Saturday 8 August 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > รู้ทันและเข้าใจประกัน เพื่อการรับมือ COVID-19 เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

รู้ทันและเข้าใจประกัน เพื่อการรับมือ COVID-19 เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

25 March 2020 เปิดอ่าน 128 ครั้ง

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ตอนนี้เรารู้จักกันดีในชื่อว่า COVID-19 หรือเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่วิกฤตมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้หลายๆคนเริ่มมีความวิตกกังวลและความวิตกกังวลนี้ส่งผลให้ทุกคนเริ่มตื่นตัวที่จะหาหลักประกันที่จะคุ้มครองสุขภาพในกรณีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่หมี ซึ่งบริษัทประกันภัยต่างๆ ก็รีบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการออกแบบกรมธรรม์ที่คุ้มครองเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 มากมายเป็นจำนวนมาก   แน่นอนว่าการซื้อกรมธรรม์ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งในชีวิตซึ่งควรที่จะต้องศึกษารายละเอียดรวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์ รับความคุ้มครองให้ชัดเจนเสียก่อน เพราะในบางกรมธรรม์จะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลและบางกรมทัณฑ์ก็จะจ่ายเป็นเงินชดเชยเมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสก็จ่ายให้ทันที หรือในบางกรมทัณฑ์ก็จะจ่ายชดเชยในกรณีที่เสียชีวิตหรืออยู่ขั้นโคม่า

บทความนี้เราจึงสรุปความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ของประกันแต่ละแบบที่มีความคุ้มครองเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อนำไปศึกษารายละเอียดในแต่ละกรมธรรม์ต่อไปซึ่งในบทความนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด 4 กลุ่มด้วยกัน

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดไวรัส COVID-19

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดไวรัส COVID-19 จะเป็นผลประโยชน์ที่บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันตามจริง แต่จะไม่เกินวงเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แน่นอนว่าจะต้องมีหลักฐานใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงใบรับรองแพทย์ว่าเข้ารับการศึกษาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งวงเงินก็จะอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากเกินจากนี้ เราจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างทั้งหมด

ค่าชดเชยเมื่อตรวจพบไวรัส COVID-19 

ค่าชดเชยเมื่อตรวจพบไวรัส COVID-19  ในกรณีนี้บริษัทประกันจะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกันตามที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์หรือที่คุ้มครองไว้โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 ก็จะได้รับเงินก้อนตามตกลงไปทันทีเพื่อนำไปรักษาตัว

เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดไวรัส COVID-19 

เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดไวรัส COVID-19 บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยให้แก่ผู้เอาประกัน กรณีต้องนอนพักรักษาตัวจากการติดเชื้อที่โรงพยาบาล โดยจะจ่ายค่าชดเชยให้ต่อวันตามจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัว แต่กรณีนี้ ผู้ซื้อจำเป็นต้องดูเงื่อนไขจำนวนวันสูงสุดที่จ่ายชดเชยให้ละเอียด

กรณีเจ็บป่วยขั้นโคม่าด้วยไวรัส COVID-19

กรณีเจ็บป่วยขั้นโคม่าด้วยไวรัส COVID-19 บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยเข้าสู่สภาวะโคม่าหรือภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

ผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อประกัน ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์ เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ให้ละเอียด ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะได้ประกันที่เสียเปล่า หรือถ้าจะให้ดีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทำประกันสุขภาพ เนื่องจากความคุ้มครองของประกันสุขภาพจะครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกโรค ไม่เฉพาะเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่ หรืออนาคตข้างหน้าจะมีเชื้อโรคอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก