Friday 15 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์แก้ปัญหาทางการเงินให้คุณได้จาก ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์แก้ปัญหาทางการเงินให้คุณได้จาก ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

25 February 2021 เปิดอ่าน 381 ครั้ง

สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือ Home for Cash เป็น สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ทำให้เราได้เงินก้อนเยอะมากแบบที่เราต้องการ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่มีบ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ หรือที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว ผ่อนหมดแล้ว ปลอดภาระหนี้ต่างๆ ก็เอาสินทรัพย์ตรงนี้แหละครับมาจำนองกับธนาคาร เพื่อขอเงินไปกู้ใช้จ่ายต่างๆ ได้ สินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อสบาย ๆ นานสูงสุด 20 ปี สินเชื่อบ้านแลกเงินของไทยเครดิตให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน จำเป็นต้องใช้เงินด่วน เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะสามารถใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สินเชื่อที่น่าสนใจสามารถแก้ปัญหาทางการเงินของคุณได้

บุคคลที่สามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

อายุ 20-65 ปี
เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

เอกสารสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส และสำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด)

กรณีเป็นพนักงานประจำ
สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

กรณีประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 5.45% ต่อปี) อ้างอิง MRR ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (ปัจจุบัน MRR = 8.80%ต่อปี) ส่วนMRTA เป็นประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีลูกค้าสมัคร MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดลงจากปกติอีก 0.50% และหากมีการยกเลิกภายหลังทำสัญญา อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอีก 0.50% ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารไทยเครดิตฯ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454 เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.