Thursday 30 June 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > Dolfin Money by KBank ฮีโร่จัดให้ เบาใจคุณ มีไว้อุ่นใจ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน

Dolfin Money by KBank ฮีโร่จัดให้ เบาใจคุณ มีไว้อุ่นใจ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน

5 March 2022 เปิดอ่าน 81 ครั้ง

Dolfin Money by KBank ฮีโร่จัดให้ เบาใจคุณ มีไว้อุ่นใจ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เบิกเงินเข้าบัญชีผ่านแอป K PLUS หรือ ตู้ K-ATM ได้ 24 ชั่วโมง ใช้งานสะดวกสบายไม่ต้องพกบัตร สามารถแบ่งจ่ายชำระได้เบา ๆ พิเศษสุด ๆ! ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 21 – 70 ปี สัญชาติไทย มีแอป Dolfin มีแอป Dolfin ที่สมัครใช้งานและยืนยันตัวตนสำเร็จ มีแอป K PLUS พร้อมลงทะเบียนใช้งานบนมือถือที่ทำการสมัครใช้บริการ Dolfin Money วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ Virtual Card ที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย เพื่อเป็นวงเงินสำรอง ให้คุณคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่มีการเสียดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน ตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ย หากไม่มีการใช้วงเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร พนักงานประจำมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังกับธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้ พนักงานประจำมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้ หรือ 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ 50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน เจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ 50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้ ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร เข้าแอปพลิเคชัน K PLUS ไปที่ข้อความแจ้งให้อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมของ Dolfin Money by KBank เลือก “ดำเนินการต่อ” เลือกอัพโหลดเอกสารตามที่หน้าจอระบุ

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด พิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ กรณีลูกค้ารายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ กรณีลูกค้ารายได้น้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ สำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ยอดชำระขั้นต่ำ 3.3333% ของยอดต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยค้างชำระตามใบแจ้งยอดบัญชี หรือชำระยอดไม่น้อยกว่า 200 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า ต่อรอบบัญชี สำหรับผู้มีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป ยอดชำระขั้นต่ำ 5% ของยอดต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยค้างชำระตามใบแจ้งยอดบัญชี หรือชำระยอดไม่น้อยกว่า 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า ต่อรอบบัญชี เฉพาะรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 – ธันวาคม 2566 ธนาคารเรียกเก็บจำนวนเงินขั้นต่ำ 5% หรือ 3.3333% ต่อรอบบัญชีตามจริงโดยไม่กำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำที่ 500 บาท / 200 บาท

หมายเหตุ ประเภทเอกสารที่อัปโหลดต้องเป็นไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เท่านั้น ไฟล์ในรูปแบบ .PDF หรือไฟล์ที่ต้องกรอกรหัสผ่าน ไม่สามารถอัปโหลดได้ ถ่ายรูปเอกสารจากกล้องมือถือให้ครบก่อน แล้วค่อยอัปโหลด อัปโหลดเอกสารเกิน 50 รูป ให้อัปโหลด 50 หน้าแรกก่อน หลังจากนั้นจะได้รับ feed ให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมภายใน 5 วันทำการ หากใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังของ ธ.กสิกรไทยสามารถอัปโหลดเฉพาะหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกแทนได้เลย ระหว่างที่อัปโหลดเอกสาร ควรทำการอัปโหลดให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปทำรายการอื่นๆ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านระบบงานรับส่งและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของธนาคาร ทำให้ผู้ที่เพิ่งเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารครั้งแรก ยังไม่สามารถสมัครสินเชื่อ Dolfin Money by KBank ผ่านช่องทาง Digital Channel ได้ โดยลูกค้าจะสามารถทำรายการสมัครสินเชื่อ Dolfin Money by KBank ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร K-Contact Center 02-8888888