Friday 3 December 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > น้องใหม่ใน SET100 : STPI ธุรกิจแปรรูปติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ท่อ โรงงานสำเร็จฯลฯ

น้องใหม่ใน SET100 : STPI ธุรกิจแปรรูปติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ท่อ โรงงานสำเร็จฯลฯ

6 January 2020 เปิดอ่าน 1,066 ครั้ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ได้ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET100 โดยมีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC), บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI), บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG), บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) และ บมจ. วีจีไอ (VGI) วันนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักกับ STPI กันเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจ

STPI หรือ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 14 พ.ค. 2539 ที่ราคาพาร์ 0.25 บาท ทุนจดทะเบียน 406,209,600.00 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลัพทรัพย์แห่งประเทศไทย 1,624,831,478 หุ้น ลักษณะธุรกิจ ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (21 มิ.ย. 2562) อันดับ 1 คือนาย อนุทิน ชาญวีรกูล ถือหุ้นจำนวน 10.13 % นักการเมือง, บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด 4.79 %, นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ 4.18 %, นาย ยรรยง นิติสาโรจน์ 4.15 %

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2518 บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2533 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและได้ขยายการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กซึ่งใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง โดยมีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Sino-Thai Pressure Vessel and Iron Works (STP&I) จำกัด โดยมีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98 ในปี 2539 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านงบการเงิน STPI โชว์ผลงานไตรมาส 3/2562 พลิกมีกำไร 655 ลบ.ขณะที่งวด 9 เดือนพลิกมีกำไร 2.26 พันลบ. สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณงานรับจ้างผลิตที่ดำเนินการและสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3/62 ส่วนงานขายและบริการสามารถขายเครื่องจักรได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์สามารถรับรู้รายได้ได้ครบ 100% แล้ว ทั้งห้าแห่งที่ได้ลงทุนไว้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงมาก

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ตามข้อมูลย้อนหลังปี 2558, 2559, 2560 รวมถึงล่าสุด 2562 มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งล่าสุดจ่ายอยู่ที่ 0.34 บาทต่อหุ้น