Tuesday 16 July 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

2 July 2019 เปิดอ่าน 8,789 ครั้ง

สมัครงาน SYNNEX (ซินเน็ค)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกมากกว่า 50 ตราสินค้า ทั้งนี้ ซินเน็ค (ประเทศไทย) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจ สมัครงงาน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Business Development จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • Female, age between 30-35 years old
  • Bachelor’s Degree or higher in Marketing, Business Administration or any related field
  • At least 5-10 years working experience in Business Development in Fast moving environment
  • Excellent communication and interpersonal skills, able to work well and interact with both internal operations team as well as externals marketing professional
  • Strong marking sense and creativity, able to formulate marketing idea and direction to drive the company performance
  • Effective and persuasive communicator with excellent written & verbal communication skill and presentation skills in Thai and English
  • Able to work under timeline, stress and able to cope with Multi-Function tasks with Can do attitude
  • Able to work on Working Saturday (Sat 2 nd and 5 th)
  • Have a car and driver license
 2. Channel Sale Commercial HQ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด การวางแผนการตลาด ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้ สามารรถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. Credit Control จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • ชาย – หญิง อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-โท เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75 สาขาการเงินการธนาคาร หรือ นิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. IN HOUSE SALES จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
  • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักงานขายและรักการบริการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 5. Project Sales จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Project Sales ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี หากเป็นธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการขายสินค้า IT Solutions มีทักษะเจรจาต่อรอง
  • ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ ทัศนคติที่ดี
  • ปฏิบัติงานเสาร์ที่กำหนดของบริษัทได้ เสาร์สัปดาห์ที่ 2
  • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 6. เจ้าหน้าที่การตลาด (Product Manager) จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
  • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. เจ้าหน้าที่ขายสินค้า (Channel Sales) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านขายสินค้าอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการนำเสนอ
  • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
  • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักการงานขายและรักการบริการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำพิษณุโลก
 8. เจ้าหน้าที่ขายสินค้า (Product Sales) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • หญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 25-35 ปี
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ขาย 0-2 ในกลุ่มสินค้า Server, Network หรือ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ด้าน Sales & Marketing อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี ทำงานร่วมกับทีมได้ดีและทำให้ลูกค้าพึงพอใจจากสินค้าและบริการของบริษัท
  • มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่ดี บริหารจัดการทีมดี และมีทักษะในการนำเสนองาน
  • มีทักษะในการบริหาร จัดการโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
  • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ความเป็นผู้นำ และ ทัศนคติเชิงบวก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กัมพูชา, ลาว
 9. เจ้าหน้าที่ขายสินค้า (Product Sales) จำนวน 5 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
  • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 10. เจ้าหน้าที่ขายสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า (PC) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง ตั้งแต่อายุ 18 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำห้าง อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักงานขายและการบริการ มี Service Mind
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office พื้นฐานได้
  • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พารากอน, เซ็นทรัลอีสวิลล์, โคราช
 11. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Programmer) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หญิง อายุ 22 – 33 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม .NET, C# ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเขียน Web Application ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทางด้าน ASP.net, , Microsoft AX ERP, SQL, PHP
  • มีทักษะการเจรจาประสานงาน การบริหารงาน Project การเขียนและพัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถปฏิบัติงานตามเสาร์ทำงานที่กำหนดของบริษัทได้ (เสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 1 เสาร์)
 12. เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดซื้อ (Product Controller) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือใกล้เคียง เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75
  • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีความรู้ด้าน Shipping ,Forwarder จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft Office และ มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี
  • มีประสบการณ์ ด้านประสานงานการตลาด 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE, OUTLOOK ได้ดีมาก
 13. ช่างซ่อมสมาร์ทโฟน จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย อายุ 23 – 33 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวส. – ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ และ ประสบการณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและในรูปแบบทีมได้ดี
  • ปฏิบัติงาน จ.-อา. 10.00 -19.00 น. หยุดวันธรรมดา 1 วัน ที่กำหนดของบริษัทได้
  • มีความใฝ่รู้ ขยัน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โคราช, สุราษฎ์, อยุธยา
 14. ผู้จัดการแผนกบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สามารถใช้โปรแแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน