Tuesday 30 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > การฝากประจำ (Fixed Deposit) สร้างวินัยการออมและเสริมให้เงินงอกเงย

การฝากประจำ (Fixed Deposit) สร้างวินัยการออมและเสริมให้เงินงอกเงย

19 February 2021 เปิดอ่าน 427 ครั้ง

หนึ่งในการลงทุนที่ยังเป็นที่นิยมอยู่และถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ การฝากประจำ (Fixed Deposit) คือ การเอาเงินไปฝากไว้แล้วได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากประเภทอื่น แถมยังไม่มีความเสี่ยง อีกทั้งยังสามารถสร้างนิสัยการออมให้กับผู้ออมเงินอีกด้วย แต่อย่าลืมว่าการฝากประจำนั้นก้ำกึ่งกันระหว่าง การเก็บออม (Saving) กับ การลงทุน (Investment) เนื่องจากว่าเป็นทั้งการเก็บเงินไว้ และการได้ผลกำไรงอกเงย ฝากประจำจึงมีมุมที่น่าพูดถึงหลายอย่าง โดยที่ การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง จะฝากเงินจำนวนนี้ไว้โดยไม่ถอนเลยตามห้วงเวลาที่ตกลงกันไว้ อาจจะเป็น 3 เดือน 6เดือน 12เดือน 24 เดือน หรือมากกว่านั้นก็ได้ อัตราดอกเบี้ยก็จะได้ตามที่ตกลงกันไว้ ยิ่งฝากไว้นานอัตราดอกเบี้ยยิ่งสูง เพราะธนาคารสามารถนำเงินที่เราฝากไปทำการลงทุนต่อยอดเงินได้ ซึ่งบัญชีเงินฝากประจำสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

⦿ บัญชีเงินฝากประจำ แบบปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit)

ฝากประจำที่สัญญาว่าจะฝากเงินจำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือนในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ถอน และไม่ผิดสัญญา คือไม่มีการเว้นเดือน หรือ ไม่นำเงินเข้าบัญชีตามกำหนดเวลา (บางธนาคารอาจจะเว้นได้ 1 เดือน แต่เดือนต่อมาฝากX 2 แล้วแต่เงื่อนไข) โดยมักเริ่มต้นที่ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทซึ่งบัญชีประเภทนี้เป็นบัญชีประเภท 1 คน 1 บัญชี และเป็นบัญชีได้รับการยกเว้นภาษี

⦿ บัญชีเงินฝากประจำ แบบทั่วไป (General Fixed Deposit)

การฝากเงินก้อนไปในธนาคารเป็นครั้ง ๆ โดยมีสัญญาว่าจะไม่ถอนเลยในระยะเวลาหนึ่ง บัญชีฝากประจำแบบทั่วไปจะฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ โดยต้องฝากเป็นเงินก้อนใหญ่ ๆ และเงินแต่ละก้อนจะนับช่วงเวลาแยกกัน เช่น ฝากเงินครั้งแรกเดือนมกราคม 200,000 บาท, ฝากเงินครั้งที่สอง เดือนมีนาคม 500,000 บาท

สมมติเป็นบัญชีที่จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนวิธีนับอายุเงินฝาก และดอกเบี้ยกรณีที่ไม่ถอนก่อนครบสัญญา คือ เงินฝากครั้งแรกจะได้ดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน โดยคิดดอกเบี้ยจากเงิน 200,000 บาท และจะได้ดอกเบี้ยจากการฝากครั้งที่สองในเดือนกันยายน โดยคิดดอกเบี้ยจากเงิน 500,000 บาท และบัญชีเงินฝากประจำประเภทนี้มีการหักภาษีจากดอกเบี้ย 15% ซึ่งหนึ่งคนสามารถเปิดได้หลายบัญชี

⦿ ตัวอย่างบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยสูง

บัญชีฝากประจําพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 6 เดือน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

เป็นบัญชีสําหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีที่ครบกําหนดตังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จํานวนเงินเปิดบัญชีขันตํ่า 1,000 บาท และสุงสุดไม่เกิน 600,000 บาทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด อ่านรายละเอีดยเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝากประจําทั่วไป เงินทุน แอ็ดวานซ์

บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกําหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 24 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.500 % บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) อ่านรายละเอีดยเพิ่มเติม