Monday 21 October 2562
หน้าแรก > หางาน > บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

25 September 2019 เปิดอ่าน 18,847 ครั้ง

สมัครงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีประสงค์ที่จะ เปิดรับสมัคร พนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 2. วิศวกรบริการ Service Engineer (คอนโดมิเนียม) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ22-25 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์ 0-3ปี (ด้านบริการลูกค้า, ด้านบริการหลังงานขาย, ด้านงานแจ้งซ่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ได้)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • สามารรถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม2 ,ประชาอุทิศ ,สุขสวัสดิ์ ,เพชรเกษม,บางแค กรุงเทพฯและปริมณฑล
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพระนครศรีอยุธยา-เกาะเรียน-บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย Sales Executive (คอนโดมิเนียม) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • สามารรถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 7. เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการตลาด)
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพูด,อ่าน,เขียนได้
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 8. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 9. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Site Executive) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 10. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 11. พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร (สัญญาจ้าง) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 30-45 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีความรู้และชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี ขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร
  • ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย กริยา-วาจาสุภาพ รักความสะอาด มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจบริการ
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีประวัติติดสารเสพติด,ของมึนเมา ไม่เคยต้องโทษหรือคดีอาญา
  • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลาทำงานตลอดจนล่วงเวลางาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 12. ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย (คอนโดมิเนียม) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 26-35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ได้)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • บุคลิกภาพดี,คล่องตัว,มีทักษะในการเจรจา,มีใจบริการ,รักงานขายอสังหาริมทรัพย์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน