Thursday 28 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ไทยพาณิชย์ได้ง่ายขึ้น

ผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ไทยพาณิชย์ได้ง่ายขึ้น

11 October 2021 เปิดอ่าน 20 ครั้ง

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการใช้บริการทางการเงินถอนเงินทางตู้เอทีเอ็ม เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้น โดยธนาคารไทยพาณิชย์ โดยการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก โดยธนาคารได้พัฒนาและออกแบบฟีเจอร์รูปแบบใหม่บนตู้ ATM ให้มีฟังก์ชั่นเฉพาะตัว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยปุ่มกดพิเศษทางขวามือด้านบนสุดของหน้าจอ ATM สำหรับเริ่มต้นการทำรายการถอนเงินสดด้วยบัตร พร้อมเสียงอธิบายการทำธุรกรรมในทุกขั้นตอน

ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวบริการใหม่ สำหรับผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้แล้ววันนี้ โดยธนาคารได้พัฒนาและออกแบบฟีเจอร์รูปแบบใหม่บนตู้ ATM ให้มีฟังก์ชั่นเฉพาะตัว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยปุ่มกดพิเศษทางขวามือด้านบนสุดของหน้าจอ ATM สำหรับเริ่มต้นการทำรายการถอนเงินสดด้วยบัตร พร้อมเสียงอธิบายการทำธุรกรรมในทุกขั้นตอน นำร่องให้บริการตู้ ATM รูปแบบใหม่ที่มีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์อักษรเบรลล์ติดอยู่บนตู้ จำนวนกว่า 5,700 ตู้ ทั่วประเทศ ธนาคารมุ่งหวังให้บริการใหม่นี้จะสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีปัญหาทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการถอนเงินสดตู้ ATM SCB สำหรับผู้พิการทางสายตา
กดปุ่มทางขวามือด้านบนสุดของเครื่อง ATM
เสียงอธิบาย: กรุณาสอดบัตร
เสียงอธิบาย: กรุณากดรหัสและกดยืนยันที่ปุ่มข้างหน้าจอทางขวามือของท่านนับจากบนสุดลำดับที่ 1
เสียงอธิบาย: กรุณาเลือกกดยอดเงินที่ถอน หรือเลือกถอนระบุจำนวนเงิน
เสียงอธิบาย: กรุณากดจำนวนเงินที่แป้นพิมพ์ตัวเลข และกดยืนยันที่ปุ่มข้างหน้าจอทางขวามือนับจากบนสุดลำดับที่ 3 หรือหากต้องการแก้ไขตัวเลขกรุณากดปุ่มลำดับที่ 4 (กรณีถอนระบุจำนวนเงิน)
เสียงอธิบาย: กรุณารับเงินสดและตรวจนับ
เสียงอธิบาย: เลือกรับใบบันทึกรายการกรุณากดปุ่มข้างหน้าจอซ้ายมือลำดับที่ 4 หากไม่ต้องการกรุณากดปุ่มข้างหน้าจอขวามือลำดับที่ 4
เสียงอธิบาย: กรุณารับบัตรและใบบันทึกรายการ/กรุณารับบัตรคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 777 7777 หรือเว็บไซต์ www.scb.co.th