Friday 24 May 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! “คิง เพาเวอร์ (King Power)” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! “คิง เพาเวอร์ (King Power)” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

14 March 2019 เปิดอ่าน 26,282 ครั้ง

สมัครงาน คิง เพาเวอร์

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 ใช้ชื่อเดิมว่า บริษัท ดาวน์ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส (ไทยแลนด์)จำกัด ได้ร่วมทุนกับ ททท. เปิดดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองเป็นรายแรกในประเทศไทย ณ อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 – 2549 ได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเข้าบริหารร้านค้าปลอดภาษี ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด และในปี พ.ศ. 2549 ได้เข้ามาดำเนินการสินค้าปลอดอากร ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และปัจจุบันได้ทำการร่วมทุนในการบริหารทีมสโมสร เลสเตอร์ซิตี้

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน คิง เพาเวอร์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Senior Office Architect & Interior
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน หรือตกแต่งภายใน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์หรือเทียบเท่า
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 2. Legal Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master’s Degree in Law or related field.
  • At least 10 years of experience in commercial legal
  • Experienced in draft and review international contracts
  • Good command of the spoken and written English language
  • Strong analytical , negotiation, problem solving
  • Time management skills
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 3. Event Marketing
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or higher in related fields (Business Administration, Marketing, Communication arts, etc.)
  • 4 – 10 years experience in event marketing field in retails business, agencies and organizers experiences
  • Effective communication skills and a good command of written and spoken English.
  • Creative mindset and good attitude
  • Presentation skills
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 4. Senior Merchandiser (เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส)
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 27-32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อขั้นต่ำ 1-3 ปี
  • มีประสบการณ์ 1 ปีในด้าน Retail Business/ จัดซื้อสินค้า
  • มีความรู้ด้าน Import & Export
  • สามารถทำงานภายใจต้ความกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • Positive Thinking
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 5. Department Manager – Learning Management (ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเรียนรู้)
  คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท
  • สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาองค์กร 7 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งระยะสั้น (IDPs) และระยะยาว (Competency Development Roadmap) 5 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป
  • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 5 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้าน E-Learning จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาบางบ่อ (สมุทรปราการ)
 6. Duty Free Representative (พนักงานขาย)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
  • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (มีค่าภาษาตอบแทนตามระดับคะแนน)
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต
 7. Duty Free Ambassador
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
  • ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน
  • ทักษะความสามารถด้านภาษาจีน ผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
  • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต
 8. HR (Organization Development)
  คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาองค์กร 7 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งระยะสั้น (IDPs) และระยะยาว (Competency Development Roadmap) 5 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป
  • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 5 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบจัดการความรู้ในองค์กร 5 ปีขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 9. Recruitment Specialist
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง และ ควบคุมอัตรากำลัง
  • มีภาวะผู้นำ ในการบริหารจัดการทีม
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการสรรหา ว่าจ้าง ตำแหน่งงานในสายงานการตลาด
  • สามารถใช้ Program SAP ใน Module HR ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 10. HR Analytic
  คุณสมบัติ :
  • Master or BA. in OD, HRM or Related field
  • At least 6-10 year experience in HRM & HRD and at least 3 years in management level
  • Strategic thinking, planning & organizing, flexibility and analytical & Can do Attitude
  • Problem solving & decision making, controlling & monitoring and influencing & communication
  • Strong leadership, Self-motivated and ability to work under high pressure, Positive Thinking
  • Excellent usage of Computer – Microsoft Office and Good command of spoken an
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 11. Marketing Retention (Manager)
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชา การตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานส่งเสริมการขาย บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 5 ปี ขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 12. Marketing Research
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Business Research ,Marketing or Related Fields
  • Demonstrated experience in a listed organisation as a business research or customer insights professional
  • Strong understanding of business research & methodology
  • Solid analytical & strategic thinking & presentation skills
  • Meticulous attention to details and accuracy
  • Capable of developing solutions in a hands-on direct responsibility mode
  • An international mindset
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 13. Marketing Communication
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or Higher Marketing, Marketing Communication or Related Fields
  • 5 – 7 years experience in Marketing Communication and IMC management professional
  • Strong understanding of marketing communication & media management
  • Solid analytical & strategic thinking skills
  • Meticulous attention to details and accuracy
  • Capable of developing solutions in a hands-on direct responsibility model
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 14. VP – Marketing
  คุณสมบัติ :
  • BSc degree in Marketing, Communications or relevant field
  • Proven work experience as a VP of Marketing, Marketing Director or other senior role
  • Demonstrable experience designing and implementing successful marketing campaigns
  • Solid knowledge of SEO, web analytics and Google Adwords
  • Experience with CRM software and digital marketing tools and techniques
  • Strong leadership skills
  • Excellent communications skills
  • Strong analytical and project management skills
  • Strategic mindset, with ability to make difficult decisions
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 15. DM – Logistic Operation
  คุณสมบัติ :
  • Master in Account / Finance or Related field
  • Have experience more 10 years in Budget Control & Warehouse Operation
  • Have been work in Innovation Business or Retail
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 16. Quality System Management (QSM)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
  • จบวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ และ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสายวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานระบบบริหารคุณภาพ เช่น งานควบคุมเอกสาร งานติดตามแก้ไข CAR อย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001 อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น TQA อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความเข้าใจใจเรื่องของ ISO เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ
 17. Executive Secretary
  คุณสมบัติ :
  • Education Bachelor or Master degree (Business administration, Professional secretarial Education or related field.)
  • Having a minimum of 2 years’ experience in secretarial working at a high level
  • Excellent in English communication skills (TOEIC Score 600 up)
  • Proficient computer skills and in-depth knowledge of relevant software such as MS Office Suite
  • Work efficiently and accurately to ensure good performance
  • Good interpersonal and communication skills
  • Ability to work under pressure
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขารางน้ำ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คิงเพาเวอร์ คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน