Saturday 27 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้าน จากธนาคารกรุงเทพ

แนะนำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้าน จากธนาคารกรุงเทพ

27 October 2021 เปิดอ่าน 27 ครั้ง

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อบ้าน หมายถึง เงินกู้ที่ทางสถาบันการเงินปล่อยให้สำหรับการซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย โดยจำนวนเงินที่ผู้ขอกู้จะได้ตามที่ธนาคารประเมินให้จะเรียกว่า วงเงิน และเมื่อถึงคราวที่ต้องชำระเงินคืน ก็จะมี เงินต้น หรือจำนวนเงินจริงๆ ที่ผู้กู้ยืมไป กับ ดอกเบี้ย หรือเงินส่วนที่ธนาคารคิดเพิ่มเติมที่ผู้กู้ต้องชำระเป็น งวดๆ ซึ่งโดยมากรอบงวด คือ ทุกๆ 1 เดือน ตลอด ระยะเวลากู้ ซึ่งยาวนานตั้งแต่ 10 – 30 ปี หรือสูงสุดถึง 40 ปี

แน่นอนว่าการวางแผนซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ แต่ถ้าเรามีความรู้ เตรียมตัวก่อนอย่างดี การอนุมัติสินเชื่อก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป รู้สุขภาพการเงินของตนเองรายได้และภาระหนี้สามารถใช้ประเมินได้ว่าคุณจะได้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ หาความรู้เรื่องดอกเบี้ย ว่าเงินกู้ที่เราจะใช้บริการคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ศึกษาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพราะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่หลากหลายประเภทเพื่อตอบโจทย์ทุกเรื่องบ้าน โดยสินเชื่อบ้านโดยทั่วๆ ไป เช่น สินเชื่อเพื่อซื้อสร้างที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อต่อเติม/ซ่อมแซมบ้าน หรือสินเชื่อเพื่อตกแต่งหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้นและการรู้จักบริหารหนี้สินถือเป็นวินัยข้อสำคัญ เพราะการชำระเงินกู้ให้ตรงเวลาไม่ได้เพียงแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้กู้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการตัดปัญหาเรื่องประวัติติดค้างการชำระหนี้ในเครดิตบูโร ซึ่งสามารถส่งผลต่อความยากง่ายหรือโอกาสอนุมัติเงินกู้ นอกจากนี้ อย่างไรการชำระหนี้ตรงเวลาก็เป็นผลดีต่อผู้กู้เองอยู่แล้วที่จะทำให้ปลดหนี้สินลงได้ตามระยะเวลาผ่อนชำระ วันนี้เราจึงนำสินเชื่อบ้านจากธนาคารกรุงเทพมาแนะนำกัน

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป สินเชื่อบ้านบัวหลวงธนาคารกรุงเทพ ให้บ้านในฝันกลายเป็นจริงได้ ด้วยทางเลือกหลากหลาย กับอัตราดอกเบี้ยที่ลงตัวเพื่อคุณ วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกันหากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกันวงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้า ประเภทที่อยู่อาศัยหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่าค่าธรรมเนียม คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

สินเชื่อสำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน

สินเชื่อสำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน สินเชื่อบ้านบัวหลวงสิทธิพิเศษสำหรับซื้อบ้านใหม่จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกันผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปีสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่หลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยในโครงการที่จัดสรรที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร(ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)ค่าธรรมเนียมยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันในอัตราพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นสินเชื่อบ้านบัวหลวงไถ่ถอนหลักทรัพย์จำนองจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อรับดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขพิเศษ วงเงินกู้รีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของคุณ ให้เป็นเรื่องเบาๆ ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้น ด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ พร้อมรับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบเงินกู้หรือแบบโอดีผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปีสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่หลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย(ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า) ค่าธรรมเนียมคิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อบ้านบัวหลวง เหนื่อยหนักเฉพาะเรื่องงาน แต่เรื่องบ้าน ให้สินเชื่อบ้านบัวหลวงช่วยดูแลให้เป็นเรื่องง่ายๆ ตอบรับทุกความต้องการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการตกแต่งบ้าน วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี) สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า) ฟรีค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง สินเชื่อบ้านบัวหลวง ข้อเสนอพิเศษเพื่อคนทำงานประจำที่อยากมีบ้าน หลากหลายทางเลือกปรับเปลี่ยนได้ลงตัวทุกความต้องการเพื่อบ้านของคุณ วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกันผ่อนสบาย นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ หลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า) ฟรีค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ สินเชื่อบ้านบัวหลวง สิทธิพิเศษ เพื่อคนพิเศษเช่นคุณ ข้อเสนอเรื่องบ้านที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะ สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบัวหลวงพูนผล หลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า) ฟรีค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ วงเงินสูง สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อดอกเบี้ยสุดคุ้ม สำหรับทรัพย์สินพร้อมขายประเภทที่อยู่อาศัยของธนาคาร ที่ให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง วงเงินสูง สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ หลักประกันทรัพย์สินพร้อมขายที่เป็นที่อยู่อาศัยของธนาคารฟรีค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี สินเชื่อบ้านบัวหลวง ออมกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีสินมัธยะทรัพย์ทวี แล้วรับสิทธิพิเศษ จากสินเชื่อบ้านบัวหลวง วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกันผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ หลักประกันที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันในอัตราพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

ติดต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 สำหรับการโทรในประเทศ หรือ (66) 0 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง