Wednesday 23 May 2561
หน้าแรก > หางาน > บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

10 May 2018 เปิดอ่าน 6,595 ครั้ง

สมัครงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีประสงค์ที่จะ เปิดรับสมัคร พนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. สถาปนิกประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ GPA 2.50ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(สาขาสถาปัตยกรรมหลัก)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad,3ds max,sketch,lumion,Photo shop,Revit
  • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 2. นักศึกษาทำงาน Part-Time จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สัญชาติไทย (กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอุดมศึกษา)
  • มีใจบริการ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และฝึกฝนในการทำงาน
  • ปฏิบัติงาน วันเสาร์และอาทิตย์ 09.00น.-17.30น. (ค่าตอบแทน400บาท/วัน)
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : บางนา,รามอินทรา,รังสิต,พระราม2,ประชาอุทิศ
 3. วิศวกรรมออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบอย่างน้อย 5 ปี
   (ถ้ามีประสบการณ์ Pre Cast Concrete จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพฯและปริมณฑล
 4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน(ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี)
  • ความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิเคราะห์
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office: Excel, Power point
  • จัดทำงบประมาณและแผนธุรกิจของ บริษัท สำหรับทุกหน่วยธุรกิจ
  • ทำหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงินสำหรับฝ่ายบริหาร
  • ตรวจสอบความถูกต้องการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของ บริษัท และปรับปรุงข้อมูล
  • ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดการกองทุนนักลงทุนและนักวิเคราะห์ของผู้ถือหุ้น
  • ประสานงานกับฝ่ายจัดการเพื่อจัดประชุมนักวิเคราะห์การเยี่ยมชม บริษัท และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IR
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี กรุงเทพฯและปริมณฑล
 5. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • ปริญาตรี บัญชี GPA 2.50 ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี กรุงเทพฯและปริมณฑล
 6. มัณฑนากร (Interior Designer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28-32 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 4 – 6 ปี ด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน งานบ้านพักอาศัย งานโรงแรม -งานอาคารสูง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์งานตกแต่งภายในให้ตรงตาม Concept และ Implement งานต่อได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Photoshop, Auto Cad 3D,sketch upและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
  • มีความสามารถในการนำเสนอ (Presentation)
  • ใฝ่รู้และพัฒนางานตนเองอยู่เสมอ
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี กรุงเทพฯและปริมณฑล
 7. พนักงานขับรถส่งเอกสาร (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ายุระหว่าง 35-50 ปี
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
  • ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก
  • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
  • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี กรุงเทพฯและปริมณฑล
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาGPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
 9. วิศวกรบริการ (Service Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : มหาสารคาม
 10. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
 11. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
 12. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
 13. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาGPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อ่อนนุช,บางนา, ศรีนครินทร์, รามอินทรา, รามคำแหง, ร่มเกล้า, สมุทรปราการ
 14. วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-2ุุ6ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(ควบคุมงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 15. วิศวกรบริการ (Service Engineer) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 16. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาGPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : พระราม2 ,ประชาอุทิศ ,เพชรเกษม,ปิ่นเกล้า , พุทธมณฑลสาย4 ,ศาลายา
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาGPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
 18. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาGPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : มหาสารคาม
 19. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาGPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี
 20. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาGPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี(หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 21. เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการตลาด)GPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 22. เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า (Customer Coordinator) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา GPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารเจรจา มีใจบริการ สามารถอดทนทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี
 23. วิศวกรบริการ (Service Engineer) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง
  • อายุ23-28ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)GPA 2.50ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์0-3ปี(บริการหลังงานขาย งานแจ้งซ่อม)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)
  • พ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
  • ปฏิบัติงาน 6วันต่อสัปดาห์(สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน