Friday 1 July 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > วิธีลงทุนออมเงินกับธนาคาร ธกส. ออม 100 บาท ลุ้น 10 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

วิธีลงทุนออมเงินกับธนาคาร ธกส. ออม 100 บาท ลุ้น 10 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

5 June 2022 เปิดอ่าน 22 ครั้ง

หลายคนอาจเคยซื้อหรือได้ยินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทที่จำหน่ายในสถาบันการเงิน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกคล้ายเงินฝาก ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่อยู่ในรูปดอกเบี้ย (อัตราร้อยละ) หรือได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา (คล้ายการครบกำหนดของเงินฝากประจำ) สลากออมทรัพย์ก็เป็น ทางเลือกการออมของผู้ที่ชอบลุ้นรางวัลรายเดือน แม้จะให้ผลตอบแทน ไม่สูงนัก แต่จะได้เงินต้นเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด ซึ่งแตกต่างจากการซื้อหวย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล สถาบันการเงินที่ออกสลากส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สลากขายเป็นจำนวนหน่วยและมีการกำหนดอายุที่แน่นอน (เช่น อายุ 3 ปี หรือ 5 ปี) และมักมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนด้วยหากถือจนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ออกสลากกำหนด ผู้ซื้อสลากสามารถลุ้นรางวัลได้ทุกงวดจนกว่าสลากจะหมดอายุ แต่ก็อาจมีสลากบางรุ่นซึ่งหากถอนก่อนครบกำหนดอาจได้คืนเงินต้นน้อยกว่าที่จ่ายไป หรือมีบริการพิเศษที่สามารถใช้สลากค้ำประกันการกู้เงินได้ด้วย ทั้งนี้ เมื่อซื้อสลาก สถาบันการเงินที่ออกสลากมักแนะนำให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่กันสำหรับรับโอนเงินเมื่อถูกรางวัล

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ก็นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยสามารถจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th ง่ายมาก เพื่อออมหลัก 100 บาท ลุ้นเงินรางวัล 10 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันธ.ก.ส เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 หน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท หากฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาทแถมลุ้นเงินรางวัลที่ 1 สูงสุด 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 46 ล้านบาทต่อเดือน โดยลูกค้าเกษตรกร บุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธิผ่านระบบจองสลากได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดไม่เกิน 5 ล้านบาท เปิดให้จอง 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เปิดจองวันที่ 6-10 มิ.ย. 65 และเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 65 และอีกช่วงคือ ช่วงที่ 2 เปิดจองวันที่ 5-9 ก.ย. 65 และเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งก่อนที่จะฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ได้นั้นจะต้องจองสิทธิก่อน โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีการจองและช่องทางที่แตกต่างกันออกไป

วิธีจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร กรณีเลือกช่องทางการฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile

หน้าแรกระบบจองกด “ถัดไป” แล้วกดเครื่องหมายถูก และกด “ยืนยันตามข้อตกลง”
กดเลือกประเภทลูกค้าและกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจองสลากเลือกช่องทางการฝากสลากผ่าน “A-Mobile”
ตรวจสอบข้อมูลการจองของท่าน ถ้าไม่ถูกต้องกด “แก้ไข” หากข้อมูลถูกต้องกด “ยืนยัน”
เสร็จสิ้นการจอง กรุณายืนยันการฝากสลากที่เมนูแจ้งเตือน (Alert) ในแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 6-15 มิ.ย. 65

วิธีจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร กรณีเลือกช่องทางการฝากสลากผ่าน ธ.ก.ส. สาขา

หน้าแรกระบบจองกด “ถัดไป” กดเครื่องหมายถูก และกด “ยืนยันตามข้อตกลง”
กดเลือกประเภทลูกค้า และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจองสลากเลือกช่องทางการฝากสลากผ่าน “สาขา” และกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ตรวจสอบข้อมูลการจองของท่าน ถ้าไม่ถูกต้องกด “แก้ไข” หากข้อมูลถูกต้องกด “ยืนยัน”
กดรับ OTP ระบบจะส่งข้อความรหัสผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้ง และกรอกรหัส OTP 6 หลัก และกด “ยืนยัน”
เสร็จสิ้นการจอง กรุณานำเงินติดตามฝากสลากได้ที่ ธ.ก.ส. สาขา ภายในวันที่ 17-21 มิ.ย. 65

วิธีการจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 สำหรับนิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ฝากสลากผ่าน ธ.ก.ส. สาขาเท่านั้น

หน้าแรกระบบจองกด “ถัดไป” กดเครื่องหมายถูก และกด “ยืนยันตามข้อตกลง”
กดเลือกประเภทลูกค้า และกรอกเลขประจัวตัวผู้เสียภาษีอากร
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจองสลากเลือกช่องทางการฝากสลากผ่าน “สาขา” และกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ตรวจสอบข้อมูลการจองของท่าน ถ้าไม่ถูกต้องกด “แก้ไข” หากข้อมูลถูกต้องกด “ยืนยัน”
กดรับ OTP ระบบจะส่งข้อความรหัสผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้ง และกรอกรหัส OTP 6 หลัก และกด “ยืนยัน”
เสร็จสิ้นการจอง กรุณานำเงินติดต่อฝากสลากได้ที่ ธ.ก.ส. สาขา ภายในวันที่ 17-21 มิ.ย. 65

สลาก ธกส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 เปิดจำหน่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุน

สำหรับลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน สามารถใช้สิทธิผ่านระบบจองสลาก สำหรับเกษตรกรบุคคล สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท และลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2565 สำหรับการจองสิทธิช่วงที่ 1 และครบกำหนดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-15 ตุลาคม 2565 สำหรับการจองสิทธิช่วงที่ 2 สูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่าน www.baac.or.th และ Line Official : @BAAC Family ได้ด้วยตนเอง หรือติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ