Sunday 7 March 2564
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > หาเงินไม่ทัน..หันมาทางนี้ บัตรเงินด่วน Xpress Cash 0% นาน 30 วัน

หาเงินไม่ทัน..หันมาทางนี้ บัตรเงินด่วน Xpress Cash 0% นาน 30 วัน

11 November 2020 เปิดอ่าน 262 ครั้ง

ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน พิเศษ! รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 สิทธิพิเศษสำหรับมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น! กดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

กดเงินสด ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน

*หมายเหตุ: ดอกเบี้ยหมื่นละ 5 บาทต่อวัน คำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 18% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น

พิเศษ! รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

เงื่อนไขกดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน

– ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำ หรือเป็นลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) และยื่นสมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63

– ลูกค้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่สมัครก่อนวันเริ่มโครงการ หรือได้ยกเลิกบัตรดังกล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หรือลูกค้าโครงการสินเชื่อเงินด่วนทันใจกสิกรไทยสำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ทุกสาขา (รักษาคน) ทันตแพทย์ นักบินพาณิชย์ อัยการ ผู้พิพากษา ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ที่เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ที่ได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าผู้ประกอบการ และลูกค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 – ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขข้อ 1 มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 30 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash หลังจากครบระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

– จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพสมาชิกสถานะปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารโดยลูกค้าจะต้องชำระหนี้ขั้นต่ำของยอดเงินคงค้างชำระภายในวันครบกำหนดชำระในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

– สิทธิดอกเบี้ยพิเศษไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของกำนัลอื่นได้

– ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขข้อ 3 โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ

– การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร. 02-8888888

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

– ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นลูกค้าที่สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมกับสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 และได้รับอนุมัติ ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

– ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash ภายในระยะเวลาโครงการ และชำระเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

– ลูกค้าต้องสมัครทำรายการเงินสดโอนไว Cash day 1 โดยโอนเงินตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์กสิกรไทยของลูกค้า และต้องมียอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างต่อวัน ตั้งแต่ 10,000 บาท – 29,999 บาท เพื่อรับเงินคืน 100 บาท หรือ ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป เพื่อรับเงินคืน 1,000 บาท ติดต่อกัน 60 วัน

– จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืน 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์

– ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตร Xpress Cash ภายใน 60 วันนับจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ โดยการรับเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

– กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเงินคืน ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากลูกค้าไม่ติดต่อธนาคารภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการคำนวณและการรับเงินคืนถูกต้องแล้ว กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

– ดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

– การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร. 02-8888888

บัตรเงินด่วน Xpress Cash ธนาคารกสิกรไทย

ดซื้อ..รูดผ่อน..กดเงินสด ครบ!! จบในบัตรเดียว คุณสมบัติง่ายๆ สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี เพียงมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป เป็นบัตรกดเงินสด ที่มาพร้อมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่ธนาคารกสิกรไทยได้อนุมัติให้เป็นวงเงินสำหรอง เพื่อให้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และก็ไม่เสียดอกเบี้ยถ้าไม่ได้ใช้วงเงินนี้ โดยมีวงเงินสูงสุดที่ 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ต่ำที่สุดอยู่ที่แสนละ 50 บาทต่อวัน (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 18% ต่อปี)

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash คลิกเลย

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน