Saturday 14 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แอปพลิเคชันของกองทุนการออมแห่งชาติ ออมเงิน เพื่อรับบำนาญสำหรับคนไทย

แอปพลิเคชันของกองทุนการออมแห่งชาติ ออมเงิน เพื่อรับบำนาญสำหรับคนไทย

14 May 2022 เปิดอ่าน 1 ครั้ง

แอปพลิเคชันของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สำหรับบุคคลทั่วไปและสมาชิก เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูล กอช. กับบุคคลทั่วไปที่สนใจตรวจสอบสิทธิ สมัครเป็นสมาชิก ดูข่าวสาร โปรโมชั่น และข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเป็นการสื่อสารกับสมาชิกโดยสมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเงิน อีกทั้งสามารถส่งเงินสะสมผ่านแอปพลิเคชั่นของ กอช. ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง เพิ่มเติมจากช่องทางการติดต่อธนาคาร

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช สัญชาติไทย อายุ 15 – 60 ปี ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน เช่น นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับแท็กซี่ พ่อบ้าน แม่บ้าน บุคคลรัฐจ้างทั่วไป เงินสมทบจากรัฐบาล อายุ 15-30 ปี ได้เงินสมทบจากรัฐบาล 50% ของเงินสะสม ได้รับเงินสมทบสูงสุด 600 บาทต่อปี อายุ 31-50 ปี ได้เงินสมทบจากรัฐบาล 80% ของเงินสะสม ได้รับเงินสมทบสูงสุด 960 บาทต่อปี 51 ปีขึ้นไป ได้เงินสมทบจากรัฐบาล 100% ของเงินสะสม ได้รับเงินสมทบสูงสุด 1,200 บาทต่อปี สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กอช. การส่งเงินสะสมของสมาชิกจะต้องสะสมไม่น้อยกว่า 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินกว่า 13,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสมรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป รัฐบาลจะค้ำประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก กอช. ทุกคน โดยคำนวนอัตราผลประโยชน์ให้ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง

ยอดเงินบำนาญ พิจารณาจ่ายตามยอดเงินสะสมยอดสุดท้ายก่อนเริ่มรับบำนาญ หากกองทุนมีเงินสะสมยอดสุดท้ายตั้งแต่ 150,000 บาทเป็นต้นไป จะมีสิทธิรับเงินบำนาญรายเดือนขั้นต่ำ 600 บาท สูงสุดประมาณ 7,200 บาทตลอดชีพ โดยไม่สนว่าเงินที่ได้สะสมมาจริง ๆ เหลืออยู่เท่าไหร่ ถ้ายอดเงินสะสมสุดท้ายน้อยกว่า 150,000 ก็จะได้รับบำนาญ 600 บาทต่อเดือนไปจนกว่าเงินที่สะสมในกองทุนจะหมดลง วิธีคำนวณเงินบำนาญรายเดือนในอนาคต ถ้าออมใน กอช. อย่างสม่ำเสมอ สามารเข้าแอปฯ ของ กอช. แล้วดูตรงเมนูคำนวณเงินบำนาญได้เลย จะมีให้กรอกข้อมูลอายุที่เริ่มสะสมเงิน และจำนวนเงินที่จะสะสม กรอกแล้วก็จะขึ้นผลการคำนวณมาให้ว่า เราจะคาดการณ์เงินบำนาญรายเดือนได้เป็นจำนวนเท่าไร

ช่องทางสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจออมเงินกับ กอช. สามารถสมัครทุกขั้นตอนได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น กอช. แบบที่ไม่ต้องใช้เอกสารเลยสักแผ่น หรือจะสมัครด้วยตัวเองผ่านจุดให้บริการต่าง ๆ ก็ได้ เช่น ธนาคาร ธอส., ธ.ก.ส., ออมสิน กรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสและตู้บุญเติม สมัครเรียบร้อยแล้วก็เริ่มออมได้เลย ครั้งละอย่างน้อย 50 บาท รวมกันสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี โดยจะทยอยออมเป็นเดือน ๆ ไปก็ได้ หรือออมเป็นรายปีก้อนเดียวทีเดียวก็ได้ เงินที่ได้สะสมในแต่ละปีก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย นอกจากนี้ ระบบของ กอช. ก็ไม่ได้บังคับว่าในแต่ละครั้งจะต้องออมเท่าไร และไม่บังคับว่าจะต้องออมต่อเนื่องเป็นความถี่เท่าไร ก็คือสะดวกจะออมตอนไหน จะออมเมื่อไร ก็แล้วแต่ใจเราได้เลย ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก กอช. ผลตอบแทนของ กอช. ที่การันตีไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนให้น้อยลงในยุคดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นการออมเงินผ่าน กอช. ช่องทางเดียวไม่เพียงพอสำหรับแผนเกษียณของใครหลาย ๆ คนแน่นอน นอกจากนี้ สมาชิกจะไม่สามารถขอรับเป็นเงินบำเหน็จได้ จะต้องรอรับเป็นเงินบำนาญรายเดือนเท่านั้น สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ  https://www.nsf.or.th/ หรือ Facebook กองทุนการออมแห่งชาติได้เลย