Friday 19 July 2562
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หางาน สมัครงาน บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

21 May 2019 เปิดอ่าน 1,782 ครั้ง

สมัครงาน ส.ขอนแก่น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูปมากมายในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย ถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วนผลิตจำนวนหลายอัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • สามารถเข้ากะได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานบางพลี
 2. พนักงานขาย จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายในสินค้าอุปโภค-บริโภคอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • มีพาหนะส่วนตัวที่ใช้สำหรับทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
 3. Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์/บริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับงาน Graphic เช่น illustrator , Photo Shop เป็นต้น
  • ประสบการณ์ทางด้านถ่ายภาพเพื่อทำสื่อโฆษณาทางการตลาด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
 4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 1 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
 5. เจ้าหน้าที่วางแผน Supply Chain จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่1 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานบางพลี
 6. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป
  • ผ่านงานวางแผนการผลิต โรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
 7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมตั้งแต่ 1ปี ขึ้นไป
  • มีทัศนคติที่ดี มีใจรักงานด้านบริการ ยิ้มแย้ม ร่าเริง แจ่มใส
  • มีการเรียนรู้งานอยู่ตลอดเวลา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานบาลพลี
 8. เจ้าหน้าที่ด้านกฏหมาย จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 1-2 ปี
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกและหน้าตาดี, มีความอดทน , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 10. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร การจัดทำฉลากอาหาร
  • มีความคติดสร้างสรรค์ และสรรหานวตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานบางพลี

ติดต่อสมัครงาน :

โทร. 02-339-3999 ต่อ 3121-2 โทรสาร. 02-339-3990
e-mail : HR@SORKON.CO.TH

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน