Saturday 8 August 2563
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์) เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงาน

หางาน สมัครงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์) เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงาน

4 February 2020 เปิดอ่าน 12,147 ครั้ง

สมัครงาน เพรซิเดนท์ เบเกอรี่

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด เป็นบริษัทผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย ขนมปังและผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทัดเทียมสากล ภายใต้ตราสินค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” ทั้งนี้ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Programmer
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 23 – 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการเขียน PHP, VB.NET, C#
  • มีความรู้ด้าน SQL SERVER
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน: โรงงานบางชัน
 2. เจ้าหน้าที่รายเดือน (โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20 – 45 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา
  • มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างภาคสนาม 1 ปีขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถประจำไซน์งานต่างจังหวัดได้ จ.นครสวรรค์ (มีที่พักให้)
  • สถานที่ปฎิบัติงาน: โรงงานบางชัน
 3. วิศวกร
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20 – 45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถอ่าน/เขียนแบบ และใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานหรือประจำไซน์งานต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฎิบัติงาน: โรงงานบางชัน
 4. เจ้าหน้าที่รายเดือน (ประจำสโตร์ฝ่ายวิศวกรรม)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านคลังอะไหล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  • สถานที่ปฎิบัติงาน: โรงงานลาดกระบัง
 5. ช่างเทคนิค, ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20 – 28 ปี
  • วุฒิปวส. สาขา ไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD, Solid works ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฎิบัติงาน: โรงงานลาดกระบัง
 6. ช่างเทคนิค, ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20 – 28 ปี
  • วุฒิปวส. สาขา ไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD, Solid works ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฎิบัติงาน: โรงงานบางชัน
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20 – 28 ปี
  • วุฒิปวส. สาขา ไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD, Solid works ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฎิบัติงาน: โรงงานบางชัน
 8. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายโลจิสติกส์)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านภาษา Basic, JAVA
  • สามารถพัฒนาโปรแกรม Web., Mobile, App.,VB.net ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน: โรงงานบางชัน

ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา-ว่าจ้างฯ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 121 / 84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ใกล้ MRT(ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) 

Website: http://www.farmhouse.co.th
โทร. สนญ : 02-209-3000 ต่อ 3202 – 3208 
อีเมล  recruitment.off@pbplc.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน