Monday 2 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > รวมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน โปรโมชั่นโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2563

รวมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน โปรโมชั่นโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2563

6 December 2020 เปิดอ่าน 443 ครั้ง

เอาใจคนอยาก รีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) ผู้ที่กู้ซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่มีความต้องการที่จะลดดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อบ้านจากสถาบันการเงินหรือธนาคารเดิม โดยเป็นการย้ายการทำไฟแนนซ์บ้านไปสถาบันการเงินหรือธนาคารรายใหม่ Za.in.th ได้รวบรวมโครงการรีไฟแนนซ์ของแต่ละสถาบันการเงินมาเปรียบเทียบ ทั้งหมดประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี (UOB) ส่วนใหญ่ระยะเวลาของโครงการ ทั้งการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563

ธนาคารกสิกรไทย : รีไฟแนนซ์ Super Save

รีไฟแนนซ์ Super Save โดยครอบคลุมหลักประกันทั้งทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ ระบุวงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร ทั้งนี้ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 70% โดยอัตราดอกเบี้ยนั้นเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.50% โดยปีที่ 1-3 เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR อยู่ที่ -2.47% โดยกำหนด MRR ไว้ที่ 5.97% ผู้มีสิทธิ์จะต้องสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ ส่วนประกันชีวิตจะสมัครหรือไม่ก็ได้ ซึ่งสิทธิพิเศษในช่วงนี้คือ รับส่วนลดจาก GrabFood มูลค่าสูงสุด 2,400 บาท

ธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชื่อบ้านบัวหลวง วงเงินกู้สูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือ โดยการรีไฟแนนซ์จะได้รับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบเงินกู้หรือแบบโอดี หลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่าหรือสิทธิการเช่า โดยระยะเวลาผ่อนนานสุด 30 ปี หากเป็นพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมอายุและระยะเวลาผ่อนต้องไม่เกิน 65 ปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.92-3.00% ในกรณีที่แบบปกติและที่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ แต่หากเลือกฟรีค่าจดจำนองด้วย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี จะอยู่ที่ 3.25-3.33%

ธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ชูโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยในปีที่ 1 หากดูดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี มีให้เลือกในรูปแบบทำประกัน และไม่ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และมีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ
1.คงที่ 1 ปี ผ่อนล้านละ 1,000 บาท ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.60-2.70% ต่อปี
2.คงที่ 3 ปี ผ่อนล้านละ 3,500 บาท ในปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.60-2.70% ต่อปี
3.ลอยตัว อัตราดอกเบี้ย 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.50-2.60% ต่อปี

ธนาคารออมสิน : สินเชื่อเคหะ Home Loan

สินเชื่อเคหะ Home Loan อัตราดอกเบี้ยคงที่ เฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.40% โดยชูโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม 2 อย่าง ได้แก่ ค่านิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ ในกรณีที่ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือรีไฟแนนซ์ เฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีให้เลือก 2 รูปแบบ ทั้งการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และไม่ทำประกัน ซึ่งในกรณีหลังอัตราดอกเบี้นเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.90%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ชูโปรโมชั่นวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน หากมีวงเงินเหลือกู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้ โดยมีระยะผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี โดยสินเชื่อนี้ครอบคลุมหลักประกันทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย หากเป็นวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.90-3.30% ส่วนวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.75-3.10%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in)

กำหนดคุณสมบัติทั้งลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลูกค้ารายย่อยที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่ทำข้อตกลง ความร่วมมือกับ ธอส. รวมถึงลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก โดยวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ซึ่งมีการระบุอัตราดอกเบี้ย เริ่มปีที่ 1 อยู่ที่ 2.45% ต่อปี เพิ่มขึ้นตามขั้นบันได

ธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ Happiness Begins at Home

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ Happiness Begins at Home วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน เฉพาะกรณีบ้านหลังแรกเท่านั้น ซึ่งการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ผ่อนสูงสุด 30 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี มีหลายรูปแบบให้เลือกหลายรูปแบบ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 4.90% แต่จะต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้ และต้องรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อเคหะเท่ายอดหนี้เดิม

ธนาคารยูโอบี (UOB) : UOB Refinance

ผลิตภัณฑ์ UOB Refinance เป็นการรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มได้ด้วย โดยอนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้น แยกเป้นการรีไฟแนนซ์ที่ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ ในส่วนนนี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ใน 2.89% ต่อปี ซึ่งจะต้องมีการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) หากพ่วงวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5.50% ต่อปี ซึ่งจะต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อด้วย

ธนาคารทีเอ็มบี-ธนชาต : สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ โดยมีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น หากเลือกเงื่อนไขสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA) รวมถึงสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต TMB แต่หากมีบัตรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสมัครส่วนนี้เพิ่ม ในเงื่อนไขนี้จะได้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.70% ต่อปี ซึ่งจะมาพร้อมฟรีสิทธิพิเศษอีก 2 รายการ คือ ฟรีค่าประกันอัคคีภัาย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เลือกตามความเหมาะสม โดยระยะเวลาโครงการนั้นไม่มีกำหนด

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน