Friday 22 February 2562
หน้าแรก > หางาน > บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

8 January 2019 เปิดอ่าน 14,534 ครั้ง

สมัครงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีประสงค์ที่จะ เปิดรับสมัคร พนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 2. วิศวกรบริการ Service Engineer (คอนโดมิเนียม) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : มหาสารคาม
 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี
 7. วิศวกรบริการ Service Engineer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี
 8. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี
 9. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
 10. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
 11. วิศวกรบริการ Service Engineer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : มหาสารคาม
 12. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-26ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
 13. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 23-26 ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
 14. วิศวกรออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ Pre Cast Concrete จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 15. พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 30-45 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีความรู้และชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี ขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร
  • ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย กริยา-วาจาสุภาพ รักความสะอาด มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจบริการ
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีประวัติติดสารเสพติด,ของมึนเมา ไม่เคยต้องโทษหรือคดีอาญา
  • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลาทำงานตลอดจนล่วงเวลางาน
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 16. ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย คอนโดมิเนียม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 26-35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ได้)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • บุคลิกภาพดี,คล่องตัว,มีทักษะในการเจรจา,มีใจบริการ,รักงานขายอสังหาริมทรัพย์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 17. มัณฑนากร (Interior Designer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28-32 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 4 – 6 ปี ด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน งานบ้านพักอาศัย งานโรงแรม -งานอาคารสูง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์งานตกแต่งภายในให้ตรงตาม Concept และ Implement งานต่อได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Photoshop, Auto Cad 3D,sketch upและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
  • มีความสามารถในการนำเสนอ (Presentation)
  • ใฝ่รู้และพัฒนางานตนเองอยู่เสมอ
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี
 18. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-25ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 19. นักศึกษาทำงาน Part-time จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สัญชาติไทย (กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอุดมศึกษา)
  • มีใจบริการ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และฝึกฝนในการทำงาน
  • ปฏิบัติงาน วันเสาร์และอาทิตย์ 09.00น.-17.30น. (ค่าตอบแทน400บาท/วัน)
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : บางนา,รามอินทรา,รังสิต,พระราม2,ประชาอุทิศ
 20. Digital Marketing (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วน/ระดับผู้จัดการส่วน) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาดหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในการตลาดดิจิตอลเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์ online หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการทำรีเสิร์ซ การเขียนบทความ การนำเสนอเนื้อหาและการโปรโมทเนื้อหาบนสื่อดิจิตอล
  • มีประสบการณ์และสามารถทำการตลาดผ่าน social media เช่น Facebook, YouTube, Instagram, Line, Twitter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  • ขยัน รับผิดชอบ และ มีความอดทนในการทำงาน บริหารเวลาในการทำงานได้ดี
  • สามารถทำงานได้ทั้งโดยลำพังและทั้งทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน