Saturday 27 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ความเสี่ยงสูงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ควรระวัง

ความเสี่ยงสูงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ควรระวัง

20 May 2020 เปิดอ่าน 340 ครั้ง

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มีผลกระทบ ต่อผู้คนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การคมนาคม ตลอดจนด้านการเงิน การลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลนับเป็นเรื่องใหม่ สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาก่อนการลงทุน วันนี้ ZA.IN.TH จึงมาแนะนำความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง ใช้ได้กับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นกัน และเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนไทย ยิ่งต้องศึกษาหาข้อมูลให้ถี่ถ้วน ที่สำคัญต้องติดตามข่าวสารจาก สำนักงาน ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการชักชวนจากผู้ที่ไม่หวังดีให้เข้าไปซื้อขายจนอาจเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จึงควรดูความเสี่ยงก่อนลงทุนเป็นหลัก

1. อย่าโลภ

กรณีที่มีคนไทยถูกหลอกลวงให้เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วได้รับความเสียหายจนเกิดการฟ้องร้อง ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือ เกิดจากความโลภที่ต้องการผลตอบแทนสูงๆ ในระยะเวลาอันสั้น โดยที่ไม่ศึกษาข้อมูลก่อนว่าสินทรัพย์ที่ไปลงทุนนั้น คืออะไร มีความเสี่ยงแค่ไหน ขณะเดียวกันไม่ได้ตรวจสอบว่าบริษัทได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่

2.ธุรกิจ start up มีโอกำสล้มเหลวสูง

บริษัทที่ออก ICO มักเป็นโครงการใหม่ที่มีแค่ไอเดียหรือใช้ เทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงมีความเสี่ยงสูงที่โครงการจะไม่ส าเร็จ แม้จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง แต่ก็เสี่ยงสูง เงินที่ลงไปทั้งหมดอาจกลายเป็นศูนย

3.ไม่มีกำรรับประกันควำมสำเร็จหรือผลตอบแทน

แม้ว่า ICO Portal จะช่วยคัดกรองโครงการ ICO และ ก.ล.ต. จะช่วยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันความสำเร็จของโครงการ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

4. อาจไม่มีสภาพคล่องเปลี่ยนมือยาก

เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่ และนักลงทุนนิยมลงทุนกับสินทรัพย์บางประเภท ทำให้การซื้อขายไม่มีสภาพคล่องเปลี่ยนมือยาก ดังนั้น หากซื้อและต้องการขายอาจต้องใช้เวลานาน ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ได้ นอกจากนี้ ราคาซื้อขายในแต่ละวันมีความผันผวนสูง เมื่อลงทุนไปแล้วก็ต้องมีเวลาในการติดตามด้วย

5.เสี่ยงถูก Hack 

แม้ศูนย์ซื้อขายที่ได้รับอนุญาตจะได้เตรียมระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) ไว้อย่างดีแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะถูก hack ได้ ดังนั้น ศูนย์ซื้อขายมักจะแบ่งโทเคน/คลิปโทฯ ไปเก็บใน private wallet

ถึงแม้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่น่าสนใจ แต่ปัจจุบันยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนไทย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนต้องศึกษาหาความรู้ให้ละเอียดถี่ถ้วน ถ้ายังไม่มั่นใจอย่าพึ่งกระโดดเข้าไป ควรใช้วิธีการลงทุนแบบจำลอง เช่น ทดลองซื้อขายผ่านการจดลงบนสมุด เมื่อผ่านไปสักระยะให้สรุปผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไร เมื่อเข้าใจดีแล้วค่อยเข้าไปลงทุน ด้วยการเริ่มจากเงินลงทุนจำนวนน้อยๆ และถ้าคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของตัวเองก็ค่อยๆ ใส่เงินเพิ่มขึ้น