Tuesday 30 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > โครงการสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ “SMEs มีที่ มีเงิน” สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ธนาคารออมสิน

โครงการสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ “SMEs มีที่ มีเงิน” สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ธนาคารออมสิน

23 May 2021 เปิดอ่าน 210 ครั้ง

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทุกภาคส่วนพยายามหาทางช่วยเหลือ เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ทางรัฐบาลก็มีาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมอบหมายธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

โครงการสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ “SMEs มีที่ มีเงิน” สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ให้บริการโดยธนาคารออมสิน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (L/T) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อนำเงินกู้ไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กิจการ หรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยธนาคารฯ ให้วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการ ระยะเวลากู้ 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 0.10% ต่อปี ปีที่ 2 = 0.99% ต่อปี และปีที่ 3 = 5.99% ต่อปี กรณีบุคคลธรรมดาจำนวนเงินให้กู้ 1-10 ล้านบาท นิติบุคคลจำนวนเงินให้กู้ 1-50 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ของธนาคารออมสินเป็นสินเชื่อที่มาพร้อมกับแนวคิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนที่ขาดสภาพคล่องในการทำธุรกิจ หรือมีความเสี่ยงสูญเสียที่ดินติดสัญญาขายฝากอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากที่ได้เตรียมวงเงินโครงการเริ่มแรก 5,000 ล้านบาท ต้องขยายเพิ่มเติมเป็น 10,000 ล้านบาท โดยมีผู้ลงทะเบียนขอกู้จนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็ว สำหรับวงเงินใหม่ 10,000 ล้านบาทนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้จากคุณภาพของหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ของธนาคารออมสิน 1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก 3. ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply chain ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่

วิธีขอสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ของธนาคารออมสิน
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
2. เลือกเมนู “ลงทะเบียน SMEs มีที่มีเงิน สำหรับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว”

3. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อ “SMEs มีที่มีเงิน” ก่อนเลือกยอมรับ และกด “ลงทะเบียน”

4. เลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่

5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และกด “ลงทะเบียน”

6. รอการติดต่อกลับจาก “ธนาคารออมสิน” ทั้งนี้ การลงทะเบียน เป็นการแจ้งความประสงค์เพื่อขอกู้สินเชื่อเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับสิทธิ์วงเงินโครงการแต่อย่างใด โดยการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ธนาคารออมสิน หมายเลข 1115