Thursday 13 May 2564
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > รวมโปรโมชั่นน่าสนใจบัตรกดเงินสด A Money

รวมโปรโมชั่นน่าสนใจบัตรกดเงินสด A Money

29 April 2021 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ บัตรกดเงินสด A money สมัครง่าย อนุมัติไว รับบัตรได้ทันที บัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) ที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน เพื่อสนับสนุนทุกความปรารถนาให้เป็นจริง อีกทั้งยังมอบเงินสำรองสำหรับโอกาสพิเศษและยามจำเป็น ให้ชีวิตคุณง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เอมันนี่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณด้วยความจริงใจ Za.in.th จึงนำโปรโมชั่นของ บัตรกดเงินสด A money สำหรับผู้ที่จะสมัครบัตรใหม่มาฝากกัน

เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครบัตรกดเงินสด A money และได้รับอนุมัติ

ผู้แนะนำต้องเป็นผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่เท่านั้น และต้องมีประวัติการผ่อนชำระงวดล่าสุดปกติ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ณ สาขา/บูธเอมันนี่ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ – แนะนำท่านที่ 1 ถึง 2 รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 500 บาทต่อท่าน – แนะนำท่านที่ 3 ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 700 บาทต่อท่าน พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (สมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่) กับ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล มาก่อนเท่านั้น และผู้สมัครต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ ผู้สมัครหรือผู้แนะนำต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อนแนะนำเพื่อน ด้วยตนเองเท่านั้น หากไม่ได้กรอกแบบฟอร์มนี้ บริษัทฯ ถือว่าท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน หากมีการตรวจสอบและพบว่าผู้สมัครยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยคิดจากมูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับ โดยบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินรางวัล ในกรณีผู้สมัครมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับก่อน ทั้งนี้ให้ถือการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบผลการแนะนำทาง SMS ถึงจำนวนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ที่ท่านได้รับจากการแนะนำ หลังจากผู้สมัครที่ท่านแนะนำได้รับการอนุมัติเท่านั้น บริษัทฯ จะแสดงยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ในใบแจ้งยอดใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน ในรอบบัญชีถัดจากผู้สมัครที่ท่านแนะนำได้รับการอนุมัติ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด A money ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด A money ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดในวันแรกตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นคงค้าง ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,980 บาท สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด A money ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดในวันแรกตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นคงค้าง ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,980 บาท เงื่อนไขระยะเวลา ดังนี้ พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (สมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่) กับ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล มาก่อนเท่านั้น หลังจากจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งยืนยันการจัดส่งกระเป๋าเดินทางล้อลากไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ที่เข้าเงื่อนไขรายการ บริษัทฯ จะจัดส่งกระเป๋าเดินทางล้อลากให้เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณ จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับของสมนาคุณ สมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการส่งมอบของสมนาคุณถูกต้องทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ มิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใด ๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของสมนาคุณได้โดยตรง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด