Thursday 30 June 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > หางาน > บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

25 December 2019 เปิดอ่าน 5,011 ครั้ง

สมัครงาน เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ACSS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2550 เป็นบริษัทในเครือของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอิออน เครดิต เซอร์วิส บริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ACSS ดำเนินธุรกิจการบริหารหนี้สินแบบครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบในทุกธุรกิจ โดยมีการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารหนี้สินให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ACSS) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. EB – New Business Chief
  คุณสมบัติ :
  • Male or female , Age between 25-35 years old
  • Thai nationality only
  • Bachelor degree or higher
  • Have the experience in Insurance Business.
  • Ability to expand new prospects and achieve sales targets.
  • Excellent knowledge of group/individual Health and Life insurance at least 5 years
  • Service-minded, Cheerful and Active.
  • Have Problem Solving and Negotiation Skill.
  • Positive attitude, High responsibility and Ability to work under pressure.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 2. Card Recruiter Daily
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร
  • มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน
  • มีใจรักงานขายและงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัติฤกษ์ต่างๆได้
  • สามารถเดินทางหรือโยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้ตามคำสั่งของบริษัทฯ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 3. Finance Business Partner Manager
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality
  • Bachelor’s degree in Business Administration, Finance, Accounting or Economics.
  • Minimum 5 years in financial planning, analysis or finance business partner.
  • Excellent written, verbal communication and presentation skills
  • Communication and influence, comfortable with providing challenge to more senior colleagues and stakeholders
  • Analytical & problem solving skills
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 4. Kaizen Supervisor
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 24-30 ปี
  • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ , จิตวิทยาอุตสาหกรรม , การเพิ่มผลผลิตหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2 ปี
  • ประสบการณ์ที่ควรมี ระดับพนักงานหรือระดับปฏิบัติการ
  • มีความรู้เรื่องการทำ Kaizen , Suggestion System , QCC , TQM
  • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
  • สามารถเป็น Trainer ได้
  • มีความสามารถในการนำเสนองาน
  • มีความกระตือรือร้นและศึกษาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความอดทน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 5. HRD Training (Senior Level)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Human Resource Management or any related fields.
  • Male / Female, Thai nationality, Age 28-35 year.
  • 3-5 years experience in Human Resource Organization Development (HROD), Human Resource Development (HRD).
  • Knowledge about Competency and can be used in Development  plan
  • Have knowledge and experience in  Talent management or succession plan
  • Strong analytical skill and negotiation skill.
  • Creative thinking.
  • Can do attitude and collaborate well with teamwork.
  • Good communication in English.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 6. Field Service
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
  • เชี่ยวชาญเส้นทางในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
 7. CCO CQS Chief
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ปี
  • ประสบการณ์ที่ควรมี ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานหรือระดับปฏิบัติการ
  • มีความรู้ ความเข้าใจระบบ ISO 27001 , ISO 9001 และ ISO 14001
  • มีความรู้ ความเข้าใจในการ Internal Audit โดยสามารถเป็น Auditor ได้
  • สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 8. Sales Executive Non Motor Insurance
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, ธุรกิจประกันภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทนายหน้าประกันภัย หรือ บริษัทประกันภัย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้านการรับประกันภัย และ สินไหม ด้านประกันวินาศภัย
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น มีทักษะการขาย เจรจา ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยและสามารถขับรถยนต์ได้(มีใบขับขี่)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 9. Motor Telesales
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20-37 ปี
  • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีความสนใจเรื่องของการให้บริการ และงานขาย
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน
  • มีทักษะในสนทนาผ่านโทรศัพท์ และการเจรจาต่อรอง
  • พูดจาไพเราะ อ่อนนอบน้อมถ่อมตน
  • มีการวางแผนการทำงาน และเป้าหมายในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 10. เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์มือ 2
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน