Monday 22 October 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

2 October 2018 เปิดอ่าน 6,555 ครั้ง

สมัครงาน เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (Printed Circuit Board) ซึ่งเป็นแผน EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่างเป็นชิ้นส่วนสำคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Business Information Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เข้าใจการทำงานและโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลประเภท Relational Database และสามารถเขียนคำสั่งโปรแกรมภาษา SQL ได้
  • สามารถใช้ Computer Application Development Tools ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งประเภท Client/Server และ WEB Application ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 2. Production Section Manager (ผู้จัดการสายการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 – 45 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 5 – 8 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์, การจัดการอุตสาหกรรม
  • Good English communication
  • Literacy in computer usage, Microsoft Office
  • Strong in critical thinking and problem solving skills and team work
  • Experienced in Electronics Industry or PCB Technology
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 3. Technology Development Engineering (วิศวกรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (สื่อสารได้)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
  • ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยี
  • คิดวิเคราะห์, แก้ไข, พัฒนา และวางแผนงาน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, บุคลิกคล่องแคล่ว, มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 4. Design Engineer (วิศวกรออกแบบ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 3 ปี
   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
  • สามารถอ่าน / เขียน / แปล ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความรู้ในระบบ ISO/TS 16949 และ ISO 14001
  • มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรม SAP / Microsoft (Word, Excel )
  • มีประสบการณ์ทางด้านการผลิต PCB หรือในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 5. Senior Network Engineer (วิศวกรเครือข่ายอาวุโส) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25 – 30 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 2 – 5 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ในด้านการเชื่อมต่อ Network กับ PLC หรือเครื่องจักร
  • มีความสามารถด้าน Network Infrastructure, Network Security
  • Network Infrastructure, Network Security
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 6. Programmer (นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Web Service เทคโนโลยี.
  • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ.
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการฐานข้อมูล(MS SQL, MySQL), คำสั่ง SQL และ ORM เทคโนโลยี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา mobile application ด้วย Android Studio.
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา web application และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net, ASP.Net, HTML, CSS, JavaScript, Java.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 7. SAP Programmer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความคิกสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางะุรกิจ MM/SD/FI/CO
  • มีความรู้และทักษะในด้าน Microsoft SQL, Database Design หรือ SAP (ABAP)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 8. Customer Quality Senior Engineer (วิศวกรคุณภาพอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-30 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือประสบการณ์ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ
  • มีความรู้พื้นฐาน Standard ISO และ QA
  • มีทักษะพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 9. Production Supervisor (หัวหน้าแผนกการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 27 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1-3 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ และสอนงานได้
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความมั่นใจ
  • มีความระเอียดรอบคอบ
  • มีระเบียบวินัย
  • มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 10. Quality Management System Supervisor (หัวหน้าแผนกระบบการจัดการคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 24 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1 – 2 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมอุสาหการ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันสูงได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษดี (หากมีคะแนน Toeic จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9000 และหรือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ ISO/IATF 16949
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 11. In Process Quality Control Supervisor (หัวหน้างานควบคุมคุณภาพของกระบวนการ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
  • มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 12. Process Control Engineer (วิศวกรควบคุมกระบวนการ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 24 – 26 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจในการทำงาน
  • มีความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถแก้ไขปัญหางานอย่างเป็นระบบและรอบคอบ
  • สามารถหาวิธีการและวัตถุดิบในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขและป้องกันได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 13. Foundation Manager (ผู้จัดการมูลนิธิ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาไม่จำจัดสาขาวิชา
  • พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
  • มีจิตอาสาและอุทิศตยเพื่องานสาธารณประโยชน์
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการ และงบประมาณ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรับผิดชอบสูง, ขยัน, อดทน
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 14. Production Planning Supervisor (หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 24-30 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 2-5 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติประยุกต์
  • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตต้องรวดเร็วและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
  • มีความเข้าใจใน Process การผลิตในส่วนที่เป็น Bottle nack เพื่อจัดการวางแผนให้ได้ประสิทธิภาพ
  • มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิต
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน