Tuesday 30 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้หญิง ทิพยประกันภัย Tip Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง

แนะนำประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้หญิง ทิพยประกันภัย Tip Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง

24 June 2021 เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ผู้หญิงคนไหนที่กำลังมองหาประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง และต้องการประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง เพราะนอกจากจะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ สูญหายและไฟไหม้ คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอกแล้วยังตอบโจทย์สุภาพสตรี ที่ต้องการความปลอดภัยและการดูแลเป็นพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะขอเสนอ ทิพยประกันภัย Tip Lady ประกันชั้น 1

ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์ ที่มอบความคุ้มครอง TIP Lady ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 บริการสุดพิเศษเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง ศัลยกรรม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ Tiplady คุ้มครองค่าศัลยกรรม สูงสุด 1,000,000 บาท กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์คันที่ระบุ สำหรับผู้เอาประกันภัย คนที่ 1 ( ผู้หญิง1คน) ที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย บาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน รับค่ารักษาพยาบาลสำหรับการผ่าตัด รวมถึงค่าศัลยกรรมตกแต่งบาดแผล (Plastic Surgery) ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ฝ่ายถูกรับ 2,000 บาท เงินชดเชยค่าเดินทาง สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ Tiplady เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก ระบุคู่กรณีได้ กรณีผู้เอาประกันเป็น ฝ่ายถูก แล้วนำรถยนต์เข้าซ่อม อย่างน้อย 12 ชม. (จ่ายชดเชยเมื่อนำรถเข้าซ่อมต่อเหตุการณ์ 2,000 บาท รวมสูงสุด 3 ครั้งต่อปี)

คุ้มครองกระเป๋าและทรัพย์สิน 20,000 บาท เงินชดเชยทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ ของผู้ถือกรมธรรม์ Tip Lady เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ของผู้เอาประกัน ชนกับยานพาหนะทางบก และระบุคู่กรณีได้ เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น กระเป๋า และมือถือ ที่อยู่ภายในรถยนต์ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง และการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์โดยมีร่องรอยความเสียหายอย่างชัดเจนต่อตัวรถจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง อีกทั้งมีบริการช่วยเหลือรถเสีย 24ชม. ช่วยเหลือรถเสีย 24ชม. สำหรับ รถยนต์ ที่ทำประกันรถยนต์ Tip Lady (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถเสีย บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อทำการซ่อมแซมเล็กน้อยบนท้องถนน บริการยก/ลากรถ ฟรีในระยะทาง 30 กม. ดูแลเมื่อ แบตหมด ยางแบน กุญแจหาย น้ำมันหมด บริการพนักงานขับรถให้ 1 ครั้ง (25 กม.ในกรุงเทพฯและปริมณฑล) ช่วยเหลือ 24ชม. รถเสียไกลบ้าน รับตั๋วเครื่องบิน ช่วยเหลือ 24 ชม. กรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ประสบเหตุขัดข้องในรัศมีเกินกว่า 100 กิโลเมตรจากบ้าน และมีการยกรถเข้าศูนย์/อู่บริการ โดยไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย (ผู้ขับขี่ 1 ท่าน และ ผู้โดยสาร 4 ท่าน) สามารถเลือกใช้บริการดังต่อไปนี้ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการหรือกลับบ้าน หรือบริการห้องโรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืน ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อท่านต่อคืน หรือ บริการรถเช่าฟรีไม่เกิน 2 วัน ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภันภัยที่จะเดินทางต่อไปตามทางเลือกข้างต้น เมื่อรถยนต์ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จะถูกนำส่งยังที่พักอาศัยหรือจุดหมายปลายทางของผู้เอาประกันภัย

การชนกับยานพาหนะทางบก (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)) สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตารางอันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก การชนแบบไม่มีคู่กรณี (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)) สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เอาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี ที่เป็นรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้ รถยนต์ไฟไหม้ (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)) สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของรถยนต์เอง หรือเป็นการไหม้ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ตาม

รถยนต์สูญหาย (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)) สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีสูญหายอันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม) (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)) สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติต่างๆ ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady))สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่่และผู้โดยสารรวมไปถึงค่าประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ถูกควบคุมตัวไว้ในคดีอาญา โดยมีสาเหตุจากการนำรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไปใช้และเกิดอุบัติเหตุชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)) สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดตามกฎหมายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)) สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) บริษัทฯจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก (ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)) สำหรับผู้ถือ ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady) บริษัทฯจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระยะเวลาเอาประกันภัย

สนใจประกันภัยรถยนต์ติดต่อ Call Center 1736 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120