Tuesday 3 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > รายได้เท่าถึงจะซื้อบ้านได้ คำแนะนำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เงินเดือน 20,000 จะซื้อได้หรือไม่?

รายได้เท่าถึงจะซื้อบ้านได้ คำแนะนำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เงินเดือน 20,000 จะซื้อได้หรือไม่?

6 September 2021 เปิดอ่าน 98 ครั้ง

เชื่อได้เลยว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายมีความฝันที่อยากจะขยับขยายรากฐานชีวิตของตนเองด้วยการซื้อบ้าน แต่ก็ยังมีความกังวลว่าการที่จะกู้เงินซื้อบ้านนั้น จะต้องมีเงินเดือนเท่าไร จะเพียงพอต่อข้อกำหนดของธนาคารในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่ โดยส่วนใหญ่พนักงานบริษัทเอกชนที่ทำงานมาได้ซักระยะก็จะมีเงินเดือนประมาณ 20,000 บาท ก็มีความสงสัยว่าจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้หรือยัง วันที่ Za.in.th จึงจะมาไขข้อสงสัยกัน ด้วยการประเมินความสามารถการกู้ จากรายได้ของมนุษย์เงินเดือน + เงื่อนไขธนาคาร

โดยปกติธนาคารจะกำหนดเงื่อนไขของผู้กู้ทุกสายอาชีพให้สามารถแบกรับภาระหนี้ได้ที่ 40% ของรายได้ต่อเดือน และอัตราขั้นต่ำของเงินผ่อนชำระต่องวดที่ธนาคารใช้คำนวณประมาณการผ่อนต่อเดือนของผู้กู้ โดยเริ่มต้นประมาณล้านละ 7,000 บาท เช่น เป็นมนุษย์เงินเดือนพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อายุ 28 ปี ทำงานมาได้ 1 ปี ได้รับเงินเดือน 20,000 บาท และไม่มีภาระหนี้สินใดๆ ขออนุมัติวงเงินกู้ซื้อบ้านในราคา 2.5 ล้านบาท ธนาคารจะให้วงเงินกู้ 100% หรือไม่ และผ่อนขั้นต่ำเท่าไหร่ ตามภาพก็จะเห็นว่านพนักงานเอกชนที่เป็นมนุษย์เงินคนนี้ แม้ไม่มีภาระหนี้สินใดๆ แต่มีจำนวนเงินผ่อนที่แบกรับได้ประมาณ 8,000 บาท สะท้อนให้เห็นว่าวงเงินกู้ไม่เต็มจำนวนตามที่ตั้งไว้ แต่หากต้องการกู้ซื้อบ้านราคา 2-3 ล้าน ก็จะต้องมีเงินเดือนประมาณ 35,000-52,500 บาท ทั้งนี้เป็นการประมาณเท่านั้น หากผู้กู้ต้องการข้อมูลแบบชัดเจนแนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ตารางเปรียบเทียบเงินเดือนและวงเงินที่สามารถกู้ซื้อบ้านได้

เงินเดือน (บาท) วงเงินที่จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ (บาท)
15,000 900,000
20,000 1,200,000
30,000 1,800,000
40,000 2,400,000
50,000 3,000,000
60,000 3,600,000
100,000 6,200,000

* เปรียบเทียบเงินเดือนกับวงเงินที่จะสามารถกู้ได้ โดยคิดที่ 40% ระยะสัญญา 30 ปี และไม่มีภาระทางการเงินอื่นๆ
ธนาคารส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกคงที่ มีเพียงสถาบันทางการเงินบางแห่งที่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ซึ่งทาง Za.in.th ก็ได้นำอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุดมาจัดอันดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยบ้านของธนาคารที่น่าสนใจ มาแนะนำกัน

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.08% วงเงินกู้สูงสุด วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท (สินเชื่อที่อยู่อาศัย บ้านคนละหลัง)
2.ธนาคารกรุงศรีฯ ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.55% วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน สำหรับคอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป และบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ และลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ และคู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน
3.ธนาคารทหารไทยธนชาต ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (Selective Developers)
4.ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% วงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน สินเชื่อบ้านกรุงไทยสำหรับบ้านใหม่ (กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ)
5.ธนาคารกรุงเทพ ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.73% วงเงินกู้สูงสุด 70-100% ของราคาประเมิน (สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบิน และพนักงานประจำที่มีรายได้สูง 200,000 บาทขึ้นไป)

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน