Monday 22 October 2561
หน้าแรก > หางาน > บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

9 August 2018 เปิดอ่าน 11,150 ครั้ง

สมัครงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีประสงค์ที่จะ เปิดรับสมัคร พนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 2. วิศวกรบริการ (Service Engineer) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล (Condominium)
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 23-25 ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี
 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • สามารรถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 7. เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-2ุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการตลาด)
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 8. เจ้าหน้าที่ประสานงานนิติบุคคลหมู่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารเจรจา มีใจบริการ สามารถอดทนทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี
 9. วิศวกรบริการ (Service Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-2ุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 10. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 11. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 12. นักศึกษาทำงาน Part-time จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สัญชาติไทย (กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอุดมศึกษา)
  • มีใจบริการ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และฝึกฝนในการทำงาน
  • ปฏิบัติงาน วันเสาร์และอาทิตย์ 09.00น.-17.30น. (ค่าตอบแทน400บาท/วัน)
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : บางนา,รามอินทรา,รังสิต,พระราม2,ประชาอุทิศ
 13. วิศวกรออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบอย่างน้อย 5 ปี
  • (ถ้ามีประสบการณ์ Pre Cast Concrete จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 14. มัณฑนากร (Interior Designer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28-32 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 4 – 6 ปี ด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน งานบ้านพักอาศัย งานโรงแรม -งานอาคารสูง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์งานตกแต่งภายในให้ตรงตาม Concept และ Implement งานต่อได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Photoshop, Auto Cad 3D,sketch upและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
  • มีความสามารถในการนำเสนอ (Presentation)
  • ใฝ่รู้และพัฒนางานตนเองอยู่เสมอ
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี
 15. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 16. วิศวกรบริการ (Service Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-2ุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 17. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 18. วิศวกรควบคมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 19. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อ่อนนุช,บางนา,ศรีนครินทร์,รามอินทรา,รามคำแหง,ร่มเกล้า,สมุทรปราการ กรุงเทพฯและปริมณฑล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน