Tuesday 3 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อประเภท ธุรกิจบริการ เอ็กซ์ตร้า แคช

สินเชื่อประเภท ธุรกิจบริการ เอ็กซ์ตร้า แคช

18 January 2022 เปิดอ่าน 36 ครั้ง

บริษัท extracash ให้บริการด้านสินเชื่อ แหล่งเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง กลุ่มลูกค้าของเรามีหลายประเภททั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงานอุตสาหกรรม หจก ต่างๆและธุรกิจSME และธุรกิจอื่นๆ ให้ท่านได้หมดห่วงในยามหมุนเงินไม่ทัน เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องได้ทันที ทั้งการขยายกิจการ เงินทุนสำรองธุรกิจหรือเป็นการส่งเสริมการลงทุนให้ธุรกิจของท่านดำเนินกิจการให้ราบรื่นและไม่พลาดโอกาสสำคัญทางธุรกิจ บริษัทของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ยินดีให้คำปรึกษา

สินเชื่อเพื่อธุรกิจบริการ หมายถึง สินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทให้บริการ เป็นธุรกิจที่มักจะแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นตัวตน เป็นสินค้าที่ตอบความต้องการของลูกค้าทางด้านความพึงพอใจและความคาดหวังในบริการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการห้องพัก ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจการพยาบาล ธุรกิจขนส่ง โลจิสติก ธุรกิจเกี่ยวกับสุขอนามัย ธุรกิจให้ความรู้ ธุรกิจสร้างความบันเทิง ธุรกิจสปามาสสาจ บริการสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อประเภทธุรกิจบริการ จดทะเบียนนิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีใบทะเบียนการค้า มีสัญญาเช่า สถานประกอบธุรกิจบริการ สถานที่ประกอบกิจการปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเขต กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา สระบุรี ราชบุรี อ่างทอง ลพบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี

บริษัท EXTRA CASH เราให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สำหรับท่านเจ้าของกิจการขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมสร้างสภาพคล่อง บริการของเราลดต้นทุน ลดดอกเบี้ย อนุมัติง่าย ได้เงินไว วงเงินสูง เรายินดีให้คำปรึกษา ซึ่งเรามีประสบการณ์ในการสนับสนุนทางด้านเงินทุนสำหรับธุรกิจ มามากกว่า 6 ปี เรายินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริการ และดูแลท่านด้วยความจริงใจ พร้อมด้วยพนักงานบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ พร้อมให้คำปรึกษาท่าน เราเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกิจการ มากกว่า 100 กิจการทั่วพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออก

พื้นที่บริการ กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา สระบุรี ราชบุรี อ่างทอง ลพบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี โทร: 062-412-7515

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน