Friday 29 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบ 2 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบ 2 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo

6 November 2020 เปิดอ่าน 582 ครั้ง

ธนาคารออมสินเตรียมการรับกฎเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้อนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาทแต่ยังคงพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโรอยู่

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ไม่ต้องมีคนค้ำ ที่เปิดให้ให้ลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจรอบแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อนี้ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน มีผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจำนวนมาก ภายใน 2 วัน มีผู้ประสงค์ 2.3 แสนราย จึงทำให้ธนาคารออมสินได้ชะลอการลงทะเบียนไป เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อในรอบแรก

5 พ.ย.63 ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบ 2 แต่เป็นการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดคือ

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1.เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
2.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
4.ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
5.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
6.ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
7.ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1.กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนสูงสุด ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
2.ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรือ 30 งวด ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
3.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
4.อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
5.ไม่ต้องมีหลักประกัน
6.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัครผ่าน MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1.เข้าแอพพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
2.กดปุ่มสมัคร
3.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
4.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อให้เรียบร้อยว่าถูกต้องหรือไม่ และกดปุ่มยืนยัน
5.ระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ
6.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกดถัดไป
7.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับเงื่อนไข
8.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสดหน้า และกดยินยอม และยืนยัน
9.กดรับรหัส OTP จากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกรอกรหัส OTP ที่ได้รับในแอพพลิเคชั่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด และกดยืนยัน
10.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ หลังจากนั้นกดเสร้จสิ้น

แอพพลิเคชั่นจะแสดงสถานะของการสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากว่าอยู่ที่ขั้นตอนใด หากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ระบบก็จะแสดงผล ซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 1143 แต่หากได้รับอนุมัติ ระบบจะแจ้งว่าให้กดทำสัญญาภายใน 7 วัน และกดถัดไป เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า กดยอมรับ และกรอกรหัส MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ กดรับรหัส OTP และกรอกรหัส และกดยืนยัน ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง