Friday 22 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำ 3 สินเชื่อเด่น เพื่อข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

แนะนำ 3 สินเชื่อเด่น เพื่อข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

19 June 2021 เปิดอ่าน 636 ครั้ง

เรื่องการเงินถือเป็นเรื่องทำสำคัญบ้างครั้งหากต้องการเงินเพื่อการบริโภค หรือลงทุนก็ต้องตัดสินใจเลือก ใช้บริการกับธนาคารที่น่าเชื่อถือและดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่รับได้ วันนี้ขอเอาใจคนที่เป็นข้าราชการโดยการนำสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่เป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ มาฝากกัน 3 สินเชื่อประกอบด้วย สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการพนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อสำหรับข้าราชการ ธนาคารออมสิน

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการพนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการพนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย กู้ง่าย สินเชื่อสบายๆ เป็นธนาคารที่อยู่คู่กับวงการราชการไทยมาอย่างยาวนาน โดยจุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ นี้คือ เงินกู้ ใช้จ่ายตามใจ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย วงเงินกู้ที่ให้ถ้าบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกันสูงสุด 2 ล้านบาท หลักทรัพย์ค้ำประกัน สูงสุด 5 ล้านบาท เพียงคุณเป็น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้ สนใจสินเชื่อโทร 02-111-1111

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารทหารไทยหรือธนาคารทีทีบี เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ รับผลตอบแทนสูงวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับทุกการใช้จ่ายรับเงินคืน ผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี รับเครดิตเงินคืน ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร) จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร) คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ ผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร(MOU) อายุระหว่าง 20 – 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ สิทธิพิเศษ ! รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (อบ.2) วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรกสำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร เท่านั้น สนใจสินเชื่อ 1558

สินเชื่อสำหรับข้าราชการ ธนาคารออมสิน

โครงการ: สินเชื่อสินเชื่อสวัสดิการ ใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท ส่วน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา เป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือ กรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี 2 คน สนใจสินเชื่อโทร 1115