.
  • Proactive thinking with a ‘can do’ attitude
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก
 7. วิศวกรซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า วัดคุม อาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ และด้าน GMP, HACCP
  • สามารถออกแบบระบบงานไฟฟ้ากำลัง หรือวิเคราะห์ปัญหาได้ดี
  • มีประสบการณ์ และความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิต
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต
 8. เจ้าหน้าที่ขนส่งต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงานส่งออกสินค้าต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า การวางแผนการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  • มีความรู้เรื่องศุลกากร เงือนไขการค้าระหว่างประเทศ ภาษี และการเจรจาต่อรอง
  • สามาถใช้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้
  • หากมีประสบการณ์ระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก
 9. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรืองานด้านประกันคุณภาพ 1-2 ปี
  • มีทัศนคติที่ดี มีความเป็นผู้นำ และชอบการทำงานเป็นทีม
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ดี
  • ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯจัดทำ เช่น GMP , HACCP , Halal ,ISO 9001:2015 , ISO 14001 , มอก./OHSAS 18001, ISO 22000, FSSC 22000 (Food Safety System Certificate) , LEAN เป็นต้น
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานรังสิต
 10. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้านการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการตรวจสอบทางประสาทสัมผัส
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO9000 และการผลิตอาหารปลอดเชื้อ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานหนองแค สระบุรี
 11. วิศวกรควบคุมการผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า วัดคุม อาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต 2 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ และด้าน GMP, HACCP
  • มีประสบการณ์ และความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิต
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานรังสิต
 12. พนักงานควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิ ม.6 สาย วิทย์-คณิต
  • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการตรวจสอบทางประสาทสัมผัส
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO9000 และการผลิตอาหารปลอดเชื้อ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานหนองแค สระบุรี
 13. พนักงานรับ – จ่าย วัตถุดับ (ขับรถยก) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศอายุ 22 – 30 ปี
  • จบ ปวช. -ปวส. บัญชี หรืออื่น
  • มีประสบการณ์การรับจ่ายสินค้าหรือพัสดุอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบ SAP ได้
  • สามารถขับรถยกได้
  • เข้ากะการทำงานได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานรังสิต
 14. พนักงานควบคุมเครื่องจักร จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส สาขาอุตสาหกรรม, ไฟฟ้า, ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานรังสิต
 15. ช่างควบคุมการผลิต จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส สาขาอุตสาหกรรม, ไฟฟ้า, ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิต อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานรังสิต
 16. พนักงานกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะการงานขายสินค้า การออกบูธงานขายตามสถานที่ต่างๆ
  • สามารถจัดแสดงสินค้า เชียร์สินค้า และจัดส่งสินค้า Home Delivery ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก
 17. หัวหน้าส่วนบัญชีเจ้าหนี้ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย 1 ปี
  • ผ่านการทำงานในรูปแบบธุรกิจการผลิตและขายอย่างน้อย 1 ปี และมีความรู้ด้านภาษีเป็นอย่างดี
  • หากสามารถใช้ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก
 18. Key Account Manager จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Marketing or related fields
  • Minimum 5 years direct experience in Key Account Management (Modern Trade Channel) preferably in FMCG
  • Familiar with data analyzing programs such as EYC, UMI, and Dunnhumby
  • Good command in English communication with computer skills (MS-Office applications)
  • Result-oriented with strong selling, presentation, and negotiation skills
  • Good communication and interpersonal skills.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก

อ่านรายละเอียดการสมัครงาน บริษัท กรีนสปอต จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน