Thursday 22 August 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน!!! บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

5 June 2019 เปิดอ่าน 4,912 ครั้ง

สมัครงาน บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีล ภายใต้แบรนด์ “หัวม้าลาย” ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2000 ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยีการบริหารและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท เสถียรสแตนเลสสตีล มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สำนักงานใหญ่
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสำนักงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน
  • มีทักษะการเจราต่อรองได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Oracle ได้ดี
  • มีที่พักใก้ลบริษัท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายโชว์รูม Outlet (ลาดกระบัง)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการรณ์ด้านการบริหารการขายสินค้าในโชว์รูมไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีทักษะสูง ในการให้บริการลูกค้า และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไ้ด้ดีมาก
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอสินค้า และสามารถจัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจ
  • มีทักษะในการดูแล สามารถให้การฝึกสอนงานด้านบริการ แก้ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเครื่องครัว และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ฟัง และนำเสนอได้ดี
 3. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ด่วน!!!)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Oracle ได้ดี
  • มีที่พักใก้ลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ตำแหน่ง แผนกธุรการสำนักงาน (ด่วน!!!)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
  • มีประสบการณ์งานด้านธุรการสำนักงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  • มีที่พักใก้ลบริษัทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานใหญ่
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ 10 ปี ด้านบัญชี
  • มีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย,ตรวจสอบ การคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  • จัดทำแบบยื่นภาษี ภงด 1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.36
  • จัดทำและตรวจสอบค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ที่บันทึกในใบสำคัญทั่วไป (Journal Voucher)
  • เป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานปฎิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม ORACLE ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารค่าจ้างเงินเดือน สำนักงานใหญ่
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน Payroll คิดเงินเดือน OT โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป กับบริษัทที่มีพนักงานเกิน 500 ขึ้นไป อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลเพื่อการจ่ายเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานทั้งบริษัท
  • มีทักษะด้านการบริหารค่าจ้าง ภาษีเงินได้และกองทุนประกันสังคม
  • มีทักษะการวิเคราะห์ และผ่านการสำรวจโครงสร้างค่าจ้าง ผลตอบแทนของพนักงาน
  • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ ละเอียด รอบคอบ รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ช่างสังเกต และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ใช้โปรแกรม Power Vision ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
  • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
  • มีประสบการณ์ 10 ปี ด้านบริหารการเงินทั้งหมด
  • ดูแลและควบคุมการรับ-จ่ายเงิน
  • สั่งจ่ายเช็ค และส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร
  • จัดหาแหล่งเงินทุน และความเหมาะสมของการใช้วงเงินสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานสถาบันการเงิน ในการจัดทำ L/G, P/N และสินเชื่ออื่นๆ
  • จัดทำรายงาน Cash Flow,รายงานสถานะทางการเงิน,รายงานวงเงินสินเชื่อ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม ORACLE ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานระยอง
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้านบริหารงานบุคคลและธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผ่านการ
   ทำงานในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในด้านสรรหาว่าจ้าง แรงงานต่างด้าว แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพดี มีทักษะ ในการติดต่องาน ทั้งภายใน ภายนอก และสามารถ
   ทำงานระบบได้ดี
  • มีทักษะ ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ หากมีพาหนะส่วนตัวในการปฎิบัติงานจะ
   พิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชี โรงงานระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28 – 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • มีประสบการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ ด้านบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 หรือ OHSAS 18001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถประสานงานและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 10. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต โรงงานระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5 ปี ในระดับหัวหน้างาน ด้านวางแผนการผลิต
  • มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม ORACLE ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต โรงงานระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การกำหนด และจัดทำวิธีการทำงาน หรือจัดมาตรฐานการทำงาน
   และตรวจสอบ 3 ปีขึ้นไป
  • มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต
  • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ได้เร็ว มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
   และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 12. ตำแหน่ง ช่างซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ โรงงานระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 23 – 40 ปี
  • วุฒิ ม.3 – ปวส. สาขาแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ งานซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • อ่านแบบ Drawing ใช้เครื่องมือวัดละเอียด เวอร์เนีย และไมโครได้
  • มีประสบการณ์ การซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ Progressive Die จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง โรงงานระยอง จำนวน 5 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน , เทคนิคการผลิต , ช่างไฟฟ้า , ช่างอิเลคทรอนิค
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงงาน 3 ปี
  • อ่านแบบวงจรไฟฟ้า มีความรู้ในระบบไฮดรอลิค นิวเมติค PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 14. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก – หัวหน้าฝ่ายผลิต โรงงานระยอง จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, ไฟฟ้า, เครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานต่อไปนี้ งานปั๊มขึ้นรูป, งานแม่พิมพ์, งานบรรจุสินค้าและควบคุมสต็อค
 15. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน จ.ระยอง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไม่ต่ำกว่า 5 ปี และผ่านงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เรื่อง PLC/Hydraulics จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน : 

สำนักงานใหญ่ : recruit_ho@zebra-head.com
ระยอง : recruit_ry@zebra-head.com
โทร: 02 – 7205959 – 60 ต่อฝ่ายบุคคล 2502

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน