Thursday 15 April 2564
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน!!! บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

5 March 2020 เปิดอ่าน 16,229 ครั้ง

สมัครงาน บริษัท อีซี่ บาย

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ ทั้งนี้ บริษัท อีซี่ บาย มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ยูนิอาร์ค จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Equipment Maintenance Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านงานซ่อมบำรุง
  • มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
  • มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
  • มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์
 2. Equipment Maintenance Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.50
  • อายุ 22-30 ปี
  • มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน การเงิน การตลาด
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน การตลาด
  • มีทักษะในการใช้ Excel และโปรแกรม Quick view ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 3. Business Alliance Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.50
  • อายุ 22-30 ปี
  • ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
  • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 4. Installment Loan Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.50
  • อายุ 22-28 ปี
  • ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
  • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 5. Compliance Counsel 2 Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree major : Law or above.
  • Age : 25-30 Years old.
  • Experience : Consulting about business law, Market Conduct,Anti-corruption project.
  • Good knowledge of Compliance, industry laws and financial.
  • Good command of written English.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 6. Consumer Loan – Sales Team Officer
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • อายุ 20 – 30 ปี
  • ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 2, อมตะซิตี้
 7. Consumer Loan Officer
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • อายุ 20 – 30 ปี
  • ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อยุธยาพาร์ค, เชียงใหม่แอร์พอร์ต
 8. Consumer Loan – Sales Team Officer
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • อายุ 20 – 30 ปี
  • ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ซีคอน
 9. Consumer Loan Officer
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • อายุ 20 – 30 ปี
  • ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรบินสันเพชรบุรี, หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
 10. Internship
  คุณสมบัติ :
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  • สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน/สื่อสารองค์กร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator
  • สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 11. Call Center Officer (New Staff)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถทำงานในภาวะที่มีความกดดันได้กรณีที่มีการเจรจาต่อรอง
  • สามารถทำงานวันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุด)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
 12. Business Finance Development Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี,การเงินและการธนาคาร
  • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 0-3 ปี
  • ทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 13. Head Quarter IT Auditor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field
  • GPA 2.50 up
  • Age 24-28 Years old.
  • Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
  • Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge. 5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
  • Good English Skill.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 14. Head Quarter Internal Auditor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher : Accounting, Finance, Business Management or related field
  • GPA 2.50 up.
  • Age : 24-28 Years old.
  • Minimum experience in related audit field or business knowledge 0-3 years.
  • good English skill, communication skill, leadership skill, analytical thinking, negotiate skill, and computer literate. (Microsoft office)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 15. Senior Web Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
  • Age 25 – 35 years.
  • Year of Experience 3 – 5 Years in IT Development.
  • Must have experience in Project management.
  • Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
  • Knowledge in SQL Server and relational database design.
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
 16. Enterprise Innovation & Architect
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
  • Age not over 35 years old
  • Understanding of computer systems, applications and operating systems.
  • Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
  • Good command in English.
  • Thai nationality only.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
 17. Cloud Administrator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
  • Age not over 35 years old.
  • Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
  • Experience 0-1 Years in Project management.
  • AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
  • Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
  • Database configuration and administration skill.
  • Thai nationality only.
 18. Senior Legal Administrator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree : Laws or related field
   GPA 2.50 up.
  • At least 3 years direct experience in VISA/Work permit and business /company registration field.
  • Female, Age: 30-35,
  • Good or excellent command of spoken and written English.
  • Ability to multitask and work under pressure.
  • Good leadership skill.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
 19. Key data Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย)
  • อายุ 21-30 ปี สัญชาติไทย
  • มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
  • ขยัน อดทน และมีความระเอียดรอบครอบ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
 20. Card Approve Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
   อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
  • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
 21. Internship
  คุณสมบัติ :
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
 22. ER Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ , สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมสัมพันธ์
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างสรรค์ เกมส์ กิจกรรม การพูด การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ
  • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office Adobe Illustrator, Adobe Photo Shop เป็นต้น
  • มีความสามารถในการถ่ายภาพ การพูดในที่สาธารณะ และการสร้างสรรค์ความบันเทิง ( Entertainer )

ติดต่อ :

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487 
E-mail: jobs@easybuy.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน