Saturday 27 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > หุ้นไทยฉายแววดี AOT BDMS SCC พุ่งขึ้น TOP 10 ของโลก

หุ้นไทยฉายแววดี AOT BDMS SCC พุ่งขึ้น TOP 10 ของโลก

20 December 2019 เปิดอ่าน 540 ครั้ง

เมื่อไม่นานนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับขนาดหุ้นของไทยเปรียบเทียบกับ หุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก จากจำนวนกลุ่มอุตสาหกรรม 27 กลุ่ม หุ้นไทยฉายแววขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆของโลกคือ TOP 10 ของโลกจำนวน 3 อุตสาหกรรม คือ กลุ่ม สนามบิน กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ได้แก่

 – กลุ่มสนามบิน คือ AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ
 – กลุ่มการแพทย์ คือ BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น
 – กลุ่มวัสดุก่อสร้าง คือ SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ด้วยศักยภาพของธุรกิจไทย โอกาสในการเติบโตจะสะท้อนในราคาหุ้น และ market capitalization ที่เพิ่มขึ้น และ มีอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลกในปีต่อๆ ไป และการจัดกลุ่มตามขนาดของหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า หุ้นไทยใหญ่ติดอันดับ top decile หรือ อยู่ในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 10% แรกของอุตสาหกรรมในจ านวน 17 กลุ่ม อุตสาหกรรม และในจ านวนนี้มี 7 กลุ่มที่หุ้นไทยใหญ่ที่สุดในอาเซียน
– กลุ่มสนามบิน โดย AOT มีขนาดใหญ่ที่สุด ตามด้วยสนามบิน AENA ในสเปน
– กลุ่มธนาคาร โดย SCB มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่115 จาก 1,647 หุ้นทั่วโลก
– กลุ่มปิโตรเคมี โดย PTTGC มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่58 จาก 1,700 หุ้นทั่วโลก
– กลุ่มวัสดุก่อสร้าง โดย SCC มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่8 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน
– กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง โดย CK มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่122 จาก 1,251 หุ้นทั่วโลก
– กลุ่มสินเชื่อบุคคล โดย MTC มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่11 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน
– กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย DELTA มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่129 จาก 1,625 หุ้นทั่วโลก
– กลุ่มพลังงาน2 โดย PTT มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่27 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน
– กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดย CPF มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่88 จาก 2,002 หุ้นทั่วโลก
– กลุ่มการแพทย์ โดย BDMS มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3 เป็นรอง HCA ในสหรัฐอเมริกา และ AIER EYE ในจีน
– กลุ่มโรงแรม โดย MINT มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่14 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน
– กลุ่มโทรคมนาคม โดย ADVANC มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่34 จาก 420 หุ้นทั่วโลก
– กลุ่มสื่อ โดย VGI มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่138 จาก 1,667 หุ้นทั่วโลก
– กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย CPN มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่41 จาก 2,029 หุ้นทั่วโลก
– กลุ่มร้านอาหาร โดย M มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่36 จาก 373 หุ้นทั่วโลก