Tuesday 24 September 2562
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

หางาน สมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

13 September 2019 เปิดอ่าน 5,961 ครั้ง

สมัครงาน คอมเซเว่น

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการด้านศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งนี้ คอมเซเว่น มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไอที Product Manager (OEM – IT Accessories) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s / Master’s degree in Business Administration, Marketing, International Business Management or related field
  • Three to five years of demonstrated success in product management, marketing, brand marketing or product development role
  • Experience in trade marketing, product and brand management preferably from FMCG, retail business.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ Retail Buyer (IT Product) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s / Master’s degree in Business Administration, Marketing, IT  or related field
  • Minimum 3 years’ experience in retail or similar industry
  • 5 years of computer DIY  BTB OEM buying experience
  • An understanding of what motivates customers to buy individual products
  • Confidence combined with negotiating, influencing and networking skills
  • Creativity and attention to detail
  • Ability to prioritize and multitask
  • Team working and leadership skills
  • Numeracy and IT skills
  • Strong merchandising, product, and  analytical skills
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 3. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขนส่ง (Assistant Logistic Manager) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 – 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวส.-ป.ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาเกี่ยวข้องทุกสาขา
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานขนส่งอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีภาวะผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถพูดเขียนภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ MS.Office ได้เป็นระดับดี และ Excel (Vlookup,Pivot)ได้ในระดับดี
  • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์และสามารถขับรถกระบะได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันสามารถปฎิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 4. เจ้าหน้าที่การตลาด (Corporate Sales & Marketing Promotion Officer) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดจัดทำโปรโมชั่น (ธนาคาร)อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้งาน Excel ได้อย่างชำนาญ
  • มีเทคนิคในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 5. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หากจบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ภาษาไทยอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนรายงาน การสรุปใจความสาระสำคัญ
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
  • มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
  • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 6. เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหาอาวุโส (Senior Web Content Officer) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์  การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจIT, Telcom ,Retail business  2-3 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการเขียน เรื่องยากให้เข้าใจง่าย กระชับ ทันสมัย
  • หากมีความรู้ระบบ  CMS  และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น  Magento  และ WordPress  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 7. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (Merchandise Support) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 25 – 35ปี
  • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี สามารถใช้สูตรในการคำนวนได้ สร้างตารางและวิเคราะห์ข้อมูลได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานธุรการคลังสินค้าตรงสายงาน 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 8. นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DX จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Dynamic AX ขั้นต่ำ 2-4 ปี ขึ้นไป ด้วย ภาษา X++,SSRS ,C# ,.NET ,ASP.NET.VB.NET (MVC)
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-4 ปี หรือมากกว่า ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX
  • มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจติดตามข้อมูล
  • สามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในการสร้างโปรแกรม
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX 356 มาโดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 9. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Demand Generation Manager) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 28-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจIT,Telcom ,Retail business  2-3 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์สายงานการตลาด CRM,Marketing campaign
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 10. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการพัฒนา Objective-C,Swift,C#.Net
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website ได้ในระดับชำนาญการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft SQL Server เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 11. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or other IT-Related fields.
  • Experience in software development using.Net and Microsoft related Technologies such as NET/Visual Studio/HTML/C# .NET (Optional)
  • Understand of SQL concepts and principles (optional)
  • Ability to work in a dynamic environment and manage to meet the timeline
  • Experience in software development using.Net and Microsoft related Technologies such as NET/Visual Studio/HTML/C# .NET (Optional)
  • Experienced in an analysis, designing and developing K2 or Workflow system will be an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 12. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบสต๊อก (Store Checker Officer) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาบัญชี สาขา หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบข้อมูลสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้ Excel ได้อย่างชำนาญ
  • มีเทคนิคในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 13. นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บ Web-based application โดยใช้ ASP.NET Core C# แบบ MVC 1เขียน API ปีขึ้นไป
  • สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC
  • มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS3, Bootstrap, Ajax, JQuery, React, AngularJS  หรือ VueJS
  • สามารถใช้งาน SQL
  • มีประสบการณ์ API เพื่อรับส่งข้อมูล
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติดี มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถบริหารจัดการเวลาได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 14. E-Commerce Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 28-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  • มีความรู้ในเรื่องการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม
  • มีความรู้ในเรื่องการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานมาก่อน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

อ่านรายละเอียดการสมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน