Tuesday 20 October 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคารยูโอบี เพื่อให้ธุรกิจก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคารยูโอบี เพื่อให้ธุรกิจก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

16 September 2020 เปิดอ่าน 108 ครั้ง

ธนาคารยูโอบี คือนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า กลุ่มธนาคารยูโอบี มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ธนาคารยูโอบี รู้จักและเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และวิถีแห่งการดำเนินธุรกิจในของเอเชียเป็นอย่างดี จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับคู่ค้าสำคัญในภูมิภาค ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งสำหรับบุคคลธนกิจ วาณิชธนกิจ บรรษัทธนกิจ และตราสารหนี้ Za.in.th ขอแนะนำสินเชื่อสำหรับธุรกิจมีสินเชื่อแบบใดกันบ้างไปดูกันเลย

เงินกู้ระยะสั้น ธนาคารยูโอบี

เงินกู้ระยะสั้น ธนาคารยูโอบี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือฤดูกาลและเสริมสภาพคล่องของกิจการ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือฤดูกาลและเสริมสภาพคล่องของกิจการ เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบ มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับระยะเวลา 30-180 วัน สามารถชำระคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ก่อนที่ตั๋วจะครบกำหนด วงเงินไม่กำหนดวงเงินสูงสุด ประเภทวงเงิน เฉพาะราย, วงเงินชั่วคราว และวงเงินทบทวนปีต่อปี โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้านิติบุคคลและบุคคลผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ สามารถที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ วางแผนการเบิกเงินและชำระคืนได้ สรวมไปถึงสามารถชำระคืนบางส่วนได้ก่อนที่ตั๋วครบกำหนดชำระ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเงินกู้ระยะสั้น ธนาคารยูโอบี

เงินกู้ระยะยาว ธนาคารยูโอบี

เงินกู้ระยะยาว ธนาคารยูโอบี เงินลงทุนเพื่อสร้าง ซื้อ ต่อเติม ซ่อมแซม เกี่ยวกับโรงงาน อาคารสำนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนลงทุนใน สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป เป็นบริการสินเชื่อระยะยาว ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแน่นอน มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 3-10 ปี การเบิกใช้วงเงินมีทั้งแบบ เบิกทั้งจำนวนในคราวเดียวกัน หรือแบ่งรับเป็นงวด ๆ สามารถผ่อนชำระได้หลายแบบ เช่น ชำระเป็นรายเดือน , รายไตรมาส ชำระเฉพาะดอกเบี้ยในช่วง Grace Period ชำระเงินต้นเท่ากันทุกเดือนแต่ชำระดอกเบี้ย โดยปกติผ่อนชำระทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และเก็บทุกสิ้นเดือนตามระยะเวลาการกู้ วิธีการชำระหนี้โดยฝากเข้าบัญชีเงินกู้ด้วยเงินสด หรือตราสารการเงิน หรือหักจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของลูกค้าที่ตกลงไว้กับธนาคาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเงินกู้ระยะยาว ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อแฟ็กเตอริง ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อแฟ็กเตอริง ธนาคารยูโอบี เป็นการให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ในรูปแบบของการรับซื้อ ลูกหนี้การค้า ของผู้ประกอบการนั้น ๆ การรับซื้อลูกหนี้การค้า ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการ เรียบร้อยแล้ว (Post- Shipment Financing) แต่มีระยะเวลาชำระเงิน (เครดิตเทอม) ที่ไม่เกิน 180 วัน โดยอาศัยหลักการโอนสิทธิเรียกร้องการชำระเงิน ผู้ขายลูกหนี้การค้าจะได้รับเงินล่วงหน้าจาก UOB ประมาณ 70 ถึง 90% ของมูลค่าลูกหนี้การค้าที่นำมาขาย และจะได้รับส่วนที่เหลือเมื่อลูกหนี้การค้าชำระเงินให้กับ UOB เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินเชื่อแฟ็กเตอริง ธนาคารยูโอบี

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 02-28501555