Friday 28 January 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ธนาคารออมสิน กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

ธนาคารออมสิน กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

8 September 2021 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo โดยเพิ่มขั้นตอนการจองคิวเพื่อขอรับสิทธิเข้าไปลงทะเบียน ป้องกันระบบขัดข้อง โสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นสินเชื่อเงินสด ในวงเงิน 10,000 บาท สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินดอกเบี้ยตงที่ อยู่ที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน มีระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ทั้งหมด 2 ปี หรือ 24 งวด โดยธนาคารออมสิน มีระยะเวลาการปลอดหนี้ใน 6 เดือนแรกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า โดยสามารถลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสิน ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ หรือจนกว่าวงเงินจะหมดนั่นเอง

ในเบื้องต้น ผู้ที่จะสามารถสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน ได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานหรือลูกจ้างที่มีเงินเดือนประจำ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าหาบเร่แผงลอย เป็นต้น ถึงจะสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าได้ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยหากเป็นพนักงานประจำ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกร หรือมีรายได้จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้มีที่อยู่ และ e-Mail แน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสินอยู่แล้ว ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้เสีย ใช้บริการแอปพลิเคชั่น MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน ก่อน โดยเข้าไปของสิทธิ์ขอสินเชื่อผ่านmymo จากนั้นให้รอการติดต่อกลับเพื่อรับวันและเวลาในการขอสินเชื่อ จากนั้นจึงจะสามารถทำรายการสินเชื่อโควิด 10,000 ผ่าน MyMo ได้ โดยมีวิธีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าสู่ระบบแอป MyMo จากนั้นกดเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” กดสมัครพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและยืนยัน อ่านเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและกดยืนยัน รอรับรหัส OTP จากนั้นกรอกรหัสในแอปพลิเคชั่นขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน เมื่อสินเชื่อขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินผ่านการพิจารณา ให้ทำสัญญาผ่านแอป MyMo ภายใน 7 วันทำการ เมื่อทำสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินออมสินเสร็จเรียบร้อย ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน อย่าลืมว่า สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน จะหมดเชตในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบไปจองสิทธิ์ขอสินเชื่อกันได้เลยวันนี้