Tuesday 30 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ติดตามอัพเดทข่าวสาร “เราชนะ” ไทม์ไลน์และรายละเอียดการใช้งานเว็บ www.เราชนะ.com

ติดตามอัพเดทข่าวสาร “เราชนะ” ไทม์ไลน์และรายละเอียดการใช้งานเว็บ www.เราชนะ.com

17 February 2021 เปิดอ่าน 367 ครั้ง

ติดตามอัพเดท “เราชนะ” ตรวจสอบสถานะ ยืนยันตัวตน ไม่ผ่านคัดกรองคุณสมบัติ ขอทบทวนสิทธิ์ ความคืบหน้า การเปิดรับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ล่าสุด กระทรวงการคลัง ชี้แจง กรณีประชาชนในกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 มีนาคม 2564 เช็คไทม์ไลน์ดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
2. ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2564
3. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564
4. ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและยื่นแบบฯ แล้ว จะสามารถทราบผลการคัดกรองได้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าเว็บ www.เราชนะ.com โดยหลักๆ บนหน้าเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย 4 เมนู ได้แก่ ประชาชนลงทะเบียนใหม่, ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ, ทบทวนสิทธิ, สละสิทธิ โดยแต่ละเมนูมีหน้าที่และการใช้งานเพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท ดังนี้

1. ประชาชนลงทะเบียนใหม่ (แถบสีแดง)
เมนูนี้สำหรับประชาชนที่เข้าข่าย “กลุ่ม3” ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น (กลุ่ม 1-2 ไม่ต้องลงทะเบียน) โดยประชาชน “กลุ่ม3” หมายถึง กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยอยู่ในฐานระบบของ G-Wallet (แอพฯ เป๋าตัง) ในโครงการ คนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน มาก่อน ซึ่งหากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ก็สามารถมาลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 2564

2. ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ (แถบสีน้ำเงิน)
ปุ่มถัดมา “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” ใช้สำหรับผู้ที่เข้าข่าย “กลุ่ม3” ที่ลงทะเบียน “เราชนะ” สำเร็จแล้ว และผู้ที่เข้าข่าย “กลุ่ม2” คือกลุ่มที่เคยมีชื่อในฐานข้อมูลโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน ให้เข้ามากดเช็คสิทธิเราชนะ เพื่อดูว่าคุณ “ได้รับสิทธิเราชนะ” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ”

3. ทบทวนสิทธิ (แถบสีส้ม)
ส่วนปุ่มเมนูนี้ ใช้สำหรับประชาชน “กลุ่ม3” และ “กลุ่ม2” ที่เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าตนเอง “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” เนื่องจากเหตุผลว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน” ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการใช้ข้อมูลรายได้พึงประเมิน ตามปีภาษี 2562 มาพิจารณา โดยเรื่องนี้ภาครัฐได้รับพิจารณาและแก้ไขให้แล้ว โดยให้ประชาชนสามารถยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ” ได้ 2 รอบ พร้อมกำหนดให้ผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิใหม่ ให้ยื่นแบบภาษีปี 2563 ให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 8 มี.ค.6

4. สละสิทธิ (แถบสีชมพู)
ปุ่มเมนูสุดท้ายเป็นเมนูสำหรับกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นผู้ไม่มีสิทธิในโครงการ “เราชนะ” แต่เกิดความผิดพลาดของระบบ และพบว่ามีการโอนเงินเยียวยาก้อนนี้ไปยังกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐได้ออกมาแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มปุ่มเมนู “สละสิทธิ” บนเว็บไซต์ ส่วนปุ่มเมนูนี้ ใช้สำหรับประชาชน “กลุ่ม3” และ “กลุ่ม2” ที่เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าตนเอง “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” เนื่องจากเหตุผลว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน” ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการใช้ข้อมูลรายได้พึงประเมิน ตามปีภาษี 2562 มาพิจารณา โดยเรื่องนี้ภาครัฐได้รับพิจารณาและแก้ไขให้แล้ว โดยให้ประชาชนสามารถยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ” ได้ 2 รอบ พร้อมกำหนดให้ผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิใหม่ ให้ยื่นแบบภาษีปี 2563 ให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 8 มี.ค.64