Wednesday 24 October 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน!!! บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

23 August 2018 เปิดอ่าน 10,633 ครั้ง

สมัครงาน บริษัท อีซี่ บาย

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ ทั้งนี้ บริษัท อีซี่ บาย มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ยูนิอาร์ค จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. General Accounting Manager
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • อายุ : 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 2. General Accounting Staff
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • อายุ : 22-28 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี อย่างน้อย 0-3 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 3. Equipment Maintenance Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
  • มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์
  • สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
  • มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
  • มีทักษะและความรู้ทางด้าน Microsoft Office
  • มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
 4. Online Marketing Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
  • อายุ 21-30 ปี
  • มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อ Social Media
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office และ Internet
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 5. Sales Planning 2 Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • อายุ : 22 – 30 ปี่
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 6. Consumer Loan Officer
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • รักในงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี, มีบุคลิกภาพที่ดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • สถานที่เปิดรับ : เซ็นทรัลเวสต์เกต, สุพรรณบุรี, นครพนม, อุดรธานี
 7. Consumer Loan Sales Team Officer
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด2.50 ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
  • มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม, อุบลราชธานี
 8. Consumer Loan Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
  • มีทักษะในการบริการและสามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
  • สามารถโยกย้ายสาขาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้
  • มีบุคลิกภาพที่ดี, รักในงานบริการ, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : เดอะมอลล์บางกะปิ, ซีคอนสแควร์, บิ๊กซีบุรีรัมย์
 9. Consumer Loan Sales Team Officer
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี มีสัญชาติไทย
  • เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
  • มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งวัฒนะ, รามคำแหง, ขอนแก่น, นครราชสีมา
 10. Telesales Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
  • อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์
  • มีประสบการณ์อย่าน้อย 0-1 ปี
  • เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
  • มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาเดอะมอลล์รามคำแหง / สาขาอมตะนคร
 11. Assistant Risk Management Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
  • Age 25 – 33 years old.
  • Minimum of 2 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
  • Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
  • Good command of written English.
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทร สแควร์ BTS ช่องนนทรี
 12. Risk Management & Internal Control Section Head
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master in accounting & finance, economics, business administration.
  • Age 35-40 years.
  • Experience 5 Years up in Internal Control, and Risk Management.
  • Knowledge of Good Corporate Governance Principles, Internal Control, and Risk Management.
  • Solid background and knowledge of the industry and operations pertaining such as financial industry.
  • Good command in English, Interpersonal and Communications Skills.
  • Thai nationality only.
 13. Internal Audit
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Accounting, Finance, Business Management or related field.
  • Experience in audit field or business knowledge 1-2 year.
  • Good English skill.
  • Analytical thinking and problem solving skill.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทร สแควร์ BTS ช่องนนทรี
 14. IT Auditor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or higher in Computer or related field. GPA 2.50 up.
  • Minimum of 2- 3 years of experience in the field of audit or IT.
  • Age 25-30 years.
  • Good English skills.
  • Knowledge of Operating Systems.
  • Knowledge of Database Systems (Oracle, Microsoft SQL, DB2).
  • Knowledge of Network and Network Security equipment.
  • Knowledge of accounting, financial, and related Standard of Information Systems Audit.
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทร สแควร์
 15. Web Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
  • Age 25 – 35 years.
  • Year of Experience 3 – 5 Years in IT Development.
  • Must have experience in Project management.
  • Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
  • Knowledge in SQL Server and relational database design.
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
 16. Business Relationship Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
  • Age 30 -38 years.
  • Experience 1-3 Years in SW development
  • Experience 1-3 Years in Project management.
  • Knowledge Project management and Implementation.
  • Knowledge SDLC process.
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
 17. Continuous Service Improvement – Section Head
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
  • Age 35-40 years.
  • Experience 5-10 Years in IT service management.
  • Experience 3-5 Years in Project management.
  • Understanding ITIL process Knowledge.
  • Database configuration and administration skill.
  • Knowledge in IT Security standard and compliance policy
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
 18. Enterprise Innovation & Architect Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
  • Age 30-40 years.
  • Understanding of computer systems, applications and operating systems.
  • Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
  • Good command in English.
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
 19. Information Security & Compliance – Section Head
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
  • Age 30-40 years.
  • Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
  • Experience 3-5 Years in Project management.
  • Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
  • Good command in English.
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
 20. Cloud Administrator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
  • Age 28-35 years old.
  • Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
  • Experience 0-1 Years in Project management.
  • AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
  • Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
  • Database configuration and administration skill.
  • Thai nationality only.
 21. Database Administrator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
  • Age 28-35 years old.
  • Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
  • Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
  • Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
  • Thai nationality only.
 22. Incident Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
  • Age 25-35 years.
  • Experience 3 Years in handling dynamic network and 1 Year in Project management. (Will be advantage.)
  • Relevant knowledge in Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
  • Relevant knowledge in TCP/IP and VoIP, Database configuration and ministration skill.
  • Thai nationality only.
 23. Storage Administrator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
  • Age 28-35 years old.
  • Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
  • Project management and Implementation.
  • Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
  • Thai nationality only.
 24. Senior Legal Administrator
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เกรดเฉลี่ย 2.50
  • เพศหญิง อายุ 24- 32 ปี
  • มีประสบการณ์งานธุรการ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ 1-3 ปี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการจัดระเบียบงานเอกสารอย่างเป็นระบบ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel PowerPoint
  • มีความรู้กฎหมายธุรกิจ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 25. Card Approved Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
  • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • สัญชาติไทย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487 
E-mail: jobs@easybuy.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน