Wednesday 23 May 2561
หน้าแรก > หางาน > หางาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

หางาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

2 May 2018 เปิดอ่าน 4,089 ครั้ง

สมัครงาน มาม่า

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็บบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาม่า”  “ขนมปังบิสชิน” “โฮมมี่” ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

TF Bangkok Office

 1. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาบัญชี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ( Word,Excel)ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์การใช้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. เจ้าหน้าที่บัญชีลงทุนต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานบัญชี
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง , มีความรู้เรื่องภาษีอากร , มีความรู้ด้านต้นทุนการผลิต
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (พูด, อ่าน, เขียน) ได้
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้

โรงงานศรีราชา

 1. เจ้าหน้าที่คุณภาพ จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สื่ิอสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน
 2. นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / การประกอบอาหาร
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดี ( พูด อ่าน เขียน )
 3. พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
  • ประจำที่กรุงเทพ จันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์ประจำโรงงานศรีราชา)
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

โรงงานระยอง

 1. ควบคุมคุณภาพบะหมี่ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 23 – 28 ปี
  • จบ ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

โรงงานราชบุรี

 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • สามารถเป็นวิทยากรได้ / มีความเป็นผู้นำ / มีทัศนคติที่ดี / มี service mind / มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น
  • มีความละเอียด / รอบคอบ / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • คิดสร้างสรรค์ พัฒนา งานด้าน training บุคลากร ให้มีศักยภาพและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
 2. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 30 ปี
  • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด

 1. เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อค (ประจำสำนักงานใหญ่) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, Express ได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. พนักงานบริการ (ประจำสาขาเดอะปาร์ค/แฟชั่นไอส์แลนด์) จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง
  • ภาษาอังกฤษในระดับอ่าน-เขียนเบื้องต้นได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. พนักงานครัว (ประจำสาขาเดอะปาร์ค/แฟชั่นไอส์แลนด์) จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • รักความสะอาด
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถในการประกอบอาหาร
  • สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง
  • ภาษาอังกฤษในระดับอ่าน-เขียนเบื้องต้นได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงงานลำพูน

 1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ,ซื่อสัตย์ในหน้าที่ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Auto Cad,Visio,Access อื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001,14001,GMP,HACCP
  • มีใบ ก.ว. วิชาชีพด้านวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน