Friday 24 May 2562
หน้าแรก > หางาน > บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

3 May 2019 เปิดอ่าน 12,852 ครั้ง

สมัครงาน สยามคูโบต้า

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำในด้านธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคการเกษตร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ภายใต้ตราสินค้า “คูโบต้า” และ “ตราช้าง” ซึ่งได้แก่ รถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Research & Development Engineer (R&D)
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor degree in Computer Engineering or Related field with at least GPA.of 2.70.
  • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
  • Interest in mechanical design or agriculture machine.
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
 2. Accountant
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related field
  • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master’s Degree
  • Have in general account and budget control or related will be advantage
  • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
  • Good in basic computer skill
  • Welcome new graduation
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
 3. IT Officer
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related fields.
  • Excellent in communication and relationship skills.
  • Able to communicate in both spoken & written English. (TOEIC > 550)
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
 4. Public Communication Officer
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor’s degree or higher Public Relations
  • Good personality and have the skills to build good relationships with others
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
 5. Government & Legal Affairs Officer
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor degree in Political Science, Liberal Arts, Social Science or related fields with at least GPA.of 2.70.
  • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
  • Good command of computer skill
  • Good personality and have the skills to build good relationships with others
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
 6. Sales Representative
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor’s degree or higher in Economics, Business Administration, Marketing or related field
  • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master’s Degree
  • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
  • Good in basic computer skill
  • Has driving licence
  • Can work upcountry and abroad
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
 7. Engineer (After Sales Service)
  คุณสมบัติ :

  • Male / Female
  • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering, Industrial Engineering
  • GPAX is over than 2.70 for Bachelor’s degree
  • Experience 0-3 years
  • Toeic score : >=550
  • Analytical skills ang Design Thinking skills
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
 8. Internal Auditor Officer
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor’s degree or higher in Accounting and Auditing
  • GPAX 2.70 or higher for bachelor’s degree
   and 3.30 or higher for master’s degree.
  • Good in English communication (TOEIC Score ≥ 550)
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
 9. Agricultural Research Officer
  คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร หรือสาขาเกษตรกรรม
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี
  • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี/ ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีทักษะทางการสื่อสาร/ ใช้งานอุปกรณ์การทำสื่อได้ (กล้องถ่ายรูป, วีดีโอ)
  • สถานที่ทำงาน: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน