Sunday 19 May 2562
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หางาน สมัครงาน บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

11 July 2018 เปิดอ่าน 1,295 ครั้ง

สมัครงาน ส.ขอนแก่น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูปมากมายในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย ถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานที่ทนภาวะกดดันได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
 2. Technician จำนวน 3 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ชอบความท้าทาย
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานบางพลี
 3. Production/QC Supervisor จำนวน 3 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจชอบความท้าทาย
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานบางพลี
 4. Engineer Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิศวกรรม/ซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์
  • ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิศวกรรม/ซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์
  • ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานบางพลี
 5. Production Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์
  • ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานบางพลี
 6. Planning Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการวางแผนการผลิต
  • มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์
  • ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานสมุทรสาคร
 7. Marketing Executive/Marketing Manager (QSR) จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการตลาดในธุรกิจร้านอาหาร
  • มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
  • ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
 8. Marketing Manager (Seafood/Snack) จำนวน 2 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการตลาดในสินค้าประเภทอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ และงบประมาณในระยะยาว
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
 9. Sales Manager (Food Service) จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการขายในกลุ่มโรงแรม, ร้านอาหาร , Catering, ผับ หรือกลุ่มทัวร์
  • มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนการขายเชิงกลยุทธ์ และงบประมาณในระยะยาว
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
 10. Warehouse Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ, โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารคลังสินค้า
  • มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำระบบแผนงานของคลังสินค้า
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานบางพลี

ติดต่อสมัครงาน :

โทร. 02-339-3999 ต่อ 3121-2 โทรสาร. 02-339-3990
e-mail : HR@SORKON.CO.TH

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน