Friday 29 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อินเวสต์เมนต์ลิงค์ / ยูนิตลิงค์

แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อินเวสต์เมนต์ลิงค์ / ยูนิตลิงค์

12 October 2021 เปิดอ่าน 21 ครั้ง

อินเวสต์เมนต์ลิงค์ หรือ ยูนิตลิงค์ (Investment Link /Unitlink) หนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็น แบบประกันชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของประกันแบบชั่วระยะเวลา รวมไปถึงกองทุนรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งผู้เอาประกันสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลา อีกทั้งในเวลาเดียวกันก็สามารถขายหน่วยลงทุนที่ซื้อเพิ่มนี้ได้ทุกเวลาด้วย โดยบริษัทประกันจะนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์เหมือนกองทุนรวมทั่วไป และให้สิทธิลูกค้าเลือกได้ว่าจะลงทุนในกองทุนประเภทใด ในสัดส่วนเท่าไรหรือจะโอนย้ายประเภทของกองทุนก็ได้เช่นกัน เนื่องจาก อินเวสต์เมนต์ ลิงค์ นับเป็นประกันชีวิตชนิดหนึ่ง จึงต้องมีขั้นตอนพิจารณา อายุ สุขภาพ ฐานะทางการเงิน เหมือนประกันชีวิตทั่วไป แต่ก็ได้สิทธิรับความคุ้มครองเงินลงทุนจากเจ้าหนี้ และได้สิทธิประโยชน์เรื่องภาษีเหมือนประกันชีวิตทุกประการ ตัวอย่างเช่น เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED) เน้นความคุ้มครองชีวิตสูงพร้อมแผนคุ้มครองสุขภาพระยะยาว รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 250 เท่า โอกาสได้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน ใช้เป็นสัญญาหลักเพื่อซื้อ UDR

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน เบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วน เบี้ยประกันส่วนแรกจะถูกหักออกไปเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตก่อน หลังจากนั้นเบี้ยส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่ลูกค้าเลือกไว้หากเทียบกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์อาจจะมีผลตอบแทนที่น้อยกว่า แต่ได้ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ สามารถเลือกปรับ เพิ่ม/ลด ทุนประกันชีวิต ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละช่วงชีวิตได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยได้ โดยการปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของทุนประกันชีวิตที่กำหนดไว้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตทั่วๆไป เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ มีผลิตภัณฑ์ 5 แบบ เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล สะดวกในจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในกรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์ของคุณ ด้วยบริการ สับเปลียนกองทุน และ ปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ตอบโจทย์รอบด้านด้วยกรมธรรม์ฉบับเดียว ทั้งเรื่องการประกันชีวิต สุขภาพ และ การลงทุน สามารถอน และพักชำระเบี้ยได้ แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่โดยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องเหลือเพียงพอต่อการหักค่าใช้จ่ายการประกันภัย มีกระบวนการคัดสรรและติดตามผลการดำเนินของกองทุนรวม เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE (UNIT LINKED) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเลือกลงทุนในกองทุน AIA GLOBAL FUNDS ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกมาช่วยบริหารพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ WELLINGTON MANAGEMENT, BAILLIE GIFFORD และ BLACKROCK เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง สามารถเลือกวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับรูปแบบของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแผนส่งต่อความมั่งคั่ง หรือคนที่เตรียมพร้อมวัยเกษียณ พิเศษกับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า พร้อมความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต มีส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านทางกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ และเป็นสัญญาหลักสำหรับแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR เพื่อรับความคุ้มครองสุขภาพ อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์) ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างเป็นระบบ คนที่มองหาแผนการศึกษาเพื่อบุตร หรือคนที่เตรียมพร้อมในวัยเกษียณ ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี ช่องทางการขายตัวแทน

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) AIA SMART WEALTH PRESTIGE (UNIT LINKED) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ สะสมความมั่งคั่งผ่านการลงทุนระยะยาว จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุณจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมจากการคัดสรรของ เอไอเอ

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบจ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ได้ความคุ้มครองตลอดชีพ และเน้นการเติบโตของเงินทุน ระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 75 ปี ช่องทางการขาย ตัวแทน