Monday 20 September 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > RMF การลงทุนเพื่อความมั่นคงหลังเกษียณ

RMF การลงทุนเพื่อความมั่นคงหลังเกษียณ

17 December 2019 เปิดอ่าน 451 ครั้ง

RMF ชื่อเต็มๆ คือ “Retirement Mutual Fund” หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนแบบหนึ่งที่จะสามารถทำให้คุณประหยุดภาษีที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีได้ แถมยังมีเงินสำหรับการใช้หลังเกษียณอีกด้วย เป็นกองทุนรวมประเภทที่ส่งเสริมการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับการใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิต ถ้าเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ ก็คล้ายกับกองทุนของข้าราชการคือกองทุนเหน็จบำนาญข้าราชการ (Government Pension Fund) ส่วนในภาเอกชนก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ซึ่งกองทุนรวม RMF ยังได้รับการสนับสนุนจากทางการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจูงใจให้มีผู้สนใจลงทุนเก็บออมในรูปแบบซึ่งต้องลงทุนภายใต้เงื่อนไขการลงทุนต่างๆด้วยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การซื้อกองทุนรวม RMF
ยอดเงินลงทุนที่นำไปลดหย่อนในปีภาษีนั้นๆ สูงสุดต้องไม่เกิน 15% ของรายได้พึงประเมิน และต้องไม่เกิน 500,000 บาท อย่าลืมเอายอดไปรวมกับเงินที่เราสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนเหน็จบำนาญข้าราชการและประกันชีวิตแบบบำนาญด้วย โดย
1. ลงทุนต่อเนื่องทุกปี ซื้อ RMF ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และ
2. ลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (แล้วแต่ว่าจำนวนไหนจะต่ำกว่า) และ
3. ห้ามหยุดซื้อ RMF เกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน หมายความว่าต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีหรืออย่างน้อยปีเว้นปี
4. จะต้องลงทุนและถือหน่วยลงทุนจนผู้ลงทุนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ รวมถึง มีการลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยการนับ 5 ปีนั้นจะนับเฉพาะปีที่มีการซื้อ RMF เท่านั้น ปีไหนไม่ลงทุนจะไม่นับว่ามีอายุการลงทุนในปีนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างการลงทุน
สมมุติว่าเรามีเงินเดือน 30,000 บาท x 12 เดือน ก็จะได้ 360,000 บาท เราสามารถซื้อกองทุน RMF แต่ละประเภทได้สูงสุด 15% ก็เอา 360,000 x 0.15 = 54,000 บาท

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แต่ละกองก็จะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างการในแต่ละโครงการเช่น เน้นลงทุนตลาดเงิน เน้นลงทุนตราสารหนี้ เน้นลงทุนดัชนี SET50 เน้นลงทุนหุ้น เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างกองทุนรวม RMF ที่โดนเด่น คือ
– TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
– T-GlobalBondRMF กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
– SCBRMGWP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
– KT-PROPERTY RMF กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ท้ายสุดนี้ เราสามารถซื้อได้ตลอดทั้งปี หรือจะใช้การทยอยซื้อก็ได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อครั้งเดียวในปลายปี น่าจะเป็นแนวทางที่ดีอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือน การลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนแต่ละกองก่อน เนื่องจากแต่ละกองอาจให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป