Sunday 19 May 2562
หน้าแรก > หางาน > หางาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

หางาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

27 November 2018 เปิดอ่าน 13,255 ครั้ง

สมัครงาน มาม่า

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็บบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาม่า”  “ขนมปังบิสชิน” “โฮมมี่” ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

TF Bangkok Office

 1. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตว่าความ
  • ทำนิติกรรมสัญญา (ไทย/อังกฤษ), จดทะเบียนหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ มีความรู้ด้านบริษัทจำกัด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านนี้ 2 ปีขึ้นไป

โรงงานศรีราชา

 1. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (หัวหน้ากะ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า ,เครื่องกล
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • มีความเป็นผู้นำ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 2. เจ้าหน้าที่คุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน
 3. นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/การประกอบอาหาร
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)
 4. พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาม.3 ขึ้นไป
  • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
  • ประจำที่กรุงเทพ จันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์ประจำโรงงานศรีราชา)
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

โรงงานระยอง

 1. ควบคุมคุณภาพบะหมี่ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 23 – 28 ปี
  • จบ ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

โรงงานราชบุรี

 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • สามารถเป็นวิทยากรได้ / มีความเป็นผู้นำ / มีทัศนคติที่ดี / มี service mind / มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น
  • มีความละเอียด / รอบคอบ / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • คิดสร้างสรรค์ พัฒนา งานด้าน training บุคลากร ให้มีศักยภาพและเป็นไปตามนโยบายบริษัท

บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด

 1. พนักงานบริการ (ประจำสาขาเดอะปาร์ค/แฟชั่นไอส์แลนด์/เทอมินอล 21 พัทยา) จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง
  • ภาษาอังกฤษในระดับอ่าน-เขียนเบื้องต้นได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. พนักงานครัว (ประจำสาขาเดอะปาร์ค/แฟชั่นไอส์แลนด์/เทอมินอล 21 พัทยา) จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • รักความสะอาด
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถในการประกอบอาหาร
  • สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง
  • ภาษาอังกฤษในระดับอ่าน-เขียนเบื้องต้นได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงงานลำพูน

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง – ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีบุคลิกภาพดี , มีความเป็นผู้นำ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี,สมารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
   มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO9001,ISO14001,GMP,HACCP,5ส
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 3 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหาร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ,ซื่อสัตย์ในหน้าที่ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Auto Cad,Visio,Access อื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001,14001,GMP,HACCP
  • มีใบ ก.ว. วิชาชีพด้านวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน