Friday 26 April 2562
หน้าแรก > หางาน > บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

1 March 2019 เปิดอ่าน 16,273 ครั้ง

สมัครงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีประสงค์ที่จะ เปิดรับสมัคร พนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร (สัญญาจ้าง) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 30-45 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีความรู้และชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี ขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร
  • ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย กริยา-วาจาสุภาพ รักความสะอาด มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจบริการ
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีประวัติติดสารเสพติด,ของมึนเมา ไม่เคยต้องโทษหรือคดีอาญา
  • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลาทำงานตลอดจนล่วงเวลางาน
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ 0-3ปี (หากมีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีใจรักงานบริการ มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กริยาวาจา สุภาพ มีความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ต่องาน
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 3. เจ้าหน้าที่บริการ (คอนโดมิเนียม) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • อายุ 22-25 ปี
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี (ด้านบริการลูกค้า,ด้านบริการหลังการขาย,ด้านงานแจ้งซ่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 5. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อ่อนนุช,บางนา,ศรีนครินทร์,รามอินทรา,รามคำแหง,ร่มเกล้า,สมุทรปราการ กรุงเทพฯและปริมณฑล
 7. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • สามารรถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 9. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 10. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • สามารรถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 11. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 12. นักศึกษาทำงาน Part-Time จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สัญชาติไทย (กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอุดมศึกษา)
  • มีใจบริการ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และฝึกฝนในการทำงาน
  • ปฏิบัติงาน วันเสาร์และอาทิตย์ 09.00น.-17.30น. (ค่าตอบแทน400บาท/วัน)
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 13. Digital Marketing (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วน / ระดับผู้จัดการส่วน) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาดหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในการตลาดดิจิตอลเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์ online หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการทำรีเสิร์ซ การเขียนบทความ การนำเสนอเนื้อหาและการโปรโมทเนื้อหาบนสื่อดิจิตอล
  • มีประสบการณ์และสามารถทำการตลาดผ่าน social media เช่น Facebook, YouTube, Instagram, Line, Twitter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  • ขยัน รับผิดชอบ และ มีความอดทนในการทำงาน บริหารเวลาในการทำงานได้ดี
  • สามารถทำงานได้ทั้งโดยลำพังและทั้งทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 14. ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย คอนโดมิเนียม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 26-35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ได้)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • บุคลิกภาพดี,คล่องตัว,มีทักษะในการเจรจา,มีใจบริการ,รักงานขายอสังหาริมทรัพย์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 15. วิศวกรบริการ Service Engineer (คอนโดมิเนียม) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ22-25 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์ 0-3ปี (ด้านบริการลูกค้า, ด้านบริการหลังงานขาย, ด้านงานแจ้งซ่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ได้)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน