Saturday 4 December 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > KRUNGSRI PRIME สิทธิพิเศษที่มอบแก่ลูกค้าคนพิเศษของกรุงศรี

KRUNGSRI PRIME สิทธิพิเศษที่มอบแก่ลูกค้าคนพิเศษของกรุงศรี

16 May 2021 เปิดอ่าน 174 ครั้ง

เพียงคุณเป็นลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สัมผัสประสบการณ์อีกขั้นกับ KRUNGSRI PRIME เอกสิทธิ์ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต และความมั่นคงทางการเงินยุคใหม่ สิทธิพิเศษทางด้านไลฟ์สไตล์ ความสุขที่มากกว่า…มอบรางวัลกับทุกความสำเร็จ ด้วยสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์ได้ทุกวัน สิทธิพิเศษทางด้านการเงิน ธุรกรรมที่เหนือกว่า มอบสิทธิประโยชน์ทางธุรกรรมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น กิจกรรม ต่อยอดความรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ กับกิจกรรมที่หลากหลาย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีสินทรัพย์ในผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนที่ร่วมรายการผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท โดยคำนวณจากยอดคงเหลือในบัญชีเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เปิดบัญชีผ่าน Kept Application ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดเงินฝากดังกล่าวมารวมคำนวณสินทรัพย์ตามข้อ 1.1 ในทุกกรณี)
– ฝากประจำตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาทในคราวเดียวกันเท่านั้น
– ลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมียอดเงินลงทุนรวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาทในคราวเดียวกันเท่านั้น
– ซื้อประกันชีวิตและมียอดเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 แสนบาท แต่ไม่ถึง 5 แสนบาทในคราวเดียวกัน หรือซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใต้ชื่อผู้เอาประกันเดียวกัน (ทั้งนี้ ไม่นับรวมแผนประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA/MLTA และประกันภัยกลุ่มทุกประเภท) โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติและลูกค้าได้ลงนามในใบรับมอบกรมธรรม์ รวมทั้งมิได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ (Free look period) โดยลูกค้าจะได้รับสถานะ KRUNGSRI PRIME เป็นระยะเวลา 3 ปีปฏิทินเท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำรงเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะ KRUNGSRI PRIME และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ร่วมรายการมีลักษณะเป็นบัญชีร่วม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสถานะ KRUNGSRI PRIME ให้แก่ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของบัญชีหลักเพียง 1 ท่านเท่านั้น ลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ KRUNGSRI PRIME ได้ต่อเมื่อทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน KRUNGSRI PRIME Application เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ธนาคารจะกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยพิจารณาจากยอดสินทรัพย์ของลูกค้าตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ การรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่าน KRUNGSRI PRIME Application เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ/ร้านค้าพันธมิตรกำหนดธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข KRUNGSRI PRIME รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ให้คุณเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษมากมายทั้งด้านไลฟ์สไตล์ และการเงินเพียงดาวน์โหลด และลงทะเบียนเข้าใช้งาน KRUNGSRI PRIME Application

ลงทะเบียนสำหรับเข้าใช้งานครั้งแรก
1.คลิก Register เพื่อลงทะเบียน 2.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 3.กรอกหมายเลขบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีหน่วยลงทุนกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรอกรายระเอียดให้ครบถ้วน 4.กรอกข้อมูลที่ใช้เพื่อติดต่อ อาทิ ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ 5.กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เป็น Username 6.กำหนด Password เป็นตัวเลข 6 หลัก

ขั้นตอนสุดท้าย ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อเริ่มต้นใช้งาน 7.คลิก ยืนยัน และ ยินยอม ตามข้อตกลง 8.คลิก Accept เพื่อเริ่มต้นใช้งาน KRUNGSRI PRIME Application