Sunday 19 January 2563
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

หางาน สมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

26 December 2019 เปิดอ่าน 6,290 ครั้ง

สมัครงาน คอมเซเว่น

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการด้านศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งนี้ คอมเซเว่น มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ Retail Buyer (IT Product) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s / Master’s degree in Business Administration, Marketing, IT  or related field
  • Minimum 3 years’ experience in retail or similar industry
  • 5 years of computer DIY  BTB OEM buying experience
  • An understanding of what motivates customers to buy individual products
  • Confidence combined with negotiating, influencing and networking skills
  • Creativity and attention to detail
  • Ability to prioritize and multitask
  • Team working and leadership skills
  • Numeracy and IT skills
  • Strong merchandising, product, and  analytical skills
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 2. เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหา (Web Content Officer) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์  การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ IT,Telecom,Retail Business  1-2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการเขียน เรื่องยากให้เข้าใจง่าย กระชับ ทันสมัย
  • หากมีความรู้ระบบ  CMS  และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Magento  และ WordPress  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 3. นักศึกษาฝึกงาน แผนก Graphic Designer จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษาชั้นปีที่3-4
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์/กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะและความรู้ในด้านการออกแบบกราฟฟิกบนเว็บไซด์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  • มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, Indesign ,After Effect
  • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ไว ใส่ใจรายละเอียด และกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้งาน
  • สื่อสารเก่ง อดทน และตรงต่อเวลา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 4. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไอที Product Manager (OEM – IT Accessories) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s / Master’s degree in Business Administration, Marketing, International Business Management or related field
  • Three to five years of demonstrated success in product management, marketing, brand marketing or product development role
  • Experience in trade marketing, product and brand management preferably from FMCG, retail business.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 5. เจ้าหน้าที่การตลาด (Corporate Sales & Marketing Promotion Officer) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดจัดทำโปรโมชั่น (ธนาคาร)อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน  ทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้งาน Excel ได้อย่างชำนาญ
  • มีเทคนิคในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 6. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หากจบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ภาษาไทยอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนรายงาน การสรุปใจความสาระสำคัญ
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
  • มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
  • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 7. นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DX จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Dynamic AX ขั้นต่ำ 2-4 ปี ขึ้นไป ด้วย ภาษา X++,SSRS ,C# ,.NET ,ASP.NET.VB.NET (MVC)
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-4 ปี หรือมากกว่า ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX
  • มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจติดตามข้อมูล
  • สามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในการสร้างโปรแกรม
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX 356 มาโดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 8. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการพัฒนา Objective-C,Swift,C#.Net
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website ได้ในระดับชำนาญการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft SQL Server เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 9. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or other IT-Related fields.
  • Experience in software development using.Net and Microsoft related Technologies such as NET/Visual Studio/HTML/C# .NET (Optional)
  • Understand of SQL concepts and principles (optional)
  • Ability to work in a dynamic environment and manage to meet the timeline
  • Experience in software development using.Net and Microsoft related Technologies such as NET/Visual Studio/HTML/C# .NET (Optional)
  • Experienced in an analysis, designing and developing K2 or Workflow system will be an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 10. นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C#) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บ Web-based application โดยใช้ ASP.NET Core C# แบบ MVC 1เขียน API ปีขึ้นไป
  • สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC
  • มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS3, Bootstrap, Ajax, JQuery, React, AngularJS  หรือ VueJS
  • สามารถใช้งาน SQL
  • มีประสบการณ์ API เพื่อรับส่งข้อมูล
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติดี มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถบริหารจัดการเวลาได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 11. นักเขียนพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการทำเวปไซต์ขายสินค้าหรือบริการ Online E-Commerce
  • มีความรู้ ความเข้าใจการทำงาน และประสบการณ์การเขียน JavaScript, C# .Net Core, Vue.js, Microservice
  • มีประสบการณ์การเขียน API เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ชอบที่จะเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดได้ ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 12. หัวหน้าแผนกการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Supervisor) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in MBA or Brand Management/ Communication Art or related field or equivalent
  • 3-5 year in Brand Management, Marketing, Communication or related filed with at least 3 years experienced in project
  • management Project management the process and activity of planning, organizing, motivating, and controlling resources, procedures and protocols to achieve specific goals in scientific or daily problems.
  • Interested in technology and can work in the mobile culture and fast moving company
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 13. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส Senior SEO Content Officer จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor / Master Degree in Communication, Advertising or Marketing Specialization in research is a plus.
  • 3-5 years experienced in SEO Specialist.
  • Research & implementation of keyword.
  • Knowledge in on-page and off-page SEO optimization.
  • Good know ledge of Google webmaster tools/ Google Analytic/ Adwords.
  • Knowledge at HTML, CSS, Java script, Magento , WordPress
  • Interested in technology and can work in the mobile culture and fast moving company
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 14. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Manager) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Marketing or relevant field.
  • A minimum of 10 years’ experience in a digital marketing or advertising position.
  • In-depth knowledge of various social media platforms, best practices, and website analytics.
  • Solid understanding of HTML, CSS, Word press, Magento, Google Analytics, Social media dashboard and JavaScript is required.
  • Experience in social listening tool is a plus
  • Highly creative with excellent analytical abilities.
  • Outstanding communication and interpersonal skills.
  • Up-to-date on the latest trends and technologies in digital marketing.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 15. นักศึกษาฝึกงาน แผนก IT Support จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 18-25 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ป.ตรี สาขาคอมพิวพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และทักษะด้านระบบ IT พื้นฐาน เช่น Windows / Microsoft Office เป็นต้น
  • มีความรู้ด้าน IT Hardware
  • มีความสนใจด้าน IT
  • มีความรู้ด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถฝึกงานระยะเวลา 2-4 เดือน (พ.ย.2562-มี.ค.2563)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

อ่านรายละเอียดการสมัครงาน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน