Tuesday 20 October 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > รวมสินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน ธนาคารที่อยู่เคียงข้างประชาชน

รวมสินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน ธนาคารที่อยู่เคียงข้างประชาชน

20 September 2020 เปิดอ่าน 94 ครั้ง

สินเชื่อเคหะช่วยสานฝันให้เป็นจริงธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะช่วยสานฝันให้เป็นจริงธนาคารออมสิน ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพื่อวัตถุประสงค์การ ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร, ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด, ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น, ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว, เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร, เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โดยขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา, กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ, กลุ่มวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพานิชย์ โดยได้รับอนุญาตนักบินพานิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ, กลุ่มวิชาชีพวิศวกร ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร, อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ทั้งการกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย กู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร รวมไปถึง กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ รวมทั้งเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จุดเด่นสำหรับการกู้คือกู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร, ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด, ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น, ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว, เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส, เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยธนาคารออมสิน

“สินเชื่อเคหะ ประชารัฐสร้างไทย” สร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้พี่น้องชาวไทย ด้วยดอกเบี้ยสุดพิเศษ 3 ปีแรก 2.90% หลังจากนั้น MRR – 0.50% ตลอดอายุสัญญา และให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้น เพราะเราขยายระยะเวลาให้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 40 ปี จะซื้อบ้าน สร้างใหม่ หรือไถ่ถอนจำนองมาจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) ก็ชื่นมื่นได้ทุกเงื่อนไข ไร้กังวล “สินเชื่อเคหะ ประชารัฐสร้างไทย”สร้างบ้าน สร้างครอบครัว สร้างรอยยิ้ม เพียงผู้กู้อายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพ มีรายได้แน่นอน ภายใต้เงื่อนไขพิเศษคือ สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้จนถึงอายุ 70 ปี

สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการีธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการีธนาคารออมสิน เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร อายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี และเป็นผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยร่วมกับบิดาและหรือมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ท้ายที่สุดคือมีอาชีพและรายได้แน่นอน

เพราะออมสินเข้าใจวัยเกษียณ ตัวช่วยด้านการเงินที่จะพาคุณข้ามผ่านอุปสรรค สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน