Sunday 17 January 2564
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำวิธีการวางแผนทางการเงินรับปี 2564 เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความมั่งคั่ง

แนะนำวิธีการวางแผนทางการเงินรับปี 2564 เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความมั่งคั่ง

10 January 2021 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

วิกฤตการเงินที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้อย่างทั่วถึง ภาครัฐ บริษัท เจ้าของกิจการ รวมไปถึงมนุษย์เงินเดือน สิ่งสำคัญเบื้องต้นที่เราควรจะใช้ชีวิตในปีใหม่นี้ คือการต้อง สำรวจตัวเอง วางแผน และสร้างสภาพคล่องให้ตัวเอง วันนี้ Za.in.th จึงขอแนะนำวิธีวางแผนการเงิน รับปีใหม่ 2564 นี้ มีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันเลย

★ จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในแต่ละวันนั้นนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่จะช่วยให้เรารู้จักการบริหารเงินได้มากขึ้น เป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเราได้อีกด้วย ซึ่งหลายต่อหลายครั้งไม่รู้ว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้าง จะทำให้ฟุ่มเฟื่อย จนเกิดปัญหาด้านการเงินในแต่ละเดือน เพราะฉะนั้นการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจึงเป็นจุดเริ่มต้นการวางแผนการเงินที่ดีที่สุด นอกจากจะรู้ว่าเงินของเราไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้ว ยังทำให้เห็นว่าควรลดรายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น และที่สำคัญคือ รายรับต้องมากกว่ารายจ่าย เพราะเราจะได้แบ่งเงินจากรายรับมาเก็บออมตามเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง

★ เก็บเงินบางส่วนเพื่อสำรองฉุกเฉิน

เงินออมที่เราเก็บไว้ควรที่จะมีบางส่วน เพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อเป็นเงินก้อนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ตกงาน เจ็บป่วย เหลือต้องช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว โดยส่วนใหญ่การเงินสำรองฉุกเฉิน ควรเก็บในรูปแบบการเงินออมที่มีสภาพคล่องสูง คือสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำให้เก็บเงินอย่างน้อย 10% ของรายได้ และมีไว้ใช้ให้เพียงพอสำหรับ 6 เดือน

★ วางแผนทางการเงินเพื่อสุขภาพ

การดูแลสุขภาพให้ดีทั้งการกิน การนอน รวมถึงการออกกำลังกายในเพียงพอ เพื่อให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ วางแผนค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน การเตรียมเงินไว้สำหรับการรักษาโรคภัยต่างๆ เราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างพยาบาลพิเศษหากเป็นโรคร้ายและไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับบ้านพักคนชรา ซึ่งการวางแผนค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพทำได้หลายวิธี ทั้งการออมเงินเป็นประจำทุกเดือนด้วยตนเอง หรือการซื้อประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันภัยโรคร้ายแรงไว้ก็ช่วยได้อีกทางหนึ่ง

★ วางแผนเพื่อการเกษียณอย่างมีสุข

เราควรต้องเริ่มวางแผนเกษียณตั้งแต่ตอนนี้ถือเป็นเรื่องดีที่สุด เพื่อให้การใช้ชีวิตช่วงอายุมากๆ จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแถมยังมีโอกาสใช้ชีวิตตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของตนเองได้โดยไม่ลำบาก โดยอาจเริ่มต้นจากการคำนวณคร่าว ๆ ว่า ตอนนี้คุณอายุเท่าไร ต้องการเกษียณตอนไหน และอยากมีเงินใช้เดือนละเท่าไร เช่น ตอนนี้คุณอายุ 30 ปี ต้องการเกษียณตอนอายุ 55 ปี และอยากมีเงินใช้หลังจากเกษียณเดือนละ 20,000 บาท (เสียชีวิตตอนอายุ 80 ปี) เท่ากับว่าคุณมีเวลา 25 ปีในการเก็บเงิน และใช้เงินหลังเกษียณอีก 25 ปีเช่นกัน เพราะฉะนั้นคุณต้องมีเงินก้อนประมาณ 6,000,000 บาทนั่นเอง

 

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน