Thursday 22 August 2562
หน้าแรก > หางาน > บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

4 February 2019 เปิดอ่าน 3,887 ครั้ง

สมัครงาน เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ACSS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2550 เป็นบริษัทในเครือของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอิออน เครดิต เซอร์วิส บริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ACSS ดำเนินธุรกิจการบริหารหนี้สินแบบครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบในทุกธุรกิจ โดยมีการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารหนี้สินให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ACSS) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Marketing Card Center (Management Level)
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, Age 33-38 years old.
  • Bachelor or Master Degree in Marketing, Business Development, Business Strategy or any related field.
  • At least 3 years’ experience in Card Center, Credit Card Promotion or any Banking product development.
  • Good in English (All Skills)
  • Able to work with statistic report and good in Microsoft Excel, Microsoft Word and Microsoft PowerPoint.
  • Able to work under pressure, high responsibility and result oriented.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 2. Business Process Improvement (Kaizen)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30-40 ปี
  • ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ , จิตวิทยาอุตสาหกรรม , การเพิ่มผลผลิตหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 7 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
  • มีความรู้เรื่องกระบวนการทำระบบ Kaizen ในองค์กรการเงินและสร้างกิจกรรม Kaizen , Suggestion System , QCC , TQM
  • สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ Kaizen ในองค์กรการเงินและสร้างกิจกรรม Kaizen
  • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
  • สามารถเป็น Trainer ได้
  • มีความกระตือรือร้นและศึกษาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความอดทน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 3. Certified Quality System (ISO Senior – Management Level)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 28-35 ปี
  • ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปี
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานหรือระดับปฏิบัติการ
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำระบบ ISO27001 และ ISO อื่นๆ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Audit โดยสามารถเป็น Auditor ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 4. Business Analytic
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female / age between 22-35 years old
  • Bachelor or master degree in statistic, mathematics or marketing
  • At least 1 years in data management or data support for marketing department or sale
  • Must be good in analytical skills
  • Strong in computer skills
  • Knowledge with BI and predictive analytics tools (preferably SAS, SPSS, R, Rapid miner, or WEKA)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 5. Corporate Sales Staff
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-37 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • ชอบงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ละเอียดรอบคอบ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 6. Non Motor – New Business Chief
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ เพศหญิง
  • อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทนายหน้าประกันภัย หรือ บริษัทประกันภัย
  • มีความรู้ทางด้านการรับประกันภัย และ สินไหม
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 7. Internal Audit Assistant Vice President
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master in Accounting / Finance / Auditing or related field
  • 7-10 years in professional audit experience, preferable in finance and banking industry.
  • Business analysis, comply with the Internal Auditing Standard and Practice, Knowledge in risk identification and assessment to apply risk-based audit approach.
  • Be able to work under supervision according to the work plan and complete the assignment according to the target date.
  • Be able to assist in assessing risks and the related business impact.
  • Be initiative and reasonable in making recommendations to improve internal control.
  • Good communication skills in Thai and English.
  • Good computing skills in MS office.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 8. Corporate Sales Assistant Manager
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ เพศหญิง
  • อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์งานบริการ
  • มีทักษะการเจรจา / ต่อรอง / รักงานขาย / และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ / และรับผิดชอบในหน้าที่ / มีความละเอียด รอบคอบ
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  • มีประสบการณ์ด้านประกันกลุ่มรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 9. Non Motor – Individual Staff
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุตั้งแต่ 23-35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
  • มีความรู้ด้านประกันวินาศภัยจะพิจาณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 10. Motor Telesales Staff
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20-37 ปี
  • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีความสนใจเรื่องของการให้บริการ และงานขาย
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน
  • มีทักษะในสนทนาผ่านโทรศัพท์ และการเจรจาต่อรอง
  • พูดจาไพเราะ อ่อนนอบน้อมถ่อมตน
  • มีการวางแผนการทำงาน และเป้าหมายในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 11. FLS_Daily
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
  • เชี่ยวชาญเส้นทางในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน