Thursday 2 April 2563
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

17 February 2020 เปิดอ่าน 12,338 ครั้ง

สมัครงาน เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (Printed Circuit Board) ซึ่งเป็นแผน EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่างเป็นชิ้นส่วนสำคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Driver (พนักงานขับรถผู้บริหาร) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ขึ้นไป ปี
  • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3, ปวส., มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
  • มีความระเอียดรอบคอบ
  • มีบุคลิกภาพดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 2. Export Shipping Officer (เจ้าหน้าที่ประสานงานในการส่งออก) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22-25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ, สาขาที่เกี่ยวข้อง, การขนส่งโลจิสติกส์
  • สามารถออกพื้นที่ได้
  • มีทักษะของการติดต่อ และประสานงาน
  • มีพื้นฐานความรู้ด้านศุลกากร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 3. Production Section Manager (ผู้จัดการสายการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 – 45 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 – 8 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์, การจัดการอุตสาหกรรม
  • Good English communication
  • Literacy in computer usage, Microsoft Office
  • Strong in critical thinking and problem solving skills and team work
  • Experienced in Electronics Industry or PCB Technology
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 4. Warehouse Receiving Leader (หัวหน้าหน่วยงานตรวจรับสินค้า) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 5 ปี
  • การศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, บริหารการจัดการ
  • มีความรู้พื้นฐานการใช้รถยก (Forklifts)
  • หากมีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีทักษะในการเป็นผู้นำ
  • มีความละเอียดรอบคอบ, ช่างสังเกตุ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 5. Process Control & Development Engineer (วิศวกรควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ 24 – 27 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 – 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กร
  • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (หากมีคะแนน Toeic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจในการทำงาน
  • มีความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถแก้ไขปัญหางานอย่างเป็นระบบและรอบคอบ
  • สามารถหาวิธีการและวัตถุดิบในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขและป้องกันได้
  • ถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 6. Technology Development Engineering (วิศวกรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (สื่อสารได้)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
  • ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยี
  • คิดวิเคราะห์, แก้ไข, พัฒนา และวางแผนงาน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, บุคลิกคล่องแคล่ว, มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 7. Programmer (นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Web Service เทคโนโลยี.
  • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ.
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการฐานข้อมูล(MS SQL, MySQL), คำสั่ง SQL และ ORM เทคโนโลยี.
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา mobile application ด้วย Android Studio.
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา web application และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net, ASP.Net, HTML, CSS, JavaScript, Java.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 8. Production Supervisor (หัวหน้าแผนกการผลิต) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 27 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1-3 ปี ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ และสอนงานได้
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความมั่นใจ
  • มีความระเอียดรอบคอบ
  • มีระเบียบวินัย
  • มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 9. Technology Development Officer (เจ้าหน้าที่รวบรวม และบันทึกข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 23 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 – 2 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ
  • สามารถรองรับแรงกดดันได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับสถิติวิเคราะห์ได้
  • มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 10. Temporary (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22-24 ปี
  • การศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การบัญชี
  • ทำงานล่วงเวลาได้
  • มีทัศนคติในเชิงบวก
  • มีความรู้ด้านการคำนวณตัวเลข
  • มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Power point)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 11. International Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์, หรือที่เกี่ยวข้อง, บริหารการจัดการ
  • สามารถทำงานที่อยู่ภายใต้แรงกดดันสูงได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(พูด, อ่าน, เขียน) ได้ (หากมีผลคะแนน Toeic จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • ไม่มี หรือมีประสบการณ์งานด้านการจัดซื้อทั้งใน และต่างประเทศ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 12. Maintenance Engineer (วิศวกรซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถอ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษ
  • มีความเป็นผู้นำที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีความมั่นใจในตนเอง และทัศนวิสัยที่ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 13. Manufacturing Instruction Engineer (วิศวกรการผลิต) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (หากมีผลคะแนน TOEIC อยู่ในเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  • มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมเขียนแบบ
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านกระบวนการแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน