Sunday 17 November 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

5 November 2019 เปิดอ่าน 11,471 ครั้ง

สมัครงาน เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (Printed Circuit Board) ซึ่งเป็นแผน EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่างเป็นชิ้นส่วนสำคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Driver (พนักงานขับรถผู้บริหาร) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ขึ้นไป ปี
  • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3, ปวส., มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
  • มีความระเอียดรอบคอบ
  • มีบุคลิกภาพดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 2. Production Section Manager (ผู้จัดการสายการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 – 45 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 – 8 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์, การจัดการอุตสาหกรรม
  • Good English communication
  • Literacy in computer usage, Microsoft Office
  • Strong in critical thinking and problem solving skills and team work
  • Experienced in Electronics Industry or PCB Technology
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 3. Customer Quality Engineer (วิศวกรดูแลคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐาน หรือฝึกอบรมด้าน ISO หรือ IATF 16949
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (หากมีผลคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรา และประสานงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 4. Warehouse Receiving Leader (หัวหน้าหน่วยงานตรวจรับสินค้า) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 5 ปี
  • การศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, บริหารการจัดการ
  • มีความรู้พื้นฐานการใช้รถยก (Forklifts)
  • หากมีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีทักษะในการเป็นผู้นำ
  • มีความละเอียดรอบคอบ, ช่างสังเกตุ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 5. Technology Development Engineering (วิศวกรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (สื่อสารได้)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
  • ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยี
  • คิดวิเคราะห์, แก้ไข, พัฒนา และวางแผนงาน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, บุคลิกคล่องแคล่ว, มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 6. Programmer (นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Web Service เทคโนโลยี.
  • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ.
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการฐานข้อมูล(MS SQL, MySQL), คำสั่ง SQL และ ORM เทคโนโลยี.
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา mobile application ด้วย Android Studio.
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา web application และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net, ASP.Net, HTML, CSS, JavaScript, Java.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 7. Production Supervisor (หัวหน้าแผนกการผลิต) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 27 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1-3 ปี ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ และสอนงานได้
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความมั่นใจ
  • มีความระเอียดรอบคอบ
  • มีระเบียบวินัย
  • มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 8. Purchasing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 24 – 30 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ, มีทัศนคติในเชิงบวก, เจรจาต่อรอง
  • มีทักษะในการสื่อสาร (พูด อ่าน และเขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี (หากมีผลคะแนน Toeic 550 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์การในการทำงานด้านการจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 9. Process Control & Development Engineer (วิศวกรควบคุม และพัฒนากระบวนการ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ 24 – 27 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 – 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กร
  • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (หากมีคะแนน Toeic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจในการทำงาน
  • มีความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถแก้ไขปัญหางานอย่างเป็นระบบและรอบคอบ
  • สามารถหาวิธีการและวัตถุดิบในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขและป้องกันได้
  • ถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 10. Import Shipping Officer (เจ้าหน้าที่นำเข้าสินค้า) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 – 10 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และความคิดในเชิงบวก
  • สามารถขับรถยนต์ และหรือรถจักรยานยนต์ได้
  • มีใบอนุญาตตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  • มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายศุลกากร
  • มีความรู้ในระบบ PAPER LESS
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 11. System Engineer (วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 23 – 27 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 – 3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความเข้าใจระบบการจัดการด้านเครือข่าย Internet, Intranet
  • มีความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 12. Maintenance Engineer (วิศวกรซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถอ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษ
  • มีความเป็นผู้นำที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีความมั่นใจในตนเอง และทัศนวิสัยที่ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง
 13. Manufacturing Instruction Engineer (วิศวกรการผลิต) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 3 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (หากมีผลคะแนน TOEIC อยู่ในเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  • มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมเขียนแบบ
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านกระบวนการแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) >>> คลิก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน