Sunday 27 September 2563
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

หางาน สมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

3 March 2020 เปิดอ่าน 6,727 ครั้ง

สมัครงาน คอมเซเว่น

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการด้านศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งนี้ คอมเซเว่น มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย -หญิง อายุ 28-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีหรือInvestor Relation .
  • สามารถใช้ Excel เป็นอย่างดี
  • เคยมีประสบการณ์ใช้ด้านระบบ Dynamic365 หรือเกี่ยวกับการทำรายงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 2. Accredited PD Specialist (Pre-Sales Apple) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์,ครุศาสตร์หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์Apple และ ระบบNetwork
  • มีทักษะการสอนและทักษะด้านสื่อสารที่ดี
  • เข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ และ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งคราวได้
  • หากมีใบขับขี่หรือมียานพาหนะที่เป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษครับ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 3. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ Retail Buyer (IT Product) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s / Master’s degree in Business Administration, Marketing, IT  or related field
  • Minimum 3 years’ experience in retail or similar industry
  • 5 years of computer DIY  BTB OEM buying experience
  • An understanding of what motivates customers to buy individual products
  • Confidence combined with negotiating, influencing and networking skills
  • Creativity and attention to detail
  • Ability to prioritize and multitask
  • Team working and leadership skills
  • Numeracy and IT skills
  • Strong merchandising, product, and  analytical skills
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 4. นักศึกษาฝึกงาน แผนก Graphic Designer จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษาชั้นปีที่3-4
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์/กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะและความรู้ในด้านการออกแบบกราฟฟิกบนเว็บไซด์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  • มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, In-design ,After Effect
  • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ไว ใส่ใจรายละเอียด และกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้งาน
  • สื่อสารเก่ง อดทน และตรงต่อเวลา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 5. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หากจบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ภาษาไทยอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนรายงาน การสรุปใจความสาระสำคัญ
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
  • มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
  • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 6. นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DX จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Dynamic AX ขั้นต่ำ 2-4 ปี ขึ้นไป ด้วย ภาษา X++,SSRS ,C# ,.NET ,ASP.NET.VB.NET (MVC)
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-4 ปี หรือมากกว่า ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX
  • มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจติดตามข้อมูล
  • สามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในการสร้างโปรแกรม
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX 356 มาโดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 7. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการพัฒนา Objective-C,Swift,C#.Net
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website ได้ในระดับชำนาญการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft SQL Server เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 8. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or other IT-Related fields.
  • Experience in software development using.Net and Microsoft related Technologies such as NET/Visual Studio/HTML/C# .NET (Optional)
  • Understand of SQL concepts and principles (optional)
  • Ability to work in a dynamic environment and manage to meet the timeline
  • Experience in software development using.Net and Microsoft related Technologies such as NET/Visual Studio/HTML/C# .NET (Optional)
  • Experienced in an analysis, designing and developing K2 or Workflow system will be an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 9. นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C#) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บ Web-based application โดยใช้ ASP.NET Core C# แบบ MVC 1เขียน API ปีขึ้นไป
  • สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC
  • มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS3, Bootstrap, Ajax, JQuery, React, AngularJS  หรือ VueJS
  • สามารถใช้งาน SQL
  • มีประสบการณ์ API เพื่อรับส่งข้อมูล
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติดี มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถบริหารจัดการเวลาได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 10. นักเขียนพัฒนาเว็ปไซต์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการทำเวปไซต์ขายสินค้าหรือบริการ Online E-Commerce
  • มีความรู้ ความเข้าใจการทำงาน และประสบการณ์การเขียน JavaScript, C# .Net Core, Vue.js, Microservice
  • มีประสบการณ์การเขียน API เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ชอบที่จะเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดได้ ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 11. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Manager) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Marketing or relevant field.
  • A minimum of 10 years’ experience in a digital marketing or advertising position.
  • In-depth knowledge of various social media platforms, best practices, and website analytics.
  • Solid understanding of HTML, CSS, Word press, Magento, Google Analytics, Social media dashboard and JavaScript is required.
  • Experience in social listening tool is a plus
  • Highly creative with excellent analytical abilities.
  • Outstanding communication and interpersonal skills.
  • Up-to-date on the latest trends and technologies in digital marketing.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

อ่านรายละเอียดการสมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน